SOS. Det sanna målet.

 

 Vad är livets mening?

MeningAtt förverkliga ett mål eller en idé? Att överleva, bo väl, nå framgång i arbetet eller  i idrotten, bilda familj och få barn, uppnå en samhällsställning eller utveckla ett företag?

Varför finns det lidande?

Jordisk lycka är i sig gott och ska inte förnekas. Men det finns ett lidande i världen. Varför då? Många vill leva utan att lida. Bättre rik och frisk än sjuk och fattig.  

En annan fråga som också finns är om det finns ett tillkommande liv. Vad är då målet?

Att bli rik och lycklig, är det ett led i något mer än ett självändamål. En rik kan ge mycket. Tillsammans med  lidandet ingår vi i ett större sammanhang. Att leva isolerat eller individuellt håller inte.

Allt vilar på relationer och för det gemensamma. Arbete skapar förutsättningar. Ett företag finns för att skapa nytta för en omgivning. Gensvar ger inkomst. Allt arbete gäller detta att tjäna familjen, medmänniskor eller att verka för samhällets bästa.

Så är allt baserat på ett givande och mottagande.

Även naturen är ett givande med jordens mineraler, växter, djur och allt i havet, som ett levande förråd. Solen giver värme, lyser på alla och ger syret i luften genom växter och ger regnet på jorden från haven. Vårt solsystem ger årstider och ingår i världsalltet. Allt äger ett ursprung.

Hela ekonomin bygger på detta. Att köpa något innebär ett offer för att bruka något t.ex föda. Brödbaket är ett offer som består i ett arbetsgivande att utveckla eller utföra en tjänst som utväxlas med omvärlden.  I affärsvärlden talas det t.o.m. om “offerter”. 

Ett givande för att mottaga Det gäller inte bara det fysiska livet, utan även i livets högre mening skapa rättvisa, omsorg, fred, kultur och allt det som gott. Ljus, glädje och förlåtelse är detta. Det ultima och tjänande ledarskapet.

Ett fungerande samhället föutsätter vi är  värda lika mycket. Skola, vård, bostäder, kommunikation, vatten, energi mm gäller alla och är så även en föutsättning för näringslsivet. Att orättvisor splittrar är ett faktum.

Vad är utveckling? Materiell utveckling eller utveckling som människa?

Det mateiella är ett medel och ett verktyg för att nå ett levande mål för människor, natur och samhället. Skatt är ett mede för samhällets fortlevnad. Pengar är ett betalningsmedel. Alla synliga ting är ett medel och stöd att tjäna en gemenskap, försörjning och utveckling. Det kan inte förkastas. Utan detta hushåll rasar allt. Vi alla ingår i ett hushåll. Hela samhället och jorden bildar ett hushåll.

Att vara eller att ha?

För varje person gäller det att alla kan få samma möjlighet att utveckla sina talanger och sin kompetens att ta ansvar.Vi är i grunden en unik skapande varelse och vara en planta att nå livsmålet.  Men att begränsa livets väg till att endast förverkliga sig själv och egenintressen förutsätter att hela riktning vänds till det motsatta till ett tagande från omvärlden. Vissa kan kan handla allt och leva i lyx.

Den nya samhällsfilosofi och det moderna och liberala samhället tar sin utgångspunkt i detta som fött många och djupa konflikter. Mål har t.o.m. omvandlats göra människor till medel och en vara. Den moderna materialistiska världssynen låser in världen i en fångenskap och slaveri. Svaret om en framtid saknas. Marknaden och tekniken upphöjs att vara det högsta och räddningen, där de nya lagarna ska ersätta livsordningen i en rationalism. Ja även generna ska byggas om.  Vägen till ett marknadens och finansens egna socialism och tjänstehjon. De vill var de nua världsbyggarna.

Det stängda rummets filosofi.

Världsalltet kom inte till av sig självt och det är inte vetenskapsmän eller politiker som skapat det. Livets process tillhör inte människa eller att vara dess orsak.  Men jordens olyckor och våld kommer genom människor.

