JULMIRAKLET I BETLEHEM

Sängliggande, delvis förlamad och med kroniska smärtor efter ett överfall, började Maria Valtorta 1943 att få evangeliska visioner. Hon upplevde att Jesus, och ibland även Jesu moder Maria, som talade till henne och kallade henne för “Lilla Johannes”, som  bad henne att skriva, inte sällan om nätterna.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria, Mirakler | Lämna en kommentar

HOPPETS LJUS. LIVETS SEGER

De tre kom på en ödslig väg och följde ljuset till Bethlehem. Ett ljus som skulle överbringa mörkret. Advent välkomnar vi i tid av ljus, frid och glädje.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Livet, Makt, Maria | Lämna en kommentar

VAD SÄGER KORANEN OM DEN YTTERSTA TIDEN? MESSIAS ÅTERKOMST VÄNTAS ÄVEN I KORANEN!

För ett halvår sedan mötte jag en muslim som konverterat till kristendom och är idag aktiv och möter muslimer; och berättar om vad Koranen säger om Jesus. En troende tror på Koranens absoluta tillförlitlighet.

Islam och kristendom syns var oförenliga. Enligt Koranen har Gud ingen son. Inte är heller är Gud en Treenighet. Jesus dog inte på Korset.

Läs mer

Publicerat i ISIS, Islam, Jesus Kristus., Kristendom, Maria | Lämna en kommentar

JAKOBS STEGE TILL HIMLEN ÄR IDAG ROSENKRANSEN

Jakobs stege omtalas i 1 Mosebok 28:10–19. Jakob fick en dröm om en stege som restes upp från jorden. Dess topp nådde till himlen. Guds änglar kunde stiga ned och stiga upp på den.

Idag blir denna stege reell. Den kom till oss med Jungfru Maria 1208.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria, Rosenkransen | Lämna en kommentar

NASA:S STUDIE AV VÅR FRU I GUADALOPE FRÅN 1531. OFÖRKLARIGA EGENSKAPER


I december 1531, träder azteken Nauati in i kyrkohistorien som ett utvalt redskap för Guds ingripande, gör han det under sitt kristna namn Juan Diegos.

NASA har publicerat resultaten av undersökningen av bilden i Our Lady of Guadalope. Dr. Aldofo Orozco, forskningsfysiker, rapporterar att det inte finns någon vetenskaplig förklaring till varför Tilman finns kvar och är intakt efter 488 år med mirakulösa egenskaper.

Läs mer

Publicerat i Maria, Mirakler, Miraklet i Guadalope, Rosenkransen | Lämna en kommentar

DEN TREDJE TIDEN – DEN HELIGE ANDENS TID

Fadern är den första personen i Gud eller i Treenigheten, enligt treenighetsläran, som är central för de flesta kristna kyrkor och samfund. De andra två är Sonen Jesus och Den Helige Ande.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Människan, Treenighet | Lämna en kommentar

DEN FÖRSTA ADVENT KOM. DEN ANDRA BLIR ÅTERKOMSTEN

Det finns ett evig med liv med Jesus som kom. Han avslöjade sanningen. Inför Hans Återkomst talar Jesus personligen till oss i True Life in God och vägleder oss.

Läs mer

Publicerat i Kärlek, Kyrkan, SLiG | Lämna en kommentar

BUDSKAPEN FRÅN VÅR FRU MARIA I AKITA, JAPAN (1973 – 1981)

EN FRUKTANSVÄRD VARNING TILL VÄRLDENS AVFALL

Den gråtande statyn i Akita

Biskopen i Niigata, biskop John Shojiro Ito, skrev 1984 ett pastoralbrev där han erkände att han såg Guds moders extraordinära serie av händelser såsom äkta och de ägde rum från 1973 till 1981 i en liten kloster i hans stift, i Akita, Japan.

Läs mer

Publicerat i Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria | Lämna en kommentar