AFTONBÖN

JesusMaria1Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er, mina broder ocn systrar att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelser, genom min skuld,* min skuld,* min egen stora skuld.* Därför ber jag den saliga, alltid rena Jungfrun Maria, alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, att bedja för mig till Herren, vår GUD

Präst: Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före oss till det eviga livet. AMEN. 

Omvänd oss till Dig, du vår frälsnings Gud.
Och omvänd Din vrede ifrån oss
Gud kom till min räddning
Herre skynda till min hjälp.

ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGA ANDE
 I dina händer Herre Gud befaller jag nu min ande

Simeon_the_RighteousHerre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.
III
Bli kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Bli kvar hos oss och hela din Kyrka. vid livets afton.
Bli kvar hos oss med din nåd och din godhet med ditt heliga ord och dina sakrament, med din tröst och din välsignelse.
Bli kvar hos dem som drabbats av sorgens och ångestens natt,
Bli kvar hos oss alla i tid och evighet.
III
Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss och särskilt ber vi Dig att öppna Din kärlek för de döende. Jesus vi litar på Dig. Jag ber för de mina kära (…)  för deras välsignelse, hälsa och led hem till det Rike som vår Fader  förberett åt oss. Jag ber för mina ovänner. Förlåt dem, ty de är dina barn också. Vi ber för alla präster, biskopar patriarker och påven i Rom, Kyrkans förnyelse och enhet som det var i Fornkyrkan. Ber för Påskens enhet. För Vassulas och hennes medarbetares välsignelse som dina utsända.
III
Heliga Guds Moder, du överger aldrig dina barn. Därför ber vi dig särskilt för dem som är i fara att förlora sin plats i din Sons Rike. Vi ber för våra familjer till skydd och hälsa. Maria, vi litar på dig.
Heliga Guds Moder, låt din Kärleksflammas nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu och i vår dödsstund. Amen.
III
Helige Josef, du har med kärlek tagit dig an Jesus och varit en far för Honom som själv är Fader för alla. Visa nu din faderskärleks starka makt för de själar som idag eller denna natt ska stå inför den evige Domaren. Hjälp dem att säga ja till Honom i detta livet, så att de får delta i det Himmelska livet för evigt. Helige Josefs låt din förbön omsluta oss alla, våra familjer, vänner, ovänner, ofödda barn, arbetare och döende, Josef, vi litar på dig.  Amen.
III
Helige Ärkeängeln Mikael, beskydda våra själar.
Helige Petrus, öppna för oss Himmelens Portar.
Heliga Skyddsänglar, bed för vår och alla människors frälsning.

Förläna oss Gud i nåd frid i våra dagar, ty ingen på jorderik  som ofrid kan förtaga utan du Gud allena. Frid vare inom dina murar! Välgång vare i din boningar.

Besök vår boning, o Gud, vår Fader, och rädda oss undan den Ondes försåt. Låt dina heliga änglar lägra sig kring oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu i natt och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

220px-Madonna_col_bambino,_palazzo_medici_riccardi,_filippo_lippiAve, Regina Caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salva, porta
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o Valde decora,
Et pro Nobis Christum EXORA.
III
Var hälsad, himlarnas drottning. Var hälsad, änglarnas härskarinna. Hell dig,
du (Jishajs) rot. Hell dig, du (himlens) port, ur vilken ljuset för världen
framgick. Gläd dig, ärorika Jungfru, skönare än alla andra. Var hälsad,  du
ljuvliga. Bed för oss till Kristus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.