Det onda kommer från Upprorets man, Satan,  som är rakt igenom en motsatts till sanningen, kärleken och freden. Han är tjuven som stjäl, slaktar och mördar. Hans väg är uppror och revolt att ödelägga själen, samhället och skapelsen. Många falska läror sprids genom historien. Allt lidande och sjukdomar kommer ur detta.

Rikedom, nöjen och högmod innhåller fällor att tappa livsmålet. Frestelser finns men är i sig ingen skada. Skade eller synd uppstår sådant som förverkligar våld, orättvisa, det orena, hämnden, vara domaren eller brist på tro. En antiutveckling att förleda, bedraga, förslava och göra människor olyckliga.

Vilka är vi?

En ändlig människa eller en evighetsvarelse

Att vara omedveten om vår existens är den allvarligaste fångenskapen. Målet och valet försvinner. Det är som att segla utan kompass eller sjökort. En blind skeppare. Ett sådan tro sätter en punkt på allt. Vi lever endast en gång, sedan är vi borta, säger många. Är det så?

Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas 1 Kor 15:51

Bakom orden döljer sig en evig existens efter fysisk död att föddas till liv eller liv utan liv. Detta är den avgörande frågan, vad vi tror på? Tron är basal. Det är sagt är de ser och hör men ändå ser eller hör de inte. 

nduMänniskor som genomgått en tillfällig död, en nära-döden-upplevelsen, kommer i ett tillstånd utanför sin kropp,  berättar om den korta stunden i mötet med Livetes herre, den ende Domaren.

De talar om ett offantligt ljus  i en oändlig frid och fick se hela sitt liv passera förbi i en revy. De fick möjligheten att återvända till jorden att ändra kurs och för att vittna.

De vet att det finns ett salig liv med Gud efter det att vi lämnat jorden och där stå upp i en strålande kropp i lycksalighet för ett evigt liv. En sjuk kvinna kunde i sitt sista ögonblick och andetag stråla upp i en lycka och säga till dem som satt vid hennes dödsbädd: “Jag ser Jesus komma!”  Döden blev här en födelse!

Kristendomen förkunnar just detta. Gud steg ned på jorden och öppnade en ny väg som Messia, Frälsaren kom som Faderns son och  blev född som människan och sonen till Maria och kallades Jesus från Nasaret. Två naturer tillsammans som både Gud och människa såsom “vinet” är blandet i “vattnet”.

Jesus visade vägen som den gode Herden att rädda dem som kommit vilse. Hans ord ingöt nytt liv och glädje för de fattiga. De behövde inte längre törsta efter sanningen. Sanningen avsöjades för dem som lyssnade, botade de sjuka, väckte döda, gick in i döden frivilligt  och uppstod från det döda för oss. Denna oerhörda handling  räddar oss om vi erkänner och säger ja. Vad mer kunde Han gjort för att visa oss sanningen? 

Det finns även en annan plats för dem som förnekar eller levt utan Gud och får därför leva ett evigt liv utan Gud, som är en ohygglig tillvaro. Att säga Ja nu i detta jordiska livet, är en så avgörande nåd.

Älska Gud

Gud vill förlåta och förlät rövaren Disma pår korset i hans sista ögonblick. Han älskar syndare som kommer tillbaka. Att älska Gud är det viktigaste vi kan göra. Guds barmhärtighet innehåller en ofattbar gåva och oändlig källa.

Många tyr sig till humanismen eller andra ismer som kan uppfattas som goda men de innhåller en materiell etik och blir till en Gudsförnekelse.

Det finns även en plats där avlidna kan renas, då deras liv inte blev fullständiga i ånger i jordelivet,  liv utan tacksägelse och utan att ära den levande Guden som skapat och gett allt. 

