Liberalismen – en kamp om vår frihet, vårt tänkande och medvetande

Med 2000-talet kommer en helt ny syn på samhälle, ekonomi och människor. Vi har sett en transformation av den svenska modellen och välfärdsstaten till en nation i liberalism och individualism. “Tänk i pengar.” De som skilde partierna åt under 1900-tal gällde människosynen.

En förändring i olika etapper medvetna eller en konsekvens genom en logik? Historien skildrar en kamp. En envig mellan kapital och arbete i sekler.

Och nu 2000-talets kamp om vår frihet och vår mänskliga rätt, jämlike och närvaro. En förändring har skett genom många kriser. Prof. Milton Friedman formulerade förändringens ädla konst och är ekonomipristagare 1976 (!).

– ”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet. Metoden tillämpades i Chilé 1973 och sedan över världen tills nu.

Finanskriserna som kom 1929 i USA, Sverige 1992, Asien 1997 och världen 2008 bryter ned regeringar och samhällen. Konkursbolag och banker tas över till ett billigt pris.

Den svenska nutidshistorien tunnas ut. Den äldre historien om Sverige och samhällen bedöms som något exotiskt. Moderaternas kraftkälla anser de själva vara Upplysningstidens 1600-tal i ny världssyn och dåtida träldom.r

Då kom den mekanistiska världsbilden och den mekaniska människan som ett industripalats.

Allt syns vara ett objekt som kan observeras och mätas. Vår kropp är ett materiell ting och betraktas som en maskin.

Universum syns vara en stor klocka – ett urverk. Allt går att förutse i en rationell syn. Allt som syns är verkligt. Vårt inre kan inte observeras och behandlas som något irrationellt och utgår. Orsaken till allt är okänt. Sökande försätter in i kvantvärlden.

Som en rationell människa fanns sanningen i förnuftet.

René Descartes blev känd för sin filosofiska sats Cogito, ergo sum (“Jag tänker, alltså finns jag”). I denna sats såg han en säker kunskap, som inte kunde betvivlas. Det går inte att tvivla utan att tänka och inte att tänka utan att finnas till.

Han blev en pionjär och uppfann koordinatsystemet genom att studera en fluga i sovrumstaket, vars position kunde observeras i detta 3D-system. Han blev systemlärans fader.

Idag finns detta digitaliserat, observerat och modellerat i informationsutveckling utan like i GPS, fjärrstyrda robotar, navigering för flyg eller i rymdteknik. Människors kommunikation och identifikation kan bevakas i totalitära regimer.

Hela ekonomin ställs om. En objektekonomi där allt kan uppfattas som objekt. Skola, vård, och bilprovning är affärsobjekt. SOS likaså.

Människan utgör i EU vara en arbetskraft i de 4 fria flödena över gränserna. Varor, kapital, arbetskraft och tjänster. Arbetskraft kan bli en affär med lönsamma bemanningsbolag. Arbetslösa gynnar branschen för coacher. Fas3-branschen ger bra intäkter. Bostadslösa är en ny affär. Det ökar intäkter för att hyra ut i andra hand.

Hela människosynen förkrymper om vår egen roll i samhället. Allt blir ett globalt rum som tillhör Marknaden. Och allt som finns detta rum kan mjölkas och säljas.

Konsekvensen är medvetet eller omedvetet att skapa en allenarådande makts lagar – en “gudom” för mänskligheten.

Kunskap var förr makt. Idag blir okunskap makt för de styrande. De omedvetna kan styras ovanifrån. Sann historia ersätts med myter.

Trots 1000-tals år i utveckling och med högskolor för de mest begåvade är allt som gällt som något antikt.

Begrepp får ett nytt innehåll. Frihet gäller inte människan utan marknaden. Ekonomins betydelse i sitt ursprung vet ett fåtal.

Ekonomipriset till Nobelsminne har sedan 1968 satt nyklassisk ekonomin som en stämpel på att vara den äkta vägen och antas i världens högskolor som utbildning för framtidens ekonomer.

Men är ekonomi en objektiv vetenskap? Nej den är subjektiv i etiska bedömningar och borde hellre vägledas av de främsta filosoferna för helheten.

Ekonomin i sig ingår ursprungligen i naturens lagar och dess växelverkande processer. När människan odlar då gäller ett växelspel. All handel är ett växelspel i mänskliga relationer. Marknadsekonomin kom till på 1700-talet genom den industriella revolutionen.

Adam Smith lade grunden till det liberala ekonomiska systemet framhöll i hans verk “An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations” publicerades 1776, att all ekonomin avlöper i enlighet med sina egna lagar om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar, som är individualismen.

Detta bröt banden med och mellan natur, samhälle och människor. Allt förvandlades till ett system enligt en modell om fysikaliska krafter om tillgång och efterfrågan Priset bestämdes ur detta. Liberalismen föddes.

En sak fattades som är OMDÖMET. Konsekvensen förlorades. Plundring av fiskebestånd eller urskog en kortsiktig lönsam affär med all tillgång på naturresurser med maxvinsten som mål. Detta rubbar hela återväxten och den globala balansen.

Med marknaden utvecklas nu ett världstäckande system ekonomisk och militärt. En kamp riktas mot nationell självständighet för en övergripande ekonomisk internationalism med banker och storföretag i topp.

Det mänskliga omdömet och tänkandet förminskas och matas med det kortsiktiga synen, kostnadsjakten, den sociala spliten och klyftorna och utvecklingen av individkampen i ” Survival of the fittest”.

En kamp mot de mänskliga relationer i samhällets och familjens sammanhållning. Allt för öka folkens framtida ekonomiska tillgänglighet för Marknaden.

Vårt och samhällets fundamentala orsak och fotfäste är i människan själv. Frihet är i oss.

Alla mål har en utgångspunkt som ger en kurs. Utan den etiska grunden om människans som orsak och mål för samhället, går vi mot det totalitära. Samhällets fundament är människan.. Vad gäller för vänster och höger?

————–
PS: Liberalismen innehåller en transformation i ett “nytt” tänkande. Den bryter sönder värdegrunder inifrån. Det som sägs vara “nytt” är själva verket något som vi försökt utvecklas ifrån. Alliansens framtid syns vara ett “1600-tal i digital form.”

Det här inlägget postades i Allianspoltik, civilitet, Demokrati, Det fria valet, Individualism, Informationskriget, Internationella relationer, Klasskamp, Kortisktighet, Kultur, Liberalism, Makt, Marknadspolitik, Myter, Nobelpriset, Nyliberalism, Objektiivitet, Orättvisa, Postdemokrati, Privatisering, Rättvisa, Självständighet, slavdom, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Tankesmedjor, Välfärd, Vänster/höger, Vinst, Vision. Bokmärk permalänken.