THE GIANTS – THE GLOBAL POWER ELITE

I sitt avskedstal 1961 varnade USA:s president Eisenhower för det allt mäktigare ”militärindustriella komplexet”, en sorts kartell inom försvarsindustrin och det militära etablissemanget. Samma ljusskygga struktur hade beskrivits i sociologen C Wright Mills studie Makteliten några år tidigare.

Varningar har gällt Federal Reserv Banks, en centralbank styrd av en privat bankelit sedan 1913.

Kongressmannen Louis T Mcfadden, säger 1932 till Kongressen :
 
“När Federal Reserve gick igenom så insåg inte folk att ett världsomfattande banksystem sattes upp. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som samarbetar för att förslava världen.”…
 
“Vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner, som världen någonsin har skådat. Jag tänker på Federal Reserv Banks…
 
“De har privata monopol, som plundrar Förenta Staternas folk till gagn för dem själva och sina utländska kunder”.

Läs mer

Publicerat i Finanskapitalism, Finanskraschen 2008, Finanskrisen, Finansmakten, Försvaret, Framtid, Informationskriget, Internationalism, Kapitalism, Klimat, Konspiration, Kortisktighet, Krig, Lobbying, Makt, Människan och värdet, Materialism, Medier, Miljöpolitik, monopol, NVO, Ny tid, oljan, Opinionsbildning, Pengar, Postdemokrati, Privatisering, Samhälle, Strategisk utveckling, Tankesmedjor, Trilaterala Kommisionen, Värderingar, Världsbilden, Världsbolagen, världskrisen 2008, Vinst, Yttrandefrihet | Lämna en kommentar

HUR KOM KYRKAN TILL OCH VARFÖR? LIVETS FARKOST TILL EVIGHETEN

Kyrkan i Lourdes i Frankrike samlar människor till enhet från världens alla hörn.

“Kyrka”kommer av grekiskan kyriakon, “det som hör Herren till”, underförstått “Herrens hus”. Ordet hus kan i det här sammanhanget inte bara betyda byggnad utan även familj, släkt eller hushåll. Hus är ett vidsträckt begrepp och omfattar enhet. En kropp. En ark. Ett tempel. En farkost. Ett samhälle. Ett rike. En himmel.

En revolution har pågått i 1000 år som söndrat både kyrkan och samhället.

Läs mer

Publicerat i Framtid, Fred, Frihet, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Maria, Okategoriserade, Påsk, Petrus, sekulariseng, SLiG | Lämna en kommentar

KRISTI ÅTERKOMST. VI BEFINNS OSS I EN VIKTIG TID.

Jorden är som en Ark  med mänskligheten ombord i en resa över tiden. Själens resa från vårt ursprung till målet. Det finns en makt över jordens och alla andra makter i världsalltet. Inte ens döden råder över den. En makt som besegrande mörkret. En makt över alla tider och in i evigheten. En makt som är Livets makt. En makt som kan rädda alla.  Jesus betyder “han som räddar”.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Kyrkan, Makt, Människan, Rättvisa, sekulariseng, Skapelsen, SLiG, Vassula | Lämna en kommentar

VILKA SKILLNADER RÅDER MELLAN JEHOVAS VITTNEN OCH KRISTENDOMEN?

Världen strider för att dölja för människan sanningen och lögnen. Många lögnaktiga läror är i omlopp som vilseleder. Många har fått erfara när Jehovas vittnen knackar på dörren för att missionera att paradiset finns inte i himlen utan det skall snart finnas på jorden. Många blir ställda och kan inte svara!

“Bli Jehovas vittne” är deras önskan att vittna om avvikelsen. De producerar nu en animerad film för barn som blir både vanställd tolkning av Bibeln och en skrämmande bild om vem Gud är.

Trots att församlingen Jehovas vittnen blivit fällda i tingsrätten för att de har visat filmer som inte har granskats av Statens medieråd fortsätter organisationen att ha sina filmvisningar under sina stormöten i sommar.

Vår tid tillhör på flera sätt ett långvarigt uppror och förvillelse som blir Antikrist. Många kan inte svara på deras bibeltolkningar.

Det råder stora skillnader i Gudsuppfattningen i vad som är kristendom, kärlek och kristenhet (KR) och vad som tillhör läran för Jehovas vittne (JV).

Läs mer

Publicerat i Jehovas vittne, Kristendom, Okategoriserade | Lämna en kommentar

LIBERALISMEN – FRIHET ELLER VÄGEN TILL OFRIHETEN?

Är liberalism en moral eller en politisk ideolog? Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi.

Går de att förena eller dör de i liberalism?

Alexander Solzjenitsyn formulerade frihet som: ” Frihet är en frihet som inte sker på någon annan människas bekostnad.”

Läs mer

Publicerat i Framtid, Fred, Frihet, Informationskriget, Irak, Ledarskap, Liberalism, Makt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

EN NY HIMMEL OCH JORD SKALL KOMMA

Vi längtar efter fred men ingen kommer med den. Vi längtar efter rättvisa. Ingen kan längre hela oss.
 
Vi har haft ledare som försökte. Fd president John F Kennedy talade om rättvisa, och mänskliga rättigheter och lika värde oavsett hudfärg i samband med 60-talets rasoroligheter. Han talade om vikten av moral i samhället. Vem gör det idag, när pengar är målet???

Läs mer

Publicerat i Fred, Frihet, Globalisering, Gudsbevis, Hedendom, Historia, Jesus Kristus., Kärlek, Krig, Kristendom, Liberalism, Makt, Människan, Mirakler, Noak, NVO, Ny tid, Okategoriserade, SLiG | Lämna en kommentar

EGOTS FULLMAKT

Människan är skapad och född med fria vilja. Hon kan sätta mål och skapa nytt. Hon är en självständig varelse. Om inte då vore människan en robot. Frivilligt kan hon söka Gud och vinna livet.

Det skiljer henne från djuren som är bestämda för sin uppgift i naturen. Gräsätarna gör sitt och rovdjuren har sin uppgift.

Människan lever i valet i mellan gör det goda eller det onda. Hon skulle ärva jorden, förvalta och råda över den.

Läs mer

Publicerat i Förlåtelse, Förnyelse, Jesus Kristus., Kärlek, Maffia, Sät, Skärseldem, skärt, SLiG | Lämna en kommentar

ROSENKRANSENS HEMLIGHET – BÖNEN SOM SKYDDAR OCH RÄDDAR

Vi kan be andra om hjälp när vi skall göra göra något. Något självklart. Rosenkransen är en sådan bön som ber om Marias hjälp om beskydd i vår tid på jorden. Den gamla eran når sin kulmen. Marias uppenbarelsen är många genom tiderna. Hon erbjuder Rosenkransen som det andliga vapnet mot det onda i den mörka tiden.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Lobbying, Människan, Människan och värdet, Maria, Medjugoreje, Okategoriserade, Omvändelse, Rosenkransen | Lämna en kommentar