UNDRET I MEXIKO GUADALOPE 1531

Den 12 dec 1531 vandrar snabbt Juan Diego i den kylslagna morgon i bergen utanför Mexiko. En röst kallar på honom. Han ser ung strålande skön kvinna. Ung som en flicka.
 
Mötet skulle få stora konsekvenser för befolkningen. En bild präntades in i Diegos tilma av kaktusväv. En bild som än idag är intakt. Inte målad. Inga penseldrag från en människa. En mantel med himlens stjärnbilder. I höger ögonvrå speglar sig Diegos ansikte.
 
Kvinnan skulle bli igenkänd som en drottning. En drottning i himlen. Bakom henne strålar solen. Deras beskrivning är märkligt likt en text i Uppenbarelseboken 12:
 
– ”Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud”.
 
Sker verkligen det övernaturliga? Ateister och evolutionister vill slå en kil mellan kristendom och vetenskap. Gud finns inte. Bibeln är en saga? Men profetior har skett som besannats.

Vetenskapen forskar i den fysiska världen i en fördold kunskap om jorden, livet i naturen och om universum. De finner mysterier och kunskaper bortom all mänsklig förmåga. Ett Allvetande. En Allsmäktig kraft.
 
Bibliska händelser kan verifieras genom arkeologiska fynd. Jordens historia gömmer i ett sitt eget arkiv om jordens olika faser och dess olika kemiska sammansättningar och alla de fossiler från forntiden.
 
Profetian talar om nationer och hednafolk kommer att kristnas. Detta har redan hänt.
 

Under många århundraden tillbad aztekerna i Mexiko i hedendom den befjädrade ormen Quetzalcoatl.  Från 1300-talet och framåt formades en stat med massoffer av människoliv till Quetzalcoatl som ansågs som den absolut högsta principen för samhällets överlevnad.

Människooffer var en central ritual vid många av tempelpyramiderna i det Mesoamerikanska området, en ritual som utfördes för indianernas välfärds skull. Offrade människor fick sina bröst uppskurna och sina bultande hjärtan utdragna av speciella präster, en ritual som skedde framför en stor publik som vittnade om den brutala gåvan till gudarna. De forntid egyptierna dyrkade ormar. Det gjorde också de tidiga invånarna på Kreta.

Denna dödskultur bestod tills området erövrades av spanjorerna. 1521 faller huvudstaden.

Engelsk länk och källa: http://www.sancta.org/intro.html.

En av de mest omfattande omvändelserna i modern tid

Mindre än 20 år senare har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i detta land, där man i århundraden bedrivit mångguderi och offer av människor.

Forskare har funnit att år 1487, offrades omkring 20 000 människor vid ett samma tillfälle.  År 1519 fann spanjorerna 136.000 människokranier längs aztekernas  tempel.

Kristendomen kommer till den nya världen

När aztekn Nauati denna frostbiten vinterlördag i december 1531, träder in i kyrkohistorien som ett utvalt redskap för Guds handlande, gör han det under sitt kristna namn Juan Diego. Detta hade skett 1525.

Denna morgon  visar sig “Himlens drottning” för Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, tre mil utanför Mexico City. Han var på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han långt före soluppgången.

Ungefär halvvägs mellan de båda byarna ligger en liten kulle på vars topp, där  finns det ännu ruiner kvar efter ett tempel helgat åt aztekernas forna modergudinna. Plötslig hör han fågelsång från många fågelarter. Sedan tystnar det lika plötsligt. En stillhet sprider sig.

Uppenbarelsen

Han hör en röst som kallar på honom. Han vänder sig om ser såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem stå däruppe. Hon var strålande vacker och omgiven av ljus. Hon avslöjar sig som den Heliga Maria, moder till den sanne Guden som är skaparen och uppehållaren av livet. Herre över himmel och jord.

Hon önskar bygga en kyrka på denna offerplats. Hon ber Juan framför detta till biskopen i Mexico City. Biskopen tvekar och ber om ett tecken. Juan Diego återvävner till Maria och förklarar situationen och vad biskopen Zumarraga sagt och bevis på vem han mött..