Vetekornet. Livets lag.

axAllt liv i består i ett växande där vetekornets lag gäller för livet på jorden. Kornet får liv när det kommer ned  i jorden och grodden söker ljuset. Ett dagligt mirakel. Utan det sker inget. Fröet ger den nya skörden i en mångfald. Det är inte en livsförnekelse. Man säger inte att man kastar bort vetekornet, man säger att man sår.

Vetekornet får oss att vända på ordningen. Normalt tänker vi på livet kommer först och döden sedan. Men med vetekornet är det tvärtom. När kornet är i jorden slår det rot. Grodden söker ljuset och sprider växtligheten i mångfald. Ett dagligt mirakel.

Jordens befruktning

konceptionEtt ensamt korn utan jord förblir ensamt utan rot. Samma gäller för ägget utan befruktning.

Själen existera innan modelrlivt och inkarnerar osynligt vid befruktningen. Jesus fanns för tidens början och vi alla är skapta av honomo. Vi alla har targit en boning i moderlivet och bär med vårt Gudsarv och mål. Vi är en levande person från första stund.

Fröet befruktar jorden. Bilden till vänster kan symbolisera hela mänskligheten, som befruktas med ett nytt liv i evighet genom Livets bröd.

Döden kommer först, sedan livet. Den andliga aspekten och ordnignen skiljer sig från de materialistiska och rationealla. Himlen är inte så långt från jorden att vi inte känner igen mönstret. Ändå är det omvänt, döden kommer före livet.

Så var det även i begynnelsen innan “varde Ljus!”

Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker  … 1 Mos 1

Jesu död och uppståndelse liknar detta som vi alla känner till. Ett sädeskorn läggs i jorden. Det gror och blir levande. Det gamla kornet måste dö, för att vi ska få ett nytt vete. Vetekornet avslöjar livets hemlighet: även om vi en gång läggs döda i jorden, ska vi  växa upp till ett annat liv. I Livets måltid, som är Kommunionen, ser vi liknelsen med brödet och vinet. Jesus sa till lärljungarna :

“Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta.” (Joh 6:35)

Guds ord är sanning, ljuset som skingrar mörkret och ger liv. Livets bröd och dryck. Kristi kropp och blod, gäller vår uppståndelse. Vi må förstå inebörden Det dyrbarste dyrbra, det heligaste Heliga, Guds egen kropp förenas i oss. Bakom finns Lidantet.  Kristus och uppstod för oss. Förmedlat i 2000 år  genom Kommunionen för ett evigt liv. 

Allt sker igen. Påsken gäller övergången mellan död och ett nytt liv.  Vi finns till för att bli evighetsvarelser. Dett är det ultima målet och meningen vår tillvaro på jorden. Att här dö och uppstå. Uppståndelsedagen är den nya Skapelsedagen och födelsen. Förbundsarken bar på livets hemlighet

När nu Mose dagen därefter gick in i vittnesbördets tält, se, då grönskade Arons stav, som var där för Levi hus, den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar.Stav, som var där för Levi hus, den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. 4 Mos 17:8

Moses-final-2-LFörbundsarken innehöll det heligaste

  • lagtavlorna
  • Arons stav med mandelblommorna
  • manna som var brödet som kom från himlen

Staven gäller det framtida släktet och livets träd, som med Kristus blir Korsets träd som ger liv. Ett träd med grenar med dess frukter som är vi.

Allt detta fullbordas  med Yeshua HaMashiach = Jesus Kristus, som är mannat från Himeln, som fullbordar lagen och förvandlar Korset till livets träd. Kristus instiftar ett universellt och evigt förbund. Allt är givet i Livets måltid. Priset och offret är betalt av Kristus själv. Detta är Kyrkans grundsten genom den eviga prästen utan skuld.

Lidandet är inte över. Jesu och Marie lidande är är enorm stort och gäller alla själar som förlorar sin plats i Guds rike och kommer till Helvetet för detta finns. Att säga ja nu räddar. 

