Globala tankesmedjor.

Sedan 70-talet började svenska tankesmedjor att utvecklas för neokonservativ ideologi och mot välfärd. Först på initiativ av SAF som omorganiserade sig som sedan blev Svenskt Näringsliv för näringslivets ideologi. Timbro fångar upp de unga och de finns med bakom Centerns nya partiprogram.  Bakom allt finns globala aktörer.

Round Table Group bildades 1891 av ”filanstropen”, rasisten, imperalisten och gruvdirektören Cecil Rhodes (1853-1902), journalisten William Stead (1854-1925) och lord Escher (1852 -1930).

De viktigaste medlemmarna var dock bankiren lord Rotschild och politikern lord Milner. Round Table Group är även känd som Milnergruppen och fick snart förgreningar i flera länder.

Genom att förändra genom kriser vill de tvinga fram politiska förändringar. Gruppen och RIIA stävade efter att återupprätta Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i det Bittiska imperiet.

 

Det blev sedan  under 1900-tal en fråga om amerikansk dominans. David Rockefeller var styrelseordförande 1970-1985. Två svenska politiska namn återkommer. Carl Bidlt (M) och Urban Ahlin (S). 

Gruppen skapade sedan de mäktiga organisationerna Royal Institute of International Affairs (RIIA) eller Chatham House (1919), Council on Foreign Relations CFR (1921), Bilderbergruppen (1954), Club of Rome (1968) och Trilaterala kommissionen (1973).

RIIA och CFR är tankesmedjor som fungerar som “parallella regeringar med bl.a. forna politiker utan ansvar inför folket.” (citat Margareta Thatcher).

Council on Foreign Relations CRF 1921

 Council on Foreign Relations (CFR) är en amerikansk tankesmedja som grundades 1921 och som sedan starten haft ett betydande inflytande på utvecklingen av den amerikanska utrikespolitiken. Organisationens medlemmar utgörs av ledere från finansvärlden, industrin, militären, den vetenskapliga världen samt politiken. Några av de mest kända medlemmarna är George W. Bush, Bill Clinton, Alan Greenspan, W. Averell Harriman. Condoleeza Rice,Henry Paulson, George Soros, Zbigniew Brzezinski, Owen D. Young samt David Rockefