Alla folks Moder

 Maria-alla-fokHerre Jesus Kristus, Faderns Son,

sänd nu Din Ande över jorden.

låt den Helige Ande bo

i alla folks hjärtan,

så att de må bli bevarade

från förfall, olyckor och krig.

Må Vår Fru av alla folk

som en gång var Maria

vara vår Förespråkerska.

Amen.

 

Den Heliga Skrift kallar Maria för ‘kvinna’ när hennes förmedlande uppgift påtalas (1 Mos 3:15, Joh 2:4 (Kana), Joh 19:26 (Golgota), Upp 12). Under åren 1945-1959 mottog en kvinna i Amsterdam vid namn Ida “Vår Fru av alla folk’ just nu “i denna tid, som är vår tid”. Hon kallas även för “Moder för alla folk”.  

Begreppet “kvinna” är besläktat med “Queen”, en drottning.

Den 31 maj 1996 godkände Haarlems (NL) två biskopar, att man offentligen ärar Maria under denna titel

Hon ber om det officiella erkännandet av hennes uppgift som medåterlöserska, Medierska och Förespråkerska”. “Sedan kommer Vår Fru av alla folk att skänka frid, den sanna friden”.

Hon visade sig stående framför korset med vilket hon är oskiljaktigt och smärtfyllt förbunden och gav visionären den ovan nämnda bönen. Från Marias öppna händer utgår tre strålar som betyder: “nåd, frälsning och frid” för alla folk.

Dessa gåvor, som springer fram ur Kristi kors, lovar hon att skänka alla som dagligen ber denna bön framför ett Krucifix eller framför denna bild
“… som en gång var Maria” förklarar Guds Moder själv: “Många har känt Maria som Maria… men nu vill jag i denna nya tidsålder, som påbörjas, vara Vår Fru av alla folk. Detta förstår alla.” 2/7 1951

 

—————————–
O Maria avlad utan arvsynd bed för oss
som tar vår tillflyckt till Dig.

 

Anm. Utan arvsynd innebär är Maria har ingen böjelse på något vis att göra något  ont eller fel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.