Kan ett samhälle vara en affär?

Synsätt och begrepp vilseför i det nya liberala tänkandet. Kan samhället liknas vid en affär? Nej, affär och samhälle är inte samma sak.

Samhället är den högsta nivån och dess högsta princip gäller människan som mål och orsak för samhällets existens.

Samhället är förutsättningen och stöd för all mänsklig aktivitet. Det gäller även för näringslivet och marknaden.

Näringslivet kan inte existera utan samhället.
.
Det privata bevakar sina och ägarnas intressen. Samhällsnytta och samhällsmål är här inte det primära.
.
Det offentliga gäller det gemensamma intresset och målet.

Samhället omsluter och finns för att skapa rättvisa och nya förutsättningar till mänsklig och ekonomisk utveckling t.ex i skola, vård och infrastruktur.

Det privata finns för att skapa ekonomisk försörjning av förnödenheter och produkter i ett samhällsbygge.

Att privatisera allt leder till konflikt och en enväldig oligarki. Det syns i andra länder.

Källan till pengar kommer genom folket som arbetar.  Ur sin urbegynnelse kommer tillgångar genom allt som växer och mångfaldigas dvs det naturen producerar. Detta finns då mitt i som ett fjärde element längs in.

Om Marknadsstaten blidas och (internationellt) näringslivet tar över samhällsfunktioner, då kan folket och arbetet förvandlas till en valuta och bli ett betalningsmedle. Det kan vi se om vi tar bort den röda ringen, Då finns endast den blå ringen kvar över folket. Då råder en marknadsanarki och marknadsdiktatur.

I det fria samhället är makten fördelad på tre händer så att ingen kommandostyrning kan ske.

  1. Rättslivet och rättssamhället som stiftar alla lagar
  2. Näringslivet som skapar all försörjning och produkter
  3. Det fria civila samhället som demokratin och alla fria organisationer som partier,  fack, ideella, kulturella organisatoner, press, utbildning, forskning mm

Dessa tre händer är ett stöd för varandra.

  1.  Samhället blir till hjälp-till-självhjälpa till att stödja så att den fria självständigheten kan råda i den inre kretsen som utgör en allmän frihet. Skattesystemet är här samhällets kretslopp att fördela rättvist för det gemensamma bästa.
  2. Näringslivet och det offentliga skapar försörjning så att folket kan leva och ta ansvar samt att detta medverkar till att uppnå samhällsnyttan och samhällsmålet.
  3. Folket är både människor och medmänniskor att skapa och verka i solidaritet. Utveckling består i vi kan utvecklas som människor, våra ansvar och talanger
Det här inlägget postades i Ekonomi, Infrastruktur, Samhälle. Bokmärk permalänken.