Allemansrätten marknadens rätt?

Ja, allemansrätten beskriver en del av vår  hållbara frihet och demokrati. Allas lika rätt att få ta del av naturen. En urgammal rätt. Sverige, och andra nordiska länder, är unika när det gäller allemansrätten. Även de utan pengar får sola och bada, vandra i skogen och plocka svamp. ­Havet, skogen och fjällen tillhör alla. Den rätten är hotad,  varnar ledaren  i AB 10/7

Markägarna anser sig ha rätt att ta ut avgifter eftersom de äger marken och därför får göra vad de vill med den. Dessa tankegångar vill begränsa allemansrätten. Marknadskrafter tränger fram. Vackra kuststräckor eller vid sjöstränder säljer kommuner ut tomter för husbyggen för att locka till sig nya komuninnevånare. Saltsjöbadens strand är privatiserad. Kostar 60 kr att komma in på området. Barn som inte har råd och kan inte bada där.

Ser vi nu en ny moderataktion att bilda högerreservat för de välbesuttna som konfiskerar naturområden??

Reinfeldt är en unik politisk gestalt i svensk politik som är den mest framgångsrika av alla inom högern att smörja de välbesuttna på folkets bekostnad och som skickligast lyckats dölja det hela.

Allemansrätten är unik för vårt land, och får absolut inte dribblas bort under tystnad. Vi behöver snarast ha en bättre Regering och riksdag som kan städa upp i Reinfeldts soppa, som åter reglera apoteken, städa upp på elmarknaden, åter skapa en lärdomsskola och varför då inte efter en finsk modell samt tillse att sjukvård, omsorg och sociala skyddsnät fungerar.

Förra året öppnade den tidigare miljöministern Andreas Carlgren (C) för att markägare ska kompenseras av exempelvis bärplockningsföretag.

Naturvårdsverket tog i juni initiativ till ett dialogmöte om allemansrätten mellan markägare och de som utnyttjar den för exempelvis turism och andra kommersiella aktiviteter.

Allemansrätten handlar i stället om att­ privatpersoner och organisationer som scouter och friluftsfrämjandet ska ha fri tillgång till skog och natur, sjöar och hav. Det är bra om Naturvårdsverket gör detta tydligt.

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär och svamp. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Dess ursprung leder till nomadfolkens tid och tillhör den germanska rätten .

Germansk rätten är en rättstradition som utvecklades hos de gamla germanska stammarna under antiken och medeltiden. Nordisk rätt är en gren av den germanska rätten, som bland annat uttryckt sig i de svenska landskapslagarna. Den germanska rätten var huvudsakligen en landsrätt, till skillnad från den romerska som var enstadsrätt utbildad kring stadsstater.

Nomadfolken kunde förflytta sig med sin boskap till områden med föda. Land utan gränser. Denna princip fanns även hos de nordamerikanska indianerna. De kunde inte förstå den vita mannen som kom och mutade in områden och satte upp staket:

“Vem kan  äga hjorten, örnen eller solglittret i bäcken ?”

Detta är en stor fråga som gäller hela vår extistens. Vem äger denna rätt? Är det marknaden? Vad är då ekonomins mening?

Ekonomi kommer av grekiskan Oikonomia som betyder “huset (oiko) med dess lagar (nomia)” som syftar på hela jorden och hela mänsklighetens samexisens

Detta skildar en ekonomi som ett hushåll i ett globalt hushåll för alla invånare. I detta perspektiv är vi alla inordnade en global egendomsgemenskap att förvalta jordens livskapital. Alla levande varelser, djur och växter lyder under naturrätten.

Djuren lever i enlighet med naturrätten genom att följa sina instinkter som talar om för dem vad som är bäst för respektive art.

Människan har vid sidan av sina instinkter också ett förnuft. Detta förnuft är överordnat instinkterna. Endast människan kan avstå eftersom hon har den fri vilja. Det är hennes ansvar att se vad som är bäst för alla.

I detta perspektiv är vi en mänskliga familj en mänsklig enhet som inte kan delas upp. Vi alla bära samma rätta att leva, bo, utveckla och ta ansvar och får ta del av resurser. De mänskliga rättigheterna ingår i detta.

Den privata äganderätten är skapt av människan, och därför tillhörde den den sekundära rätten som inte får lov att strida mot den primära naturrätten. Detta är gamla klarlagda principer under 1200-talet av Thomas av Aquino.

Fyra sorters lagar och rätt: evig, naturlig, mänsklig och den gudomlig eviga lagen som styr Skapelsen.

 Naturrätt eller den naturliga lagen är den mänskliga delaktigheten i den eviga lagen vilken människan kommer till insikt om genom förnuftet. 

  • Naturrätten är ett fundamentalt begrepp för politiska ideologier och inom rättsfilosofin. Rätten att existera är naturligt och den är objektiv sann
  • Naturrätten gäller allmänt och är universell. Enligt Bertrand Russell:
    –  “till vad en människa är berättigad  just på grund av sin mänskliga natur.”
  • Naturrätten är ett viktigt begrepp bland annat i diskussioner om legitimering av makt, statsbildning, ägande och krigets lagar.
  • Naturrätten formar även den idéhistoriska grunden för demokratin.

Vi är i en historisk tid när marknadslagar instiftas och som inkräktar på naturrätten. Det ekonomiska sammanhanget är i obalans ekologiskt, socialt och i samhällets ekonomiska hushållning. Skövlingen av regnskog och fiskebestånd visar på det horribla. 

Den privata friheten kan inte överstiga samhällets ansvar utan att vi hamnar i tillstånd av anarki.

Hela idén med nyliberalismen är att marknadsmekanismerna ska tillåtas styra över mänsklighetens öde. Denna Regering vi har är dess legotrupper.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam motion för ett stärkt strandskydd. Oppositionen menar att regeringsförslaget hotar allemansrätten och gemensamma stränder, bad och fiskeplatser. Huvuddragen i motionen är att stärka skyddet vid hårt exploaterade stränder.

Det här inlägget postades i Ägarskap, Allemansrätten, Ekonomi, Globalisering, Marknadspolitik, naturrätten, Plikter, Privatisering, Rättvisa, Värderingar. Bokmärk permalänken.