Helande

Bön om helande och befrielse för oss eller någon

 

Välsignat vare Ditt Namn, O Du som hör min bön!

Välsignad är Du, Min Herre,

som lyfte våra själar ur avgrunden,

 

Välsignad vare Din Barmhärtighet

som drar oss in i Ditt Hjärta,

för att rädda och befria oss.

 

Gud, Du är vår Frälsning,

vår Rikedom, våra ögons Ljus och vårt Liv,

Du som dagligen hänför vår själ

och gläder våra hjärtan med Din Närvaro,

låt oss få välsignelser genom Din Närvaro;

vi ber Dig, Jesus Kristus, i Ditt Namn,

om Frid, Rättrådighet och Förlåtelsens Ande.

 

Vi bönfaller Dig, Jesus Kristus, i Ditt Namn,

att hela oss, Käre Herre,

från vår orättfärdighet och våra synder

Hela oss, Herre, genom Din Helige Andes kraft,

Hela oss andligen,

utrota allt som är ont.

 

Vederkvick oss, O Helige Ande,

återuppliva oss genom att förnya oss.

Jesus Kristus, vi bönfaller Dig i Ditt Namn,

att Hela all andlig sjukdom, varje kroppslig sjukdom

och vad som än oroar vår själ.

 

Låt varje fiber i våra hjärtan nu med kärlek

förkunna Din Ära;

hör vår bön, Barmhärtige Herre, och svara oss.

Amen

 

Bön om vårt helande

Herren sade:“Låt dem ångra sig inför Mig med dessa ord:

Herre, Du har haft tålamod med mig och mina synder
under alla dessa år, och ändå visade Du mig medlidande;

 

Jag blev vilseledd på varje sätt, men nu skall jag inte synda mer;
jag har gjort orätt mot Dig och varit orättvis; jag skall inte vara det mer;
jag avsäger mig synden Jag avsäger mig djävulen,
jag avsäger mig de överträdelser som fläckar min själ; befria min själ från allt som är emot Din helighet;

 

Jag bönfaller Dig, Herre, att rädda mig från allt ont; Kom nu Jesus, kom nu och bli kvar i mitt hjärta;

 

Förlåt mig, Herre, och tillåt mig att vila i Dig, för Du är min Sköld,
min Återlösare och mitt Ljus och på Dig förtröstar jag;

 

Från denna dag skall jag alltid välsigna Dig, Herre;
Jag avvisar ondskan och alla andra gudar och avgudar,
för Du är Den Högste över hela jorden, Du står högt över alla andra gudar;

 

Genom Din starka arm, rädda mig från sjukdom, rädda mig från fångenskap, rädda mig från allt ont
och besegra min fiende djävulen; skynda till min hjälp, O Frälsare!

Amen

 

Denna “exorcismbön” gavs till Vassula Rydén den 13 november 2006

http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/repent-deliver/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.