Marias vädjan

Guds Moders budskap från den 25 okt, 2003, Medjugorje

 Kära barn!

Jag kallar er på nytt att viga er till Mitt hjärta och till min Sons Jesu Hjärta. Små barn jag önskar leda er alla på omvändelsens och helighetens väg. Bara på det sättet kan vi, genom er, leda desto fler själar på frälsningens väg. Dröj inte, små barn, utan säg av hela ert hjärta:

“Jag vill hjälpa Jesus och Maria, så att allt fler bröder och systrar lär känna helighetens väg.” På så sätt kommer ni att känna tillfredsställelsen över att vara Jesu vänner.

Tack att ni har svarat på min kallelse.

 

Bön av överlåtelse till Obefläckade Hjärta

O Marias obefläckade Hjärta,

brinnande av godhet,

visa Din kärlek för oss

Må Ditt hjärtas eld, o Maria,

stiga ned över alla människor.

Vi älskar Dig så högt.

Inprägla den sanna kärleken i våra hjärtan,

så att vi ständigt längtar efter Dig.

O Maria, ödmjuk och mild i hjärtat.

Kom ihåg oss när vi är i synden.

Ge oss genom Ditt rena hjärta andlig hälsa.

Gör så att vi alltid kan betrakta godheten

i Ditt moderliga hjärta och

att vi omvänder oss genom Ditt brinnande hjärta.

Amen.

Bön av överlåtelse till Jesu Heliga Hjärta

Jesus, vi vet att Du är barmhärtig

och att Du gav Ditt hjärta åt oss.

Det är krönt av törnen och av våra synder.

Vi vet att Du ständigt, enträget talar till oss

för att vi inte skall gå förlorade.

Jesus, kom ihåg oss när vi är i synden.

Gör så att alla människor älskar varandra

genom Ditt Hjärta.

Låt hatet forsvinna bland människorna.

Visa oss Din kärlek.

Vi älskar Dig alla och vi önskar

att Du beskyddar oss med Ditt hjärta,

Du vår Herde,

och befriar oss från all synd.

Jesus, kom in i varje Hjärta!

Bulta, bulta på vårt hjärtas dörr.

Ha tålamod och sluta aldrig med det.

Vi är fortfarande slutna

för vi har inte förstått Din kärlek.

Bulta hela tiden.

Gör, gode Jesus, så att vi öppnar våra hjärtan för Dig åtminstone i den stund då vi drar oss till minnes Ditt lidande, som du utstod för oss.

Amen

Herren välsigne oss och bevare oss!  .

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.