Kristi offer är ett kärleksoffer för att rädda själar till Faderns ära. Uppståndelsens innbörd är att dödens makt krossades. Himlens port öpnnades för människor som tror på Kristus som Räddaren. Bortom vår tillvaro finns en ofattar fortsättning i lycka. 

Kristi törst på Korset var törsten efter själar. Lidandet är inte överståndet. Lidandet gäller alla själar för hela mänskligheten. Detta lidande gäller även människan själv i hennes liv. Själen är förenad med Kristus som skapat oss, bildar en enda kropp i en andlig dimension. Vår felsteg blir smärtsamma törntagar in i Guds heliga hjärta.Vi lever i och med ett lidande runt oss. Men lidandet är också en tillgång att utveckla oss andligen. Uthållighet svetsar oss samman.

Vårt lidande kan rädda andra. Våra sjukdomar kan rädda andra om de offras till Gud. Detta radikala förändring av jordelivets lott.

Att  rädda själar är en livsuppgift

Att möta Guds absoluta rena kärlek  som en orenad själ  är att möta en väldig renande eld i den djupaste förtärande ånger. Vi kan redan på jorden be för avlidna släktingar och andra själar som lever i Skärselden eller att åtminstone så att elden lindras. De skall en gång bli befriade för liv i evighet. Maria är en tillgång och förmedlar

Var hälsad Maria full av Nåd. Herren är med dig. Välsignad är Du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfukt. Jesus. Heliga Maria Guds moder bed för oss nu och vår dödsstund.

MariaVår bön för dem är enormt viktig för dessa själar i Skärselden och  får inte glömmas bort. I deras tillstånd kan de inte be för sin egen frihet utan endast för andras. Vi lever för varandra i kärlek som binder ihop oss i Kristus. Vi är inte åtskilda utan vi ingår precis som fingrarna i handen. 

  • Heliga Birgittas 15 böner är en sådan bön som hjälper, se under Räddaeren
  • Marias Kärleksflamma är en sådan bön för hela mänsklighet. Anhöriga kan rädda döende anförvant. Se under Maria. Bilden är ett heligt foto av Maria. 
  • Rosenkransen är ett andligt vapen. Maria är Rosenkransens drottning. Om alla förenades i Hennes bön runt jorden skulle vi bli fria i ett ögonblick och Ormens huvud skulle krossas. Gud gav Henne makt över himmel och jord i en sublim kärlek. Den Heliga Ande är förenad med Maria och är full av Nåd för mänskligheten.

Allt är ETT i en enda kropp. Maria är här en mänsklig förebild att endast leva för Gud. Alla prepostioner gäller här Gud. Med, för i, till, från och av Gud. Gud är målet, livet, vägen, början och slutet. 

Helgonen har levt i Kristi efterföljd. Kärleksoffren.

St. Max Kolbe tripychDe vigde sina liv att till barmärtighetsgärningar. De bar lidande allt från förföljelse, sjukdom och martyrskap. Maria förtydligar detta medarbetarskap att efterlikna Sonen och rädda själar. Den kristna historien vittnar om alla offer. Men det gäller inte bara martyrer.

Våra lidande och sjukdom till kropp och själ kan  också bli till ett offer som räddar själar. Offer har alltid gällt. Vi offrar något för uppnå något annat. I gamla tider fanns det brännoffer, en tacksägelse till Gud. då detta var ett sätt att ge av våra tillgångar. Idag är det inte så utan hjärtats offer.

Den Onde vill fördärva allt. Tvivel och skuld tillhör Åklagaren. Kolbe ger rådet i en sådan sits. Kalla på Jesus eller Maria. Då dunstar anfäktelser bort.

Maximillian Kolbe, en franciskansk präst från Polen som grundade Militia Maria Immacula (Marie härskara) och levde enligt detta motto att rädda själar. Han bar på en svår TBC och hade förlorat en lunga. Han kunde arbete i sin  iver och entusiasm i 40 graders feber, som normalt är omöjligt. “Ju mer lidande Gud sänder, desto mer bör du älska Honom”.

