Kristusmiraklet och Kristus som vill rädda själar

12 mij amerikaner har haft Kristuskontakt i himlen och återvänt till jorden. Det finns många fler. En av dem är Hany Mouneer i Egypten, Detta mirakel gäller när Hany togs upp i himlen där han såg Jesus och många helgon. De gav honom mycket viktiga budskap till mänskligheten i de sista dagarna.

http://youtu.be/jyBfPl5yf64

Hani2Hany Mouneer är en en ekonom inom handel, var tidigare en diakon och bor i Egypten. Han togs upp i himlen under en svår hjärtsjukdom och fick uppleva ett enastående mirakel. Just att han är ekonomi inom handel blir signifikativt i dessa tider.

Den första visionen – diamanten

En biskop besöker honom 2009 då denna videospelades in i det rum där han första vision kom till honom. Det skedde när han var 7 år gammal. Hany berättar i filmen

Jag hade feber. Min mamma gjorde ordning en glas juice till mig. Jag minns det som vore igår. Jag låg där och plötsligt såg jag en Diamant framför mig och rummet försvann. En turkosfärgad Diamant. Inte blå. Inte heller grön.

Den kom allt närmre mig och jag såg något mörkt inne i den som om det vore en råttsvans eller bit förkolnad päls. Det hela var vidrigt att se. Så synd, tänkte jag. Diamanten hade varit så vacker utan detta. En röst sa:

Du är diamanten. Ingen kan ta bort det mörka utan dig själv

Jag förstod att det var Guds röst som talade. Rösten frågade mig, om jag vill se diamanten utan detta?

O ja låt mig får se den utan detta svarta. Gud tog bort detta genom att stoppa in handen i diamanten . I samma stund fanns en ny Diamant där som svävade i luften. Den började sedan växa och bli lika stor som hela rummet.

Jag häpnade. Gud frågad mig, vill du veta hur så stor den kan blir? Ja tack!.

Diamanten växte och gled bort 10-20 m på en väg kantade med vassa törnen. Jag blev skräckslag inför detta.

De närmsta 6 månaderna kunde denna vision rulla fram inför mig när jag var vaken. Plötsligt kunde det ske saker och då särskilt när jag befann mig i St Samuels kloster.

 Dröm eller vision?

Vad är skillnaden mellan en dröm och en vision, frågade biskopen Hany

Innehållet i dröm kan jag inte påverka. Den är som en film som rullar fram

 • I en vision blir jag involverade i händelsen och deltar i en kommunikation.
 • Allt beror på hur jag reagerar och hur mycket Gud vill att jag ska komma till insikt till 50 eller 100 %.
 • Jag blev i min vision så hänförd av den.
 • I vissa visioner kan mottagaren tala men inte röra sig. Det beror på .

De många prövningarna

Hany berättat om sin långa vandring i livet och att utbilda sig från den allra lägsta nivå. Det tog många år. Han kom att utbilda sig i redovisning inom handeln. Han har nu en akademisk examen i ekonomi efter många svårigheter.

Han avslutade sina studier i Tyskland 1971. Hans bror är en framgångsrik ingenjör i Egypten att kunna bygga komplexa byggnader som katedraler. Föräldrarna bosatte sig i USA 1996 men när pappan dog flyttade mamman hem igen

Vid ett tillfälle när han var i klostret och kom visionen åter och en rösta frågade.

”Vad är det du ser?, frågade en röst. 

Jag var omedveten om min omgivning, de som fanns runt mig trodde att jag led av psykiska störningar De kunde inte förstå att jag hörde saker.

Jag kom att bära bära på många kors, fick mycket stryk som liten och var sjuklig med hjärtproblem. Led av ett reumatiskt hjärta  och cirkulationsrubbningar. Slagen från min mor plågade mig mycket. Hon hade stora bekymmer med min far. Det gick mycket ut över honom. Hon ljög mycket och vill att han också skulle ljuga. Han blev hatad av sin mor

Led även psykiskt mycket under mina studietiden. Åren blev inte minsann inte särskilt framgångsrika. Motgång till motgång i studieresultat. Även vänner kom att att hata mig. Hjärtbesvären plågade mig. Hade inget hem att vända mig för att finna kärlek.

Den andra visionen

Den andra visionen kom i litet rum i St Antonius kloster i södra Egypten. Rummet var en del av en balkong. Jag halvsov när jag såg en lång man med ljusbruna ögon. Han sa till mig.

”Bli inte så upprörd. Detta är ditt första kors du fått.”

Framför mig stod den heliga Minas, som är en av de mest kända egyptiska helgonen i öst och väst Pga. hans många underverk finns hans förböner för oss. Menas var en gång en egyptisk soldat i den romerska armén, som led martyrdöden då han vägrade att ge upp sin kristna tro.

Hans vänstra handflata lämnade kvar ett handavtryckt på fönstret framför honom. Detta kunde jag sedan visa upp för mina vänner, berättar Hany. Jag kom senare att sudda bort det då mitt förhållande till Gud blev allt sämre. Varför dessa plågor. Jag kunde inte förstå att allt elände som jag fick möta

Gud kom att förklara för honom att utan ett livsmål och grund  till Gud kommer allt han bygger upp att förfalla. Nya Testamentet berättar detta:

Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Gal 2:18

 

Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. 1 Kor 9:25

Så blev det att jag slog i tomma slag i luften. Hade ingen kunskap, förankring och medvetande om Gud. Mitt andliga liv börjar när jag förstod att Gud verkligen vill omsluta mig i Honom och ge mig styrka och frid.  Det andliga livet börjar först när vetekornet faller ned i jorden och dör. Såsom det är för helgonen. Det är inte obligatoriskt att man måste leva i öknen.

Gud kom att förklara för mig att det är en skillnad mellan att gå vägen och det som är själva livsstilen. Vi är alla olika och Gud väljer därför olika vägar för var och en av oss. Helgonen går sin väg för att det är deras enda väg. Jag ville bli munk men den vägen passade inte mig.

Gud vill jag kom i Tyskland och Europa. Livsstilen som det andliga livet talar om är just den väg du vandrar. Rakt fram finns porten. Den vägen är så den nära vägen till livet.

Tidigare var jag en diakon men jag saknade en förankring i denna insikt och fann inget ljus i mitt liv. Inte heller en vägledning. Visste inte vem jag var. En slöja skyler.

Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. 2 Kor 3:17-18

Hur ofta läser du Bibeln, frågar biskopen

Det beror på vilket behov som gäller just i den stunden. När jag läser en text, avslöjar Gud det som täcker mitt behov att växa. Bibeln är som skattkarta som består av olika delar. Varje Ord är inte en bit information . Utav varje Ord består av liv. Evangeliet är et samtal med Gud själv. Gud säger till Mose att dessa Ord i dessa bud kommer att tala. Vi skall inte leva av bröd allena.

Vi går den väg som Gud har gett oss och att lära oss av den resa . Men vikten är att vi inta skall inte leva och fångas i en dyrkan avvärlden och ledas av lusten. Många gör så och det blir som att äta en sallad utan salt De är inte medvetna att de i själva verket dyrkar köttet.

Ett sant liv är att dyrka Gud.

Hängivenhet till Gud upphäver dyrkan och lydnaden till köttet, vad egot säger och människors begär.

Harny har fastat mycket i sitt liv. Gud lät honom ta del av stora mirakler pga av hans många lidande. Gud vill inte såra någon som redan har stora sår utan vill förbinda dem

För ”Hans sår” helar oss står det. De visioner som jag fick blev mitt läkemedel. De var som balsam. Varje vision, erfarenhet och mirakel är till gagnade detta. Hany citerar Lukas 1:68

”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.”

Gud ville upplysa mig 

”Förståndets ögon upplystes.” Gud sökte upp mig för att rädda mig ur mina plågor och skapa en ny balans och glädje i mig.

Dessa mirakel Gud gav,  var helt enkelt ett måste, då dessa sår, det ena såret efter det andra, förhindrade min andliga utveckling.

Mitt förbund med Gud

Guds mål för mig var att han ville inte ha någon som älskade mig pga min romantiska svaghet. Hela mitt hjärta skulle endast leva för Honom. Hade någon älskat mig, så skulle jag försvunnit bort och dyrkat någon annan

Därför hatade min mamma och mormor mig mycket. Min pappa hängde upp omoraliska målningar i bostaden som jag slog sönder på nätterna. Båda kom att slå mig. Min bror gjorde inget och fick därför heller inte stryk.

