DET ETISKA VÅLDET MOT MÄNNISKAN. DEN NYA MÄNNISKOSYNEN

I världens olika konflikter, krig eller inbördeskrig så närvarar det etiska, kulturella och etniska våldet mot civila och då främst mot kvinnor.

En metod att kränka kvinnor, familj och samhällets sammanhållning. Angriparna förstör kulturella och de religiösa platser som en väg till folkens underkastelse och förtryck.

Etiskt våld och kräkning av människa sker även i väst. Det sker här i Sverige. Ett nytt människoideal för den nya ekonomin. Samhällets utgångspunkt är nu marknaden och inte människan.

 Vi ser att med EU och Alliansen följer en ny syn på människan. Den ekonomiska människosynen. Eller snarare en reducering till den ekonomiska individen  utan den sociala tillhörigheten. Finansens tjänstefolk.

Vi är de “99 %” reser sig. Bankmakten är för stor och folket i USA ställer krav på den privatstyrda FED nationaliseras.  Kriminella bankirer försnillat trillioner i skattepengar och presidenter har medverkat till att konvertera Amerika till en oligarki kontrollerad av bankintressen.

I rationalism och higt-tech är människn även en utbytbar komponent i ett system. Hon jämförs med maskinens förmåga. Det som glöms bort är, var finns medvetande och omdömet för framtiden?

Hon värderas i vad individen frambringar i intäkter eller vilka kostnader individen drar på sig som arbetslös eller sjuk. Eller hur stora vinstsummor ledare eller professioner alstrar.  Ju närmre banken man arbetar ju höge lön eller bonus gäller.

Ju närmre det gäller människors liv och förutsättningar i skola och vård, ju mindre är det värt och ju mindre blir det i lön.

Regeringen vill öka samhällsansvaret på individen. De som bidrar lite får lite, var mottot för arbetslösa och sjuka för 6 år sedan.

“Mer i plånboken” var ett annat samhällsmål. På vilket sätt det infrias sker genom att övre halvan får 80 % och övriga 20 %  i jobbskatteavdraget.

Vissa får väldigt mycket när marknadskrafter sätter igång och driver upp priser på fastigheter som plundrar hushållen eller köper upp vård och skolor som spekulationsobjekt eller när de plockar hem stora vinster genom att urlaka kvalitativa insatser och personalens yrkesansvar.

Banker och investmentbolag skiljer sig från andra företag som  utvecklar och säljer produkter, som gagnar kunderna. Mål har alltid i sin grund ett kvalitativt syfte för framtiden. Först när mål ska förverkligas behövs de materiella målen och investeringar i arbeten.

Finansorgan vill tjäna pengar istället för att tjäna människor. De vill gå in i ägandet av samhällesfunktioner och kontrollera branschet. De producerar värdepappersderivat som till sitt innehåll har varit världelösa. Ny business är att sälja option på CO2.

De gör pengar på pengar utan att skapa verklig nytta. Allt blir endast en transaktion av pengar. Nytta går alltid via arbete. Detta sätt är en legaliserad plundring. Ökad marknadsvärden innebär mer skuldsättning. Banker vill ha stora volymer i lån för att ta ut räntor. Hela denna ekonomi bygger skuld.

En helt ny  utgångspunkt gäller med kapitalet i fokus istället för människan.

EU saknar ett socialt protokoll. EU;s högsta samhällsprincip är 4 fria flöden över gränserna. En helt företagsdriven utveckling,

Ett av de 4 är människan som kallas “ett fritt flöde av arbetskraft”. Förslaget om korrigering motarbetades intensivt förra året inför euopakten. EU är inte ett samhälle utan ett system. Ett valutasystem. Allt detta bryter mot samhällets mening och orsak.

Människan är samhällets högsta princip som mål och orsak. Samhällets grund vilar på solidaritet, människans lika rätt, värde, demokrati och frihet för det gemensamma bästa.

Detta gällde vår folkrätt under 1900-talet.Utveckling av välfärd skapar samhällsutveckling. Det skapar förutsättningar för ekonomi i det privata för vår försörjning och samhällsbygget. Allt i ett samspel mellan samhälle och näringsliv. Både behövs som stöd. Alliansen angriper nu det sociala systemet och människosynen. Då detta rör samhällets grundpelare.

  • Fas3 strider de mänskliga rättigheterna.
  • Utförsäkringen tillhörde det vedervärdiga.
  • De svagaste hamnar i utpressning att acceptera de uslaste arbetsvillkoren och t.o.m. verka i träldomsarbeten.
  •  Slopandet av A-kassan ökar risken för ekonomisk och social utslagning.