Vår Fru i Guadalope

JuanDiegoHon sänder sin infödde budbärare upp till kullens topp mitt i december månad för att samla ihop ett fång  rosor. De har visats sig vara katalanska rosor. Han gör detta och lägger dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lägger dem i tillman som han håller upp. Till slut knöt hon ändarna på tilman, kring hans nacke.

För att ytterligare bekräfta biskopens önskan låter Jungfru Maria inpränta övernaturligt en bild av Henne på Juan Diogos tillma,en sliten cape i vilken han var klädd, vävd av acantustråd. Denna skulle efter 20 var helt förmultnad men är efter 478 år är den helt intakt. Hennes budskap är kärlek och barmhärtighet och ett universellt löfte om hjälp för hela mänskligheten.

Spegelbilden av Diego i Marie öga

JuaneyeI bilden gömmer sig även många detaljer, bilder på personer och kristna tecken som studerats under lång tid. En spegelbild har identifierats av Juan i Marias högre ögonvrå.

Det finns en orsak att Maria visar sig i sin härlighet vid kullens fot intill Tolpetlac och i sin moderliga omsorg arrangerar rosorna fysiskt. Det gör denna uppenbarelsen särskilt speciell. Det är också en påminnelse för oss om vad Bibeln säger om Hennes betydelse både i GT och NT. Idag finns en stor Basilika byggd på denna plats. 18 – 20 miljoner pilgrimer kommer hit.

25 påvar har ärat denna uppenbarelse. Påven Johannes Paulus II besökte Guadalupe vid 4 tillfällen. Festdagen är den 12 december. Denna dag är av Påven tillägnad de oskyldiga barnens liv och då särskilt de ofödda och oönskade barnen.

En otroligt lång lista finns om helande, mirakler och svar på förböner. I bilden finns många övernaturliga ting.

Kalla mig och min bild Santa Maria av Guadalupe, hade hon sagt.

Namnet är troligen, enligt senare forskare, en sammanblandning av en för spanjorerna känd Maria av Guadalope, funnen på 1200-talet i Estremadura i Portugal.

Det är en bild inför vilken bl.a. Cortez, Mexicos erövrare, hade böjt knä före sin första resa. I aztekiskerna språk Nahuati finns ett ord  som är “coastlaxopeu”, vilket uttalas “quatlasupe” betyder “den som har trampat på ormen av sten” liknar uttalet av “Guadalope”. Terrorn i världen utrycker samma orsaker som för aztekerna.

För aztekerna betydde det att kvinnan på Tepeyac-kullen hade besegrat den fruktansvärde ormguden Quetzalcoatl.

Den nya Eva

Goadalope1531aNär de såg bilden kunde de tolka den. Kvinnan bar på solens tecken och var klädd med en stjärnsmyckad mantel som en drottning. Tilman och bilden är intakt efter 400 år. I den kan olika stjärnbilder identifieras. se höger fig.

Solstrålarna strålade fram bakom Henne och dolde solskivan. Hon var således mäktigare än deras Solgud. En gestalt med vingar, en ängel, bar upp kvinnans släp som fick henne att tillhöra himlen. Det för oss själva till Upp 12:1-2.

Halvmånen som kvinnan stod på var som förkolnad. Den representerade ormguden Quetzalcoatl, som var tillintetgjord. Många detaljer som korset i halssmycket, var samma symbol som spanjorerna visade. I bildens mörka parti i den nedre delen  gömmer sig bilden av Jesus i graven. På hennes högra högra sidan syns en profil av person som är en av profeterna.

Så erkände invånarna kristendomen som sann. Bilden leder oss själva till 1 Mos 3:15 om den nya Eva, som skulle krossa ormens huvud. Det är också budskapet i Fatima 1917 “I slutet kommer jag att triumfera”.

Tolkningen av stjärnbilderna finns här.

I skugglinjer döljer sig figurer som Abraham och kung Salemo. I den högra nedre delen finns ett vecka som visar Kristi grav:  http://www.acheiropoietos.info/proceedings/EspriellaWeb.pdf.