 Ekonomisk utbildning i Tyskland

I Tyskland misslyckades jag under 8 års tid. Hade problem med hjärtat. Alla hatade mig. Även vänner hatade mig . Sökte plats en plats att bor. Även hos en släkting blev jag utslängd.

Sökte hjälp i en kyrka i Düsseldorf att finn härbärge och berättade om mitt hjärtbesvär Prästen sökte då upp en läkare som var oerfaren som sa att jag spelade. Jag lyfte mina ögon till Gud. Varför, varför?? Vad gjorde prästen? Han kastade ut mig.

Miraklet

Efter det svimmade jag och vaknade på ett sjukhus. De sa att jag mycket var mycket vårt hjärtsjuk. En operation planerade Mitt hjärta var så sjukt pga av alla påfrestningar. Ingen glädje och trygghet fanns någonstans för mig Bara nya plågor kom Kände nu att nu skulle jag död. Jag skulle få möta Kristus

Gud ville att jag nu skulle binda opp mitt liv till Kristus. Den natten skulle jag opereras. En 40 % chans fanns att det skulle lyckas.

Vart hamnar jag om jag dör?? Jag hade ju tappat den vägledning jag fått en gång. Jag grät den natten i min olycka. ”Gud rädda mig och förlåt mig!”. Jag förlorade medvetandet

När jag vaknade befann jag mig på en annan plats. Jag såg min kropp sovande. Jag frågade mig. ”Vem är jag och vem är det som ligger där?

Jag kände mig så orättfärdig och skulle nu dö. Där jag nu befann mig fanns inga garantier vart skulle ta vägen. Jag bad Gud om förlåtelse. Jag såg min sovande kropp.

Den sista tidens apostlar

Många andra har fått erfara och vittna om att via det finns en Ande och att en uppståndelsen existerar. Det finns 12 miljoner i USA som har fått erfara att Gud lever och vill rädda. Gud vill att tron upprättas människors liv. Joel 2:28 berättar:

 Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

 

Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, 2 Kor2:15

 

Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. 1 Kor 2:10

 Kom till Mig

Jag hörd i min ånger en röst.

”Kom hit så skall visa dig något!”

”Hur skulle jag kunna detta?”

”Kom!”

Himlen

Plötsligt lyftes jag upp. Hur det gick till saknar betydelse. Jag kom att befinna mig i ett palats utan ände. Golvet var av en obruten vit marmor stäckte ut sig i ett enda stycke. Carrra-marmor. Ytan var reflekterade som om ytan vore av glas. Allt var enastående vackert. När jag på vandrade golvet kändes det svalt som marmor gör. Vädret var varken kallt eller varmt där jag befann mig.

10-15 meter längre bort fanns en trappa med 4 trappsteg. Ovan fanns en väldig halvsfärisk kupol ca 100 m bred. Upptill fanns en rund öppning och man kunde se lång bort berg skymta. Inte som våra utan det liknande jaspis och täcktes av ett stoff av gnistrande diamanter. Himlen var ljusblå.

Palatset var häpnadsväckande men endast en tanke rådde för mig. Endast konung kan bor här . Hur skulle han se på mig i detta eländiga tillstånd jag befann mig i. Vad ska jag säga till ägaren?

Var du rädd?

– Ja fast det fanns även en sådan utomordentlig förtöstansfull omgivning. Glädje och friden övervann fruktan

– Ingen fanns där men hur skulle jag kunna övertyga någon att jag kom ofrivilligt?

Kristus

Plötsligt flödade ett spektra av ljus fram som tog en mänsklig form. Jag förstod att nu kom kungen. Hans saknade all traditionell kunglig utstyrsel. Han var klädd i en klädnad utan sömmar i vitt som elfenben. Runt midjan fanns en mantel knuten.

