Före och efter

Guds Ängel,

min beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som av Guds Faders kärlek har blivit anförtrodd åt dig. Amen.

 

Angelus

V/. Herrens ängel kom med bud till Maria

R/. och hon blev havande av den Helige Ande

 

Välsignad är du, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.

Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen

 

V/. Se jag är Herrens tjänarinna:

R/. Må det ske med mig som du har sagt.

 

Välsignad är du, Maria…

 

V/. Och Ordet blev kött

R/. och tog sin boning ibland oss.

 

Välsignad är du, Maria…

 

V/. Bed för oss, heliga Guds moder

R/. att vi blir värdiga Kristi löften.

 

Låt oss bedja.

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan,
så att vi,
som genom ängelns budskap fått veta
att din Son blivit människa,
genom hans lidande och kors
når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom samme Kristus, vår Herre.

R/. Amen.

——————-

Himlens drottning.

Vid påsk

Himmelens drottning,
o gläd dig, halleluja, ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,är uppstånden, efter Skriften, halleluja,bed nu för oss till Herren, halleluja.

V/. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,
R/. ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.

Låt oss bedja.Gud, du som genom din Sons,vår Herre Jesu Kristi uppståndelsehar glatt världen:Vi ber dig:låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,uppnå det eviga livets glädje.
Genom samme Kristus, vår Herre.R/. Amen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *