Korsvägen

 station01  station02  station03  station04  station05

1. Jesus döms till döden.

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig, ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

(Upprepas vid varje station)

Pilatus dömer Jesus till döden och friger Barabbas. Pilatus visste att Jesus var oskyldig.  Han fruktade kejsaren. Tyst lät Jesus sig bli gisslad, hånad och törnekrönt. Guds sanning och nådegåvor har hindrats att nå människorna. Kristi törne-kröning sker åter igen.

Jesus. Förlåt oss du Kärleksfulle Herre. Du har utstått hån och lidande av kärlek till oss.

Korsfäste Herre Jesus Kristus, tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

(Upprepas vid varje station)

2. Jesus tar sitt kors.

 

De band ihop mina fötter med rep och sa åt Mig att gå dit där Mitt kors låg. Jag kunde inte gå eftersom Mina fötter var bundna, så de drog ner Mig på marken och släpade Mig i håret mot Mitt kors…. Så de lyfte Mitt kors och la det på Mina axlar och knuffade Mig mot portarna. (9 nov 1986)

Jesus av Kärlek tog Du korset på Dig. Vi tackar Dig för Din gränslösa kärlek. Du lär oss utan klaga bära korset.

3. Jesus faller.


Jag släpade Mig upp; folkmassan blev vild; Jag kunde inte se någon vän i närheten av Mig; ingen fanns där för att trösta
Mig; Min plåga växte och Jag föll till marken.”
(9 nov 1986)

 

Jesus Kristus. Förbarma
Dig för dem som plågas i fängelser. Ge Din tjänare kraft och omvändelsens nåd. Herre, Ditt fall är en tröst när vi själv inte orkar mer.

4. Jesus möter sin Heliga Moder.

”Jag kom i detta Heliga Hjärta, som ser ut som och liknar Mitt Heliga Hjärta, för att bli Gud och människa, Jag följde i hennes fotspår och Hon följde senare i Mina. Jag har sagt att Hon och Jag delade allt hela vägen till korset.” (25 mars 1996)

Jesus gör oss uthålliga i lidande som Din moder. Tillåt att vi aldrig överger Dig.

5. Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära korset.

I rädsla för att Jag skulle ge upp andan före korsfästelsen, beordrade soldaterna en man som hette Simon att bära Mitt kors.… Bär Mitt kors … bär det åt Mig.”  (9 nov 1989)

Jesus, motvilligt har vi tagit Ditt kors på oss. Du förvandlar det till välsignelse. Vi tackar för Din Nåd och ber om större beredskap att försaka vår egenvilja.

 station06  station07  station08  station09  station10

6. Veronika torkar Jesus ansikte. ”Jag tillät dem att håna Mig och spotta på Mitt heliga ansikte (9 nov 1986). Att någon har sett Mig, tröstar Mig. Om du bara visste hur Jag är redo att förlåta er tidsålders brott för bara en vänlig blick åt på Mig, en stunds ånger, en suck av vill-rådighet, ett ögonblicks efter-tanke; ett leende mot Mitt heliga ansikte och Jag skall förlåta och glömma. Jag skall inte ens se på Mina sår.” (29 aug 1989).

Jesus. Du lönade Veronica genom att ge henne den sanna bilden av Dig själv. Låt oss aldrig försumma något tillfälle att göra gott. Gör oss lika Dig.

7. Jesus faller igen under tyngden av korset.

”Jag älskar alla som faller och kommer till Mig och ber om förlåtelse; Jag älskar dem ännu mer. Jag kommer aldrig att avvisa dem även om de faller Miljontals gånger, Jag skall vara där för att förlåta dem och tvätta deras synder i Mitt blod.”(30 jan 1987)

Jesus. Hjälp oss att vi av alla krafter kämpar mot det onda. Låt oss börja i oss själva. Må Ditt lidande inte vara förgäves utan bota oss alla och ge oss Din frid. Vi prisar Dig och tackar Dig. Genom Ditt heliga kors har Du återlöst världen.

8. Jesus tröstar Jerusalems kvinnor.

”Ångestfyllda kvinnor kom fram och tvättade Mitt svullna ansikte. Jag hörde dem gråta och sörja. Jag kunde känna dem. ”Var välsignade”, mumlade Jag, ”Mitt blod kommer att tvätta bort mänsklighetens alla synder; se, döttrar tiden har kommit för er frälsning.”(9 nov 1986)

Jesus. Låt bilden av Ditt lidande ge oss sann själv-kännedom. Låt det i oss väcka beslutet att följa Dig till livets slut.  Låt oss se bort från oss själva och istället ha blicken fäst vi Dig vår tros Upphovsman och Fullkomnare.                      

9.  Jesus faller återigen under korsets tyngd.

”Mitt Hjärta fylls av medlidande över ert elände och era fall.” (31 maj 1987)

Herre Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, vi tackar Dig för Ditt tålamod och att Du har uppenbarat Ordet för oss igen för att rädda Din skapelse att falla. Du föll för att vi skulle bli upprättade. Du led för att vi skulle bli botade. Du var svag för att vi skulle blir fria. Jesus Kristus, Du befria oss från allt som tynger, all synd och allt som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss.

10. Jesus blir avklädd sina kläder.

När vi kom fram till berget kastade de Mig till marken, slet av Mig kläderna och lämnade Mig naken inför allas ögon. Mina sår gick upp igen och blodet rann ut på marken. Soldaterna gav Mig vin blandat med galla. Jag vägrade att dricka det, för djupt inom Mig bar Jag redan den bitterhet Mina fiender gett Mig.” (9 nov 1986)

Herre Jesus Kristus ingen av oss är värdiga att kallas Din lärjunge, men vi vill åtminstone bli fria från materialismens och ägandets tyranni. Stärk vår vilja och gör os generösa.

 

 station11  station12  station13  station14

 

11. Jesus spikas fast på korset.

Först spikade de snabbt igenom Mina handleder. Efter att ha slagit in spikarna i Mitt kors sträckte de ut Min sönderslagna kropp och med våld genomborrade de Mina fötter. Vilken smärta! Vilken plåga! Vilken tortyr för Min själ! Övergiven av Mina älskade, förnekad av Petrus på vilken Jag skulle bygga Min kyrka, förnekad av resten av Mina vänner, utlämnad alldeles ensam åt Mina fiender. Jag grät, för Min själ var fylld av sorg.” (9 nov 1986).

 

Herre Jesus Kristus Du blev föraktad och avvisad av människor för att bära våra lidanden. Du spikades fast på trä för att befria oss. Du tillät dem att genomborra Dig och frälsa oss. Du accepterade en ytterst smärtsam död för att vår själ skulle få leva och kunna dela Ditt rike. Du lät Ditt blod rinna ut i floder för att vi skulle få evigt liv. För vår skull lät Du Dig själv bli tagen för en syndare.

 

Jesus Du är i denna stund vårt enda hopp. Du blev övergiven för att var hos oss för alltid.                                    

12. Jesus dör på korset.

Soldaterna reste Mitt kors och satte ner det i hålet i klippan. Jag betraktade folkmassorna därifrån, nästan utan att kunna se genom Mina svullna ögon. Jag såg på världen. Jag såg ingen vän bland dem som förlöjligade Mig, ingen fanns där som kunde trösta Mig. ”Min Gud! Min Gud! Varför har du övergivit Mig?” Övergiven av alla som älskade Mig.

 

Min blick föll på Min moder. Jag såg på henne och våra hjärtan talade: ”Jag ger dig

Mina älskade barn att vara dina barn också, du skall bli deras Moder.” (9 nov 1986).

 

Herre Jesus Kristus vi tillber Dig i detta stora mysterium, vår tros hemlighet och vårt livs Mittpunkt. Den som tror på Dig skall inte dö utan ha evigt liv. Vi tackar Dig vår Frälsare av hela vårt hjärta., du Guds lamm som borttager världens synder och ber dig att vi är trogna din kärlek intill slutet.

 

 Korsfäste Herre Jesu Kristus, tänka på alla arma syndare när du kommer med Ditt rike.

13. Jesus tas ner från korset.

Vår Fru talar:

”Tappa aldrig modet – jag är nära dig. Träd in i Jesu sår; träd in i Mitt bedrövade Hjärta och känn Min sorg; känn hur jag gråter. Jag kommer till många, jag visar dem Mitt Hjärta; jag ger tecken genom att låta bilder fälla tårar; jag uppenbarar Mig på olika platser men Mina barns hjärtan är täckta av en tjock skorpa lager av misstro. De hånar dem som tror. Guds Ord betyder ingenting för dem.  Guds rop ignoreras; de tar ingen notis om våra varningar. Ingen vill lyssna till uppenbarelser givna av Gud och talade ur Hans mun. Er tidsålders tro har utplånats –  svepts bort av intolerans, perversion, grymhet och skam. Så bedrövat Mitt Obefläckade Hjärta är. Min hand kan inte längre hålla tillbaka Guds arm från att falla över er. (6 aug 1988).

 

Herre Jesus Kristus, Vi håller oss till Dig. Till vem skulle vi annars gå? Du är vår tröst och styrka. I himlen och på jorden finns ingen som Du.

Herre, vi vet, vi litar på och tror att segern för ditt Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta är nära förestående; därför kommer vi ödmjukt för att viga oss själva, våra familjer och vårt land till era två Heliga Hjärtan.

14. Jesus läggs i graven.

”Jag tänker resa er ur era gravar och leda er tillbaka till er hemvist, Mitt Heliga Hjärta.” (10 april 1990).

 

Herre Jesus Kristus, Du är vår vägvisare till livet. Låt oss aldrig sörja döden, som om vi inte hade något hopp. Åt Dig anförtror vi våra döda. Låt oss med förtröstan och lugn se fram mot vår egen död i tron på Din seger. Låt oss vid varje grav se fram mot uppståndelsens morgon.

 

Texter är hämtade ur Sant Liv i Gud, Kristi och Marie egna ord om korsvägen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.