 • Jesus är utomordentligt vacker
 • En skönhet som utstrålar en oändlig kärlek
 • En inkarnerad Ande som uttrycker känslor
 • Försök att förstå och fördubbla denna dimension miljontals gånger.
 • Hela hans inre utstrålar kärlek, tröst och frid. Denna utstrålning  i skönhet men också om styrka och makt
 • Han var den som jag sökt sedan barndomen
 • Jag upplevde som Honom som en broder, som en far och farfar samtidigt
 • Hans ögon är turkosblå med en stor iris. Håret var inte blont utan i brunt. Men det är inte detta som fångar min uppmärksamhet utan all den strålande skönhet som strömma ur hans Hjärta.

 Kristi sår

Vad som sedan fångade min uppmärksamhet var en uppskuren slits i hans mantel på höger sida. Ett öppet sår, ett hugg där spjutet skulle gått in. Såret syntes genom hålet. Tarmarna var blottade. Att se allt detta gjorde mig helt utpumpad. Jag vill rusa fram till Honom. Vara och bli Honom. Min uppgift är inte teckna ned detta. Jesus är livet och vi hans ambassadörer som det står 2 Kor 5.

Det chockerande att se de blottlagda tarmarna. Många frågor vällde fram. Vem kunde gett detta hugg på denna mest kärleksfulle. Vem kunde vara så hjärtlös. Ett fråga dök upp i mig. “Kunde det vara jag som gjort detta?” Varifrån kom denna fråga? Plötsligt blev jag så chockad av frågan att det var jag, som var orsaken. Det var så skakande att det var som  jag vore på väg att dö. Jag! Det var jag som gjort detta mot Honom, som jag hade sökt sedan min barndom.

Det var jag som stungit Honom. Jag beslöt mig för att fråga: Vem har gjort detta mot Dig? Han svarade inte. Han böjde ned sitt Huvud och grät. Jag förstod då, det var jag som gjort detta. Det var Han som planterar frågan i mig. Jag frågade rakt ut: Var det jag?

Han som var Skatten jag funnit, skulle jag förlora? Han nickade svagt.  När jag såg detta, var det som jag skulle kollapsa fullständigt, Jag föll till marken i tårar. Jag? Var det jag. Återigen nickade Han utan ett svar. Jag rasade ihop. Men Han räddade mig ur detta. Han stod ca 5 m från mig. Men ändå kände det som han vore mig mycket nära.

Gud gav mig en tanke. Det finns ett sätt att rätta till som om det aldrig hade hänt.

Och jag skall gottgöra er för åren som slukades av gräshopporna, av gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna – min stora här som jag sände mot er. Joel 2:25
Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull, jag minns inte mer dina synder. jes 43:25
 

Hoppet – att vara i Kristus

I min förkrosselse, öppnades en port till hopp. Han lät mig veta att det fanns tröst att få. I hans Hjärta. Jag frågade: “Finns det något jag kan göra för Dig som helar Ditt sår?”.  Åter öppnades ett hopp i mig och gav mig ett svar som finns på ett 20-tal sidor. Jesus pressade samman hela Bibeln som påminner om en karta. Han sa:
Jag har skapat er för detta syfte. Men människor lever inte för detta.
Målet är att bli en del av Mig en lem i Mig. Som det är sagt.
Jag vinträdet och ni är grenarna.

Att vara i Mig är ett villkor.
Jag är Huvudet för er.
Ni måste existera i Mig. Leva och bli ledda av Mig

Detta kan ske som Jag sagt.
Om någon vill följa Mig, får han förneka sig själv.

Det är innebär att ni har inga andra mål här i världen än dem som Jag skapat för er,
vilket betyder att ni är lemmarna i Mig och Jag blir ert huvud.

Om nu hur en tanke eller en önskan för något förutom att vara i Mig,
kommer Jag att var hela ditt hjärta, allt i din själ och makt,

kommer Jag att vägra detta. Jag blir ditt sinne och själv.

Om du upphäver dessa föreskrifter att var i Mig, blir det

ett förbund utan Mig. Alla byggnader blir då förgäves

 Jesus berättade vidare för mig

Om tusen eller miljoner människor deltar i kyrkor utan att ha lagt grunden,
blir de hus som de själva river. De bygger hus på lösan sand eller ingen sand överhuvudtaget.

Allt blir förgäves. Varför kom jag till jorden? Ni slösade bort alla Mina mödor.

Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna 2 Tim 2:5

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss.’

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.