Bön för bot

JesuheligahjartaAtt be litanian är  att botgöra särskilt under juni månad, som är vigd åt Jesu Heliga Hjärta, samt på första fredagen i månaden. I grupp läser en präst/person och övriga svara med det som är kursivt.

Herre, förbarma Dig,
Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig,
Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig,
Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss,
Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss,

Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen,  förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare.  förbarma Dig över ossss

Gud Helige Ande, ,  förbarma Dig över oss

Heliga Treenighet, en Ende Gud,,  förbarma Dig över oss

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta förbarma Dig över oss

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande, ,förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens Ursprung,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek,, förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och Medelpunkt,,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del, förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder, ,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, lydigt intill döden förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Källa till all tröst förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning, förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig,  förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig, förbarma Dig över oss

 Jesu Hjärta, alla heligas Lycka förbarma Dig över oss

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

 förskona oss, o Herre

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

 bönhör oss, o Herre

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

 förbarma Dig över oss, o Herre

 

F. Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat,

 Alla forma våra hjärtan efter Ditt Hjärta.

 

F. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, se till Din Sons Hjärta som i syndarnas namn frambär lovets och försoningens Offer åt Dig. Skänk Din förlåtelse åt alla som längtar efter barmhärtighet, genom samme Din Son, vår Herre Jesus Kristus, som med Dig lever och råder, Gud från evighet till evighet.

 

Alla Amen.

 

Vigning till Jesu Heliga Hjärta

 

Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.). Detta är den mest kända av alla vigningsböner till Jesu Heliga Hjärta. Gammal avlatsbön.

 Jag N. skänker och viger åt Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta, min person, mitt liv, mina gärningar, mina svårigheter och lidanden för att i all framtid med allt vad jag är och äger endast ära, älska och förhärliga Dig.

 Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra Dig, att göra allt av kärlek till Dig och att av hela mitt hjärta avhålla mig från allt ont.

 Jag väljer Dig därför till målet för min kärlek, till mitt livs Beskyddare, till Garanten för min frälsning, till hjälp mot min svaghet, till gottgörelse för mitt livs alla synder och till en säker tillflyktsort i min sista timma.

 Heliga Hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud, den Himmelske Fadern, och ta bort Hans vredes rättvisa straff från mig.

 Heliga Hjärta, fullt av kärlek, till Dig sätter jag allt mitt hopp. Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men hoppas allt av Din godhet. Utplåna därför hos mig allt som kan misshaga Dig eller stå Dig emot.

 Må Din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att jag aldrig kan glömma Dig eller skiljas från Dig.

 För Din oändliga godhets skull ber jag Dig att Du skriver mitt namn i Ditt Hjärta, för jag vill att hela min lycka och min ära ska vara att leva och dö i Din tjänst. Amen.

4 svar på Bön för bot

  1. cyprus laptop skriver:

    Admiring the persistence you put into your website and detailed information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  2. Millan skriver:

    ?? tack

  3. Millan skriver:

    Tack ??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.