Lovprisning

Heligafamiljen

Lovprisning

Prisad vare Gud.

Prisat vare hans heliga namn

Prisad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann Människa

Prisat vare Jesu namn.

Prisat vare hans heliga hjärta.

Prisat vare hans dyrbara blod.

Prisad vare Jesus i altarets allraheligaste sakrament

Prisad vare Tröstaren, den helige Ande

Prisad vare Guds moder, den heliga]alltid rena jungfrun Maria.

Prisad vare hennes heliga och obefläckade avlelse.

Prisat vare jungfrun och modern Marias namn.

Prisad vare Josef> hennes kyske make

Prisad vare Gud i sina änglar och helgon.

Lovprisningsbön

TreenighetenÄra vare Gud i himmelens höjd .
Ära vare Honom som lyfte min själ från denna jordens innandömen.

Lovat vare det trefalt Heliga Ljuset
i vars kraft allt blev till. vars kraft allt blev till

Ära vare Gud, den Oövervinnelige, oförliknelig i Sin Makt;
Ära vare den Odödlige i vilken vi finner odödlighet.

Du Den Allraheligaste, må Din Andedräkt, s0m är ett rent utflöde av Din Härlighet,
återuppliva oss och förnya oss till en enda strålande Kropp. Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.