Förändring har skett genom ekonomisk kris och socialt kaos. Förändring har skett genom ekonomisk kris och sociala kaos. I den materialistiska världsförklaringen ingår kaosteorin att förändring går via kris och kaos och är i världspolitik och ekonomi en metod att bryta sönder nationer, en regering, ett samhälle eller ett folk. Ekonomipristagaren Milton Friedman uttryckte detta med axiomet:

Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet.

Wall Street 1929. Finanskrisen i Sverige 1992, Asien 1997 och världen 2008 vittnar om detta moment och nedrustning.

Makroekonomiska störningar har skett i sekler med privata centralbanker som äger rätt att fabricera nya sedlar och skuldsätta nationer med ränta. De är enväldiga och en supermakt. IMF är här global kronofogde som lånar ut friskt, pantsätter tillgångar och kräver sociala reformer för nedskärning. Allt gynnar megaföretagen som kan ta kontroll över ekonomier.

Finansjättar har under 1900-tal spekulerat på hus, föda, värdepapper, valuta eller kris om Grekland skulle gå i konkurs. Skadorna av detta skylls på folken och välfärden.

Reinfeldt driver nu tack vare detta linjen att samhällsansvaret ska läggas på individen.

Bristen på arbete skapar konkurrens mellan individer. Individernas kamp att gallra ut vinnare och förlorare. Vi ser samma budskap i TV:s såpor som sänder de ut de sociala budskapen att anpassa tänkandet. Likaså kräver de stora arenornas idrotter all uppmärksamhet, som dövar samhällsmedvetandet. Nyhetsprogrammen förväntas presentera färdiga lönsingar i vad som ska tänkas. Reflektioner, insikt och eget omdöme upphör. Krönikörer lämnar omdömen och skriver åsikter. Allt blir till en propaganda. Folkets omedvertenhet blir en makt över folket.

Begreppen vänster eller höger blir snarare fråga om sanningen eller en propaganda. Politiken syftar till att tjäna folket att var folkrätten.

Livet är inte utveckling av människor utan en kamp. Överordnat är systemet som  byggs.

Unga människor fastnar i olika tidsbegränsade jobb, år ut och år in, utan att få en chans till en tillsvidareanställning. Osäker anställning ökar ekonomisk otrygghet. Bristen på bostäder är den andra gränsen bredvid arbetsmarknaden.

Åldringar sätts på hårda prov. De får inte bo var de vill. Var femte plats på äldre­boendena har försvunnit och många äldre nekas nu plats på boendena. Deras val var att bo tillsammans med andra, men de fick nobben och tvingas i stället till ensamhet i hemmet med en pressad hemtjänst . De som har anhöriga får ta vid. Övriga är ensamma.

Sammanhållningen ska minskas. Klyftor skapas. Myter sprids för att skapa söndring om den bristande moralen i t.ex. sjukförsäkringen. Bankers storvinster och även de rikas skattefusk river moralgränser, vilket gynnar den nyliberala ideologin för den nya samhällsordningen.

Människan som mål för och orsak till samhället, reducerar marknadsanarkisterna till att vara ett mätbart ting, ett produktionsmedel eller en vara att förbruka utan hindrade normer.

Om inte marknaden får ohejdat utrymme kallas detta för diktatur. Marknadens frihet är nu det högsta.

Marknaden ska vara den som väljer väg i ekonomin enligt nyliberal syn. Samhällets roll minimeras till skapa de ny rätta lagarna för marknaden och övervaka och kontrollera folket.

Människosynen avgör samhällets och demokratins framtid. Med M och den nya liberalismen kommer den ekonomiska människosynen.

När den mänskliga rätten och hennes värde försvinner, då kommer demokratin frivlligt överge sig själv och gå mot det totalitära. Synen på människa är den vitlaste samhällsfrågan vi har framför oss bredvid miljön.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Antisociala reformer, Bank- och finanskriser, Ekonomi, EU, Fattigdom, Finansmakten, Fördelningspolitik, Förnyelse, Framtid, Individualism, Internationalism, Jämnlikhet och feminism, Krispolitik, Kultur, Ledarskap, Liberalism, Makt, Människan, Människan och värdet, Myter, Nyliberalism, Objektiivitet, Okategoriserade, Politisk union, Postdemokrati, Privatisering, Samhällsvision, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Svenska modellen, Tillväxt, Utanförskap, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.