VILKA SKILLNADER RÅDER MELLAN JEHOVAS VITTNEN OCH KRISTENDOMEN?

Världen strider för att dölja för människan sanningen och lögnen. Många lögnaktiga läror är i omlopp som vilseleder. Många har fått erfara när Jehovas vittnen knackar på dörren för att missionera att paradiset finns inte i himlen utan det skall snart finnas på jorden. Många blir ställda och kan inte svara!

“Bli Jehovas vittne” är deras önskan att vittna om avvikelsen. De producerar nu en animerad film för barn som blir både vanställd tolkning av Bibeln och en skrämmande bild om vem Gud är.

Trots att församlingen Jehovas vittnen blivit fällda i tingsrätten för att de har visat filmer som inte har granskats av Statens medieråd fortsätter organisationen att ha sina filmvisningar under sina stormöten i sommar.

Vår tid tillhör på flera sätt ett långvarigt uppror och förvillelse som blir Antikrist. Många kan inte svara på deras bibeltolkningar.

Det råder stora skillnader i Gudsuppfattningen i vad som är kristendom, kärlek och kristenhet (KR) och vad som tillhör läran för Jehovas vittne (JV).

Läs mer

Publicerat i Jehovas vittne, Kristendom, Okategoriserade | Lämna en kommentar

LIBERALISMEN – FRIHET ELLER VÄGEN TILL OFRIHETEN?

Är liberalism en moral eller en politisk ideolog? Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi.

Går de att förena eller dör de i liberalism?

Alexander Solzjenitsyn formulerade frihet som: ” Frihet är en frihet som inte sker på någon annan människas bekostnad.”

Läs mer

Publicerat i Framtid, Fred, Frihet, Informationskriget, Irak, Ledarskap, Liberalism, Makt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

EN NY HIMMEL OCH JORD SKALL KOMMA

Vi längtar efter fred men ingen kommer med den. Vi längtar efter rättvisa. Ingen kan längre hela oss.
 
Vi har haft ledare som försökte. Fd president John F Kennedy talade om rättvisa, och mänskliga rättigheter och lika värde oavsett hudfärg i samband med 60-talets rasoroligheter. Han talade om vikten av moral i samhället. Vem gör det idag, när pengar är målet???

Läs mer

Publicerat i Fred, Frihet, Globalisering, Gudsbevis, Hedendom, Historia, Jesus Kristus., Kärlek, Krig, Kristendom, Liberalism, Makt, Människan, Mirakler, Noak, NVO, Ny tid, Okategoriserade, SLiG | Lämna en kommentar

EGOTS FULLMAKT

Människan är skapad och född med fria vilja. Hon kan sätta mål och skapa nytt. Hon är en självständig varelse. Om inte då vore människan en robot. Frivilligt kan hon söka Gud och vinna livet.

Det skiljer henne från djuren som är bestämda för sin uppgift i naturen. Gräsätarna gör sitt och rovdjuren har sin uppgift.

Människan lever i valet i mellan gör det goda eller det onda. Hon skulle ärva jorden, förvalta och råda över den.

Läs mer

Publicerat i Förlåtelse, Förnyelse, Jesus Kristus., Kärlek, Maffia, Sät, Skärseldem, skärt, SLiG | Lämna en kommentar

ROSENKRANSENS HEMLIGHET – BÖNEN SOM SKYDDAR OCH RÄDDAR

Vi kan be andra om hjälp när vi skall göra göra något. Något självklart. Rosenkransen är en sådan bön som ber om Marias hjälp om beskydd i vår tid på jorden. Den gamla eran når sin kulmen. Marias uppenbarelsen är många genom tiderna. Hon erbjuder Rosenkransen som det andliga vapnet mot det onda i den mörka tiden.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Lobbying, Människan, Människan och värdet, Maria, Medjugoreje, Okategoriserade, Omvändelse, Rosenkransen | Lämna en kommentar

KÄRLEKEN SKALL ÅTERVÄNDA GENOM JESU ÅTERKOMST

Vår tidsålder är mätt i Kristi tid sedan han som sann Gud kom till jorden och levde som den sanna människan.

Sänd av Fadern i himlen. Född av jungfru Maria. Avslöjade sanningen. Botade och väckte liv med sitt gudomliga Ord.

Tog på sig alla våra brister och missgärningar. Sonade allt på Korset med sin offrande Kärlek. Segrade över Döden och Uppstod. Nåd och makt är samlade i Honom för evig tid. Jesus gav oss löftet sin Återkomst. Den skall ske oväntat.

Inget är hemligt. 1985 inleder Kristus och förvarnar vår nutids betydelse i True Life in God. Jesus personifierar Kärleken och är Kärlekens källa. En kärlek som en gudomlig Eld. Läs mer

Publicerat i Förlåtelse, Förnyelse, Framtid, Fred, Jesus Kristus., Livet, Makt, Människan, SLiG | Lämna en kommentar

DEN SVENSKA ARKITEKTERNAS MONOPOLISERANDE FORMGIVNING

2000-talet består ett tidsvall av extrema rörelserna  som söndrar samhället. Det sker sker inte enbart ideologier eller politikens PK det politiskt korrekta, som en ny “sanning”.
Vi erfara i Sverige ny och brutal modernism och arkitektur som sprider sig i svenska städer som futuristiska fantasier inom begränsad krets av formskapaar. Stilbrotten blir extrema när det nya bryter fram.

Läs mer

Publicerat i Arkitektur | Lämna en kommentar

VAD KOMMER ATT SKE? GUD HÖR, SER, TALAR OCH KOMMER ÅTER – Kristi budskap den 7 september 2018

Allt oftare uppträder himlafenomen runt om i världen med kristna förtecken. Här en bild tagen i Grekland nyligen.

Olika tecken sker på himlen. Sedan 1986 sänder Jesus sina personliga budskap till jordens folk och länder likt ett kärleksbrev till alla. En stor nåd finns för oss i en mörk tid.

Valde en person som var direkt okunnig. Hon levde ett gott borgerligt liv i världens ögon. En konstnärinna och fotmodell som spelade tennis och var mor till två barn.

Idag har Vassula Rydén i 33 år varit Guds sändebud världen över med Guds eget verk “True Life in God”.
Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., SLiG | Lämna en kommentar