Intention

 

Jesus har i många budskap önskat att vi be för Kyrkans enhet och påskens datum blir enat så att kyrkan i öst och väst kan fira påsken gemensamt.

Jesus säger:
Behaga Mig och be från ert hjärta.
Jag önskar att ni ber för enhet, för Min kropps enhet.
Jag önskar att ni ber för Påven och Patriarken.
Jag önskar att ni ber för alla präster – be för de får som inte är under Petrus ledning,
att de återvänder till Petrus och försonas;
be att det kan bli en fålla under en herde;
be för frid och fred, enhet och en större kärlek ibland er;
be att ni må prisa Mig församlade omkring ett tabernakel.
Förena er, älskade små, och var en – precis som Fadern och Jag är en och densamme.
Jag välsignar er alla.
(Jesus den 17 febr 1989)

Vi kan även i våra förböner be för
alla syndares omvändelse, läkdedom för de sjuka,
frid i familjen, förbön för våra barn, släkt och vänner, bön för våra ovänner;
för dem som lider av missbruk, är hemlösa, sitter i fängelse och för dem som hårdhjärtade;
förbön vårt land och fred andra länder,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.