Uthålligheten och trofastheten förenar. Målet är i oss. Kolbe kunde uppmuntra många sjuka att finna en ny mening med sitt liv med allt elände som gällde för en del att offra allt till Marie rena Hjärta och Jesu heliga Hjärta för att rädda andra människor Det blev i sig en räddning att nå målet. Hans slutliga gärning var att ge sitt eget liv. 

1941 sändes han till Auschwitz. Då rymde en fånge från hans barack i juli 1941. Därför utsågs tio män, som skulle avrättas som vedergällning för flykten. Då erbjöd sig Maximilian Kolbe att gå i döden i stället för en av de uttagna, en polsk sergeant med hustru och många barn. Bytet accepterades av nazisterna, eftersom lägerledningen har större bruk av en ung och frisk arbetare än för en gammal och sjuk. Det sattes i en cell tills de dog. Efter två veckor av hunger och törst levde ännu fyra av fångarna men endast Maximilian var vid medvetande. Den 14 augusti 1941 blev de avrättade med en giftinjektion. Maximilian Kolbe helgonförklaras år 1981.

Marias kallelse om vårt SOS (save our souls).

Kolbe stod Maria nära sedan barnsben. Kolbe visste redan i sin barndom att han skulle bli en martyr. Brev till Kolbes mor berättar. Maria hade visat honom en vit och röd krona. Vilken vill du ha? Den vita eller den röda? Den vita skulle bevara honom i renhet. Med den rödaskulle han dö som martyr. Kolbe svarade: Jag vill ha båda! Maria log och försvann.

Den heliga Jungfrun visat sig för många i vår tid som Natalia Magdolna (1901-1992) med rikliga budskap och extraordinära visioner under flera år. Hon är en ungersk nunna, född nära Pozsony (i nuvarande Slovakien), som hänför sig till församlingen av St . Mary Magdalene av Kecskemet.   

Fadern att känna igen sin Son i dig. Själarna som är utvalda av den Evige Fadern att offra sina liv genom Kärlekens Offer måste sträva efter att rädda så många själar som möjligt. Detta kan göras genom hängiven bön, kärlek till nästan, undergivenhet, ödmjukhet och självförnekelse, och framförallt genom att uthålligt uthärda lidanden.

 

… Kom med mig till Jesu Heliga Hjärta. Han är er styrka på livets pilgrimsvandring. Ni som offrar era liv till Guds ära och själarnas frälsning uppmanar jag att dagligen finna kraft. Kommunionen, Kristi Heliga Kropp och Dyrbara Blod, så att ni med inre glädje kan vandra mot er eviga boning av lycka.

 

… I denna lycka, som mänskliga ord inte kan återge, kommer ni att vara lyckliga för evigt tillsammans med alla de själar som » räddade tack vare ert osjälviska offer.

Jungfru Maria den 20 april 1978 till Maria Natalia Magdolna

 

Sista tiden av den mörka tiden. Kärlekens återkomst

Begreppter Jerusalem betyder fredens stad i en andlig mening. Israel betyder Guds kämpe. De som tror på Gud.  Vår själ är som ett slott, en stad eller en trädgård.Det nya Jerusalm är en ny epok, en ny samvaro, ett nytt och evigt rike under Kristi ledning – Konungen. Jorden ska renas.  Allt ska fullbordas.

Kyrkan är en och endast en. Framtidens mest ödesdigra fråga.

En gemensam Påskhögtid för en global kristenhet

Den övergripande frågan gäller Kyrkans enhet och fred. Ännu är Kyrkan uppdelad i fraktioner sedan en strid som gällt sedan 1000-talet. Försoning gäller alla. Påskenfirandet är delat sedan 1500-talet i med delad en öst- och västkalender. Det betyder att det finns inte en gemenasam Kristus utan Han är uppdelad efter mänskliga mått och sysften, vilket är ohållbart för en Gudsfred.  Att ena Påsken till gemensam tidpunkt får en oerhörd betydelse.

