St. Lucia

luciaLucia-traditionen i Sverige sträcker sig ända till 1000-talet genom kristendomen och är idag en kulturskatt.

Natten mellan den 12 och 13 december upplevde man traditionellt som den längsta och det hör ihop med den tidigare julianska kalendern. Nu gäller den Gregorianska kalendern som förskjuter julen till 25 dec.

Enligt fornnordisk mytologi höll man sig vaken den längsta natten på året för att vaka mot allt ont som kunde komma denna natt. Grisen slaktades. Man åt och drack. Allt kom senare att omvandlas till den kristna traditionen.

Lucia anses med stor säkerhet har varit en historisk person och datumen för hennes födsel år 283 och hennes död år 303. Hon fick stor betydelse under 1000-talet i Nordens kristendom. Han var mycket givmild och gav till de fattiga. Hon är en parallell till St. Nikolaus, som är förbilden till jultomten

Hon led martyrdöden och blev ett stort helgon i Europa. Enligt tidens sed hade Lucia blivit bortlovad som fästmö. Hon vägrade och vill inte gifta sig med honom och ville förbli jungfru. Den blivande fästmannen kände sig dessutom lurad på den hemgift han hade väntat sig.

Enligt legenden stack Lucia ut sina ögon eftersom hon tänkte att det var hennes vackra ögon som fått den svekfulla fästmannen att intressera sig för henne. För sin trohets skull belönade Gud Lucia genom att genast ge henne tillbaka ögonen. Hennes tro var stark och hade tidigare botade sin mor från blödarsjuka.

För att pröva om Lucia var kristen bad  prefekten i Syrakusa henne att offra till de romerska gudarna. På det svarade Lucia: “Ett rent offer till Gud är att besöka änkorna, de föräldralösa och pilgrimerna som behöver hjälp, och det är redan tre år sedan jag gav ett sådant offer till Jesus Kristus genom att dela ut all min egendom.”

Prefekten beslöt att straffa Lucia genom att skicka henne till en bordell men hon vägrade blankt. Man försökte bränna henne på bål, men elden rörde inte henne. Till slut kallade man fram bödeln som stack en dolk i hennes sida. Det påstås att det var fästmannen som fungerade bödel.

Efter sin död år 303 blev Lucia snart ett av den katolska kristenhetens största helgon. På den tiden var vi i Norden ännu hedningar. När Norden kristnades på 1000-talet kom Lucia till oss som ett av många katolska helgon.

Den första kända lucian i Sverige uppträdde 1764 på en herrgård i Västergötland och bjöd kaffe på säng. 1893 uppträdde Lucia första gången på Skansen.

Från Skansen spred sig den nyintroducerade julseden snart till skolor och föreningar runtom i Sverige och nådde också Finlands svenskbygder.

Sin stora plats i massmedierna erövrade Lucia 1927 när Stockholms Dagblad ordnade den första utomhuskortegen i Stockholm.

“Santa Lucia”-sången är ursprungligen en napolitansk sång från 1835. Efter ett besök 1852 i Italien har Gunnar Wennerberg fört med sig melodin till Sverige

“Sankta Lucia, ljusklara hägring” skrevs av Sigrid Elmblad (1860-1926). Publicerad 1924. Må detta behållas utan liberalism.

http://www.youtube.com/watch?v=7_8oI9HZtxA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.