Trons gåva

ÄNGELNS BÖN

Denna bön fick barnen i Fatima år 1917 av en Ängel.

Min Gud!

Jag tror på Dig, jag tillbeder Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig.

 Jag ber Dig om förlåtelse för alla dem som inte tror på Dig, inte tillbeder Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar på Dig.

Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helig Ande, jag tillber Dig av hela mitt hjärta och offrar till Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara kropp, blod, själ och Gudom, som är närvarande i alla Tabernakel världen över, som soningsoffer för de synder, som sårar Honom.

 På grund av Hans Allraheligaste Hjärtas oändliga förtjänster och Marias Rena Hjärtas förbön ber jag om de arma syndarnas omvändelse. Amen

Trons gåva

“Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, som låter er få kunskap om honom.

 

Må han ge ert inre ögas ljus. så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka för oss som tror.” Ef 1:17-18

 

Sann tro

O Maria, du vet vad det innebär att ha Gud i hjärtat, i sinnet och i själen – utverka nåden åt oss att vi inom oss kan skapa allt det utrymme som Gud förtjänar att få.

 Må endast Kristus leva i mig, genom din förbön, o goda Moder..

 Må jag erkänna och tillbe endast Kristus, särskilt när jag är sjuk, när jag lider och är förödmjukad, så att Hans offer kan bli välsignat i mig.

Må våra själar erfara den frid som kommer från Jesus (Joh. l4:27), och världen finna glädje i att vara med Gud.

Tack Moder, för att du är med oss

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.