Kärleksflammans rosenkrans

MariahjartaKärleksflammas Rosenkrans

Inledning: Gör fem Korstecken (+ )för att ära Kristi fem Sår:

o I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

o Må Dina Heliga +  Ärorika +  Livgivande  + och Helande Sår, bevara mig i Din kärlek, nu + och för evigt. Amen.

o Trosbekännelsen. Fader vår.
Var hälsad, Maria, full av nåd, Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen

Vid de ensamma kulorna på en vanlig rosenkrans:

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, /bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

Vid de tio kulorna:

Moder, /rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!

Avslutningsbön:

Heliga Guds Moder. /låt din Kärleksflammas nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu och i vår dödsstund. Amen.Guds Moder sa i under uppenbarelserna:

“Be ofta denna lilla bön, denna bön är styrkan i kampen mot den Onde.”

“Mitt Hjärtas Kärlekseld förenad med era hjärtas eld ska förinta alla synder. Mitt Hjärtas Kärleks flamma innesluter och omfamnar även de döende och de lidande själarna i Skärselden… Om mitt Hjärtas Kärleksflamma kommer att upptända hela jorden, kommer den också att påverka de döende. Satan kommer att förblindas och ned hjälp av era vaksamma böner, kommer de döendes strid med Satan att upphöra. I den milda glansen av min Kärleksflamma kommer även de mest härdade syndare att omvända sig, eftersom jag önskar att ingen själ går förlorad!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.