Tilman saknar färgämne från växter eller djur. Det visar kemiska analyser.

Guadalope sker i reformationens tidevarv

Samtidigt som denna händelse sker, pågår reformationen i Europa efter 1517.

Den tiden leder till en lång rad revolutioner i Europa som splittrar och förnekar. Ryska revolutionen 1917 sker 400 år senare. Blodsoffren har skett även i vår tid på många sätt genom krig, fterror, revolutioner, förintelse och aborter.

Den protestantiska revolutionen leda kyrkan bort ifrån från Maria, bort ifrån att vörda Henne, trots att Hon är Guds moder och så är Hon även Kyrkans moder. På alla platser där Hon visats sig vördas Hon djupt och innerligt. Uppenbarelserna tillhör Traditionen och de ingår så i Kyrkan.

I Sverige kan vi påminnas om Henne. Hon finns i visor som Kristallen den fina, blomsternamnen och den svenska flaggan med det gula korset mot den blå bakgrunden. I medeltida kyrkor som i Västergötland och Gotland finns Hon i kyrkmålningarna.

De falska lärorna om Maria

Reformation ledde till att Traditionen togs bort eller förnekades efter reformationen. Ett angrepp på Maria är inte är upptagen i Himlen och uppstånden. Rosenkransen är en tillbedjan och dyrkan. Bibeln nedvärderar henne eller att Skriften inte talar om henne. Allt detta är nonsens.

Texten i Lukas evangelium kommer genom Jungfru Maria till Hennes läkare.

När Jesus tilltalar Maria i bröllopet i Kana: “Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.”, så är detta inte av oartighet till Henne. Jesus talar om vem Hon är. Hon som skulle komma i 1 Mos 3:15 – den nya Eva.Kvinna och Queen har samma släktskap. Hon är en Drottning.

Gud är för det första för de levande och inte de döda. Hon är Guds moder och lever precis som helgonen som Moses och Elia gjorde på berget Tabor, när Kristus förhärligades, se Mark 9:5. Med Kristus är hon just uppstånden.

Det är högst naturligt att be om hjälp. Vi finns för varandra. Bön, förbön och tillbedjan är olika begrepp.

Vi kan be Gud om hjälp. Vi kan be Guds moder om hjälp. Rosenkransen innehåller en bön om hjälp att rädda medmänniskor. Rosenkransen är uppbyggd på evangeliet. Det skildra Jesu liv och gärning i olika mysterium från att Gud blev människa till Kristi uppståndelsen och Himmelsfärd. En evangelisering i sig.

Hur ser Bibeln på Maria? Om du läser Lukas kap 1 och Lukas 1:48 så förutsägs att folk ska prisa henne i framtiden. Detta har skett. Hon är prisad i många länder:

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt …

Muslimska kvinnorna sjunger om Maria ur Koranen, Aal-e-Imran, kap 3:42 på ett liknande sätt: “Och änglarna sade: Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen.” Hon upphöjs som den sanna kvinnan såsom Lukas 1:48 siar om.

Samtidigt talar Koranen om Jesus som den store läkaren och profet med hänvisning till Maria: “Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! … du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. Ur Koranen Al-Maeda, Kap 5:110

Herrens ängeln tilltalar Maria att hon är full av Nåd (Heliga Ande) och hon blev havande av Heliga Ande. Hon blev Kvinnan som bar Gud under sitt hjärta. Kristi kropp och blod danades i Henne. Hon blir det levande Tabernaklet. Gud är förenad med Henne i kropp, själ och ande. En trefaldigt välsignelse och förening. Gud som skapat allt och tog sin boning henne.

Lägg märke till Elisabeths tilltal när hon möter Maria: Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Heliga Ande närvarar och når barnet

Dessa tilltal av Ängeln och Elisabeth grundlägger Rosenkransen som inleder med: Hell Dig Maria, full av Nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfrukt Jesus.

Om detta är dyrkan, då bryter Skriften mot sig själv?! Detta är ingen dyrkan utan en aktning av och vördnad inför Henne som är Guds moder, som gett mänskligheten sin Frälsare. Skriften talar i termer av att prisa Guds moder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.