FÖRLÅTELSENS RIKEDOM

Nedanstående text är hämtad ur ett brev som Padre Pio skrev 1914 till Raffaelina Cerase. De hade en stor brevväxling med varandra. Padre Pio är känd som ett stort helgon i Italien. Han var även en stor mystiker, hjälpte många och botade bl.a en blind kvinna. Han bar Kristi sår på sin kropp

Läs mer

Publicerat i Kristendom, Okategoriserade, Pader Pio | Lämna en kommentar

DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN

Vart bär det hän? Människor skändas. Skatteparadis byggs. Medvetandet avtrubbas. Vilka drivkrafter finns bakom? Vem är du eller jag? Spelar någonting egentligen någon roll om vi är en människa eller inte? Varför existerar vi? Vad är meningen? Vad bör vi göra? De existentiella frågor blir alltmer uppenbara.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Människan och värdet, Postmodernism | Lämna en kommentar

MUSLIMER OCH ISIS-KRIGARE MÖTER JESUS KRISTUS OCH BLIR KRISTNA.

Tid är en potential. Potential att utveckla oss. Där livet endast består av underhållning, där finns ingen reflektion och utveckling av oss att verka som människor. Där hat gror där finns ingen kärlek och medmänsklighet. Och inte heller fred. Där ingen ödmjukhet finns, där finns ingen barmhärtighet.

Slaget är inte förlorat. Så länge vi lever finns förlåtelsen. Det finns en Kärlekskraft bortom all gräns. Detta vittnar även extremister om.

Muslimer och ISIS-krigare fått erfara som dödat människor att de mött en obeskrivbar kärlek genom Jesus och har fått förlåtelse i all sin ånger. Deras liv kom att förändras totalt  De omvänder sig till kristendom. De vittnar. Vi äger alla en ande. En livsande med Gud. Vi är alla en avbild Gud såväl medmänniskan som motståndare.

Läs mer

Publicerat i Islam, Kärlek, Krispolitik, Människan, Omvändelse | Lämna en kommentar

DET HELIGA LIVET. ALLA HELGONS DAG FIRAS 1 NOV. VEM ÄR DÅ MÄNNISKAN???

Vad innehåller kristendom? Den innehåller en inbjudan till kärlekens gästabud och gemenskap. Fadern sände Kristus till oss för att befria i självuppoffrande kärlek. Besegrade fienden. Dödsmakten!

Den 1 november är det Alla Helgons dag. De första helgonen i historien var martyrer till Kristi efterföljd. Den goda viljan i kärlek och barmhärtighet i världen är ett eko av Kristus. De är Guds tjänare. De var även profeter och apostlar i historien.
Läs mer

Publicerat i Gudsbevis, Hedendom, Informationskriget, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria, Medvetande, Mirakler, NVO, Ny tid, Okategoriserade, Pengar, Rationalism | Lämna en kommentar

EN FRÅGA OM DEMOKRATIN

 
Till Statsministern Stefan Löfvén
 
Enligt Håkan Juholt håller den svenska demokratin på att ”glida oss ur händerna”. En antiutveckling? Som exempel nämner han att färre vill bli folkvalda och att partierna tonar ned ideologin. Vi kommer inte att kunna leva i en demokrati utan i en teknokrati med ett övergripande expertvälde. Sedan dess har han kritiserats från flera olika håll. Politiker i Sverige har velat sätta munkavle på honom, och hans uttalande har väckt stor uppmärksamhet.
Läs mer
Publicerat i 911, Antisociala reformer, Automatisering, avhumanisering, Avregleringar, Bank och finans, Bankreformering, Cyberrevolutionen, Demokrati, Europa, Finansmakten, Informationssamhället, Jorden, Kristendom, Människan och värdet, Marknadspolitik, Nationalidentitet, NVO, Rationalism, Riksbanken, Robotisering, Samhälle, sekulariseng, Självständighet, slavdom, Socialdemokrati, Solidaritet, Stefan Löfven, Strategisk utveckling, Sverige, Systemfel, Världsbilden | Lämna en kommentar

VÄRD ATT SE: JESUS FRÅN NASARET


En synnerlig välgjord film! Värd att se för att förstå de kristna budskapen som Jesus ger för alla tider. Sanningen är Kärleken och Livet. Tiden på jorden är en förberedelse. Meningen är det tillkommande livet. Med Jesus på jorden finns Himmelriket. Han visar sina under. Lärjungarna är enkla fiskare. De blir Människofiskare. Simon Petrus (Klippan) är lynnig man. Gud kan välja den svagaste att blir en främste. Petrus tilldelas ämbetet med Himlens nycklar. Den förste Påven. Kristi ställföreträdare på jordn
Publicerat i Jesus Kristus. | Lämna en kommentar

Första Fredagen i varje månad är Jesu Heliga Hjärtats dag.

Detta Hjärta blödde för dig och för hela mänskligheten. Kristus sänder detta kärleksbudskap till oss den 3 augusti 2001. En tillbedjan den Första fredagen i ny månad.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan | Lämna en kommentar

GUD SKALL KOMMA TILL OSS, MEN VI VET INTE PÅ VILKET SÄTT

 
Hjärtan av Kärlek. De två oljelamporna har kommit som profetian sagt. Både Jesus och Maria talar i vår moderna tid till oss alla. Det gäller hela vår framtid.
Publicerat i Fatima, Jesus Kristus., Klimat, Klimatförändring, Kristendom, Kyrkan, Maria | Lämna en kommentar