Tiden är på väg att rinna ut. Jesus säger den 15 sept 1991 

vakna upp ur er djupa sömn! ni går mot er undergång, skaka bort dammet som täcker er och stig upp från de döda, Tidernas Slut är närmare än ni tror;

 

Nytid… snart, mycket snart, skall Jag plötsligt öppna Min Himmelska Helgedom och där kommer ni att skåda, med obeslöjade ögon, som i en hemlig uppenbarelse: myriader av Änglar, Troner, Herradömen,

 

Välden, Makter, alla ligga i vördnad omkring Förbundsarken; sedan skall ett Andetag fläkta över ditt ansikte, och Himmelens Makter skall skaka, blixtar skall följas av åska och dån; och ”plötsligt skall då komma en tid av nöd, vars like inte har funnits ifrån den dag då människorna blev till och ända till den tiden;”

 

Vi kommer se vår själ i Guds ögon 

 

ty Jag skall låta din själ få se varje händelse under din livstid; Jag skall avslöja dem en efter en; till din själs stora förskräckelse kommer du att inse hur mycket oskyldigt blod som utgjutits för dina synders skull, av offrande själar; sedan skall Jag låta din själ få erfara att du aldrig följde Min Lag;

ty när Jag öppnar

Förbundsarken

skall himlen rullas upp som en bokrulle, och du skall förstå din laglöshet;

 

Mitt i detta bländande ljus, kommer din själs ögon att se vad de en gång såg, under bråkdelen av en sekund, i samma ögonblick som du skapades…

de kommer att se: Han som först höll dig i Sina Händer; De Ögon som såg dig först; de kommer att se: Hans Händer som formade dig och välsignade dig ….

 de kommer att se: den Allra Ömmaste Fadern, er Skapare, klädd i fruktansvärd glans den Förste och den Siste, Han som är, som var, och skall komma, den Allsmäktige, Alfa och Omega; Härskaren; yrvakna kommer dina ögon att genomborras av Mina som skall vara som två Eldslågor;

ditt hjärta kommer då att se tillbaka på sina synder och gripas av samvetskval; du kommer i stor smärta och ångest att lida av din laglöshet, när du inser hur du oupphörligen vanhelgade Mitt Heliga Namn och hur du avvisade Mig, din Fader … panikslagen kommer du att darra och bäva när du ser dig själv som ett ruttnande lik, ödelagt av maskar och gamar; 

Hela budskapet: http://www.tlig.org/sv/messages/655/

SOS – Save Our Souls

ChristinskyDetta är inget hot utan Guds kärleksfulla varning, denna tidsepoken är även på väg att göra slut på sig själv. Jorden skälver. Klimat är satt ur spel. Samhällets grundvalar bringas i kaos. Mänskliga relationer fördärvas. Friheten perveteras. Tecken ges på himlen som det är sagt.

 I mer än 2000 år har Kristi offer gällt. Gud vill förlåta oss och har älskat att förlåta oss om vi återvänder. Hårdnackat har mänskligheten vägrat och trott på vår egen och moderna framgångsväg.

Slutet på denna tid nalkas nu:

Mitt barn, be för syndaren som är omedveten om sitt förfall; be Fadern att förlåta de brott som världen ständigt begår; be för själarnas omvändelse, be för Fred; Jesus den 15 sept 1991

Jesu moder talar i smärta och i tårar till oss som vår Mamma:

  •  idag är Mitt hjärta i tårar på grund av så många synder; världen är otacksam mot Kärleken; Jag uppenbarar Mig för många och ropar, bönfaller dem att återvända till Gud och ändra sina liv, men bara några få gör det verkligen; det är så många som inte ändrar sig; dotter, be för dessa hårdnackade själar;
  • hela budskapet: http://www.tlig.org/sv/messages/504/

… till slut skall Våra Två Hjärtan triumfera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.