Dagliga böner

Saveour2Morgonbön

Gud kom til min räddning

Herre skynda till min hjälp.

ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGA ANDE

Vi tillber dig Herre Jesus Kristus, här, och i alla dina kyrkor över hela jorden,  och vi lovprisar dig, för att du genom ditt heliga kors har återlöst världen

Angelus domini

V/.  Herrens ängel kom med bud till Maria
R/.
 och hon blev havande av den Helige Ande
Mariabebadelse
Var hälsad Maria, full av nåd
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen
V/. Se jag är Herrens tjänarinna:
R/. Må det ske med mig som du har sagt.
Var hälsad Maria, full av nåd …
V/. Och Ordet blev kött
R/. och tog sin boning ibland oss.
Var hälsad Maria full av nåd …
V/. Bed för oss, heliga Guds moder
R/. att vi blir värdiga Kristi löften.
Låt oss bedja.
Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan,
så att vi, som genom ängelns budskap fått veta
att din Son blivit människa,
genom hans lidande ocH kors
når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom samme Kristus, vår Herre.
R/. Amen.

trinity_icon Faderns + och Sonens och den helige Andes namn börjar jag denna nya dag.

Allt som den för med sig kommer från din hand, o Herre.

Du som är Vägen, Sanningen och Livet, välsigna mig. Den som tror på dig lever i evighet.

“Fader, O Abba!
jag ger dig min vilja,
jag ger dig mitt liv, Jag överlåter mig,
Rättfärdige Fader,
om det är Din Vilja
gör mig värdig
så att Du kan använda mig helt och fullt
gör mig till ett offer
för Dina brinnande önskningar,
gör vad Ditt Hjärta begär,
amen”

“Älskade Fader,
Jag behöver Dig för att föröka
min tro, min kärlek, mitt hopp,
så att Jag kan förhärliga Ditt Heliga Namn igen,
amen”

Tack, Gud, för nattens vila och för den nya dagen.

Tack för livets underbara gåva.

Tack för att jag får leva denna dag och vara ditt redskap.

Tack för att jag denna dag får vara någon tillglädje. 

Tack för att jag varje dag får lära känna dig allt djupare.

Tack för att din gudomliga kärlek omsluter mig.

Tack för att jag får ge din kärlek till dem jag möter.

För Maria

” O Jesus, genom Marias obefläckade hjärta och i förening med det heliga mässoffret som offras över hela världen, erbjuder jag dig alla mina böner, gärningar, glädjeämnen och lidanden denna dag som gottgörelse för de brott som begåtts mot Marias obefläckade hjärta, för mina synder och hela världens synder. “

OM VÅR TID

– “Jahve, min Gud, låt min bön nå fram till Dig,
hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,
förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,
och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;

låt inte tryckvågen av en explosion släcka ljuset i våra dagar,*
låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;
men i Din Faderliga Omsorg,
förbarma Dig över oss, och förlåt oss;

tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;
förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,
se till vår svaghet;

håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,
låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;

jag litar helt på Dig; amen.

 

MariahjartaMarias beskydd med ”De Tre Ave Maria”

Maria, Jesu och min Moder, försvara Mig mot den Ondes angrepp i livet.
Och särskilt i min dödsstund: För den Makt som Evige Fadern har gett dig i Himmelen och på jorden.
  

Var hälsad Maria fylld av Nåd, Herren är med Dig. Välsignad är Du bland kvinnor och Din Livsfrukt Jesus. 

Heliga Maria Guds Moder, bed för oss nu och i vår dödsstund. Amen

För den kunskap och vishet som Sonen har gett dig som överträffar alla Änglar och helgon och för att han har gett dig en sådan Strålglans som upplyser hela Paradiset som solen.

Var hälsad Maria…

För den kärlek som den Helig Ande har upptänt i ditt Hjärta, som är den mest brinnande kärleken, och för att Han gjort dig så god och värd att älska att du, efter Gud själv, är den mest kärleksfulla och barmhärtiga personen som finns.

Var hälsad Maria.

 

FÖRTRÖSTAN PÅ JESU HELIGA HJÄRTA

Jesuheligahjarta0 Herre Jesus Kristus,
åt Ditt allra Heligaste Hjärta
anförtror jag denna bön …

(
Här nämner du din böneintention)

Bara se på mig,
och gör vad Ditt Heliga Hjärta önskar …
Låt Ditt Heliga Hjärta bestämma...

Jag räknar med det, jag förtröstar på det,
Jag kastar mig i Ditt Heliga Hjärtas Barmhärtighet …

Herre Jesus, Du kommer inte att svika mig.
Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig.
Jesu Heliga Hjärta, jag tror på Din Kärlek till mig.
Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike.

0, Jesu Heliga Hjärta, jag har bett om många saker.
Men jag bönfaller Dig om denna önskan.
Ta den och lägg den i Ditt Heliga Hjärta.

När vår Evige Fader ser den täckt av Ditt Dyrbara Blod,
kommer Han inte att förvägra Dig den.
Det kommer då inte längre att vara min bön, utan Din

0, Jesus, Jesu Heliga Hjärta, jag förlitar mig helt på Dig.
Låt mig aldrig fara vilse.
Amen.


Reni_MicheleBÖN TILL DEN HELIGE MIKAEL

(denna bön beskyddar oss)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i den dagliga striden.
Var vårt värn mot djävulens ondska och snaror.

Må Gud kuva honom, ber vi ödmjukt.

Och må du den himmelska härskarornas furste
med Guds kraft kasta ned i helvetet
Satan ochalla andra onda andar,
vilka stryker omkring i världen
och söker själarnas undergång.
Amen


 

MARIA, ALLA HELIGA ÄNGLARNAS DROTTNING – BE FÖR OSS!

MariaDEN HELIGE BERNHARDS MEMORARE

Påminn dig, mildaste jungfru Maria att det aldrig någonsin har blivit känt,

att någon, som bönfallit Dig om hjälp eller sökt din förbön har lämnats utan hjälp.

Styrkt av denna förströstan flyr jag arma syndare därför tillDig.

Du jungfruarnas Jungfru och min Moder!

Jag arme syndare kommer till Dig och står bedrövad inför Dig.

Du det inkarnerade ordets Moder, ringakta inte mina böner utan hör mig och svara mig i din barmhärtighet.
Amen.

____________________

Gud gav ett budskap om en ny daglig bön den 14 dec 2009. Som en beräftelse  kom den 14 april 2010 en en “stjärna” över USA som sprängdes samt började utbrottet över Island, som stoppade allt flyg

Kärleksrike Fader, låt inte Din vrede slå ner på detta släkte, så att de allesammans förgås;

Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd, ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna; allt kommer att gå under för Din vrede utan att lämna något spår efter sig; Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden och förvandla den till en ödemark!

En stjärna kommer att synas vid horisonten;

Natten kommer att läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;

Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt; Kom ihåg de hjärtan som har sin glädje i Dig och Du i dem! Kom ihåg Dina trogna och låt inte Din Hand falla över oss med kraft, utan lyft upp oss i Din Barmhärtighet, och lägg Dina stadgar i varje hjärta.

Amen

Tecknen som visades sig 5 månader senare

vulkanmetor2010

Gud har ständigt varnat oss och bett oss att återvända till Honom och försona oss med Honom och med varandra.
http://www.tlig.org/sv/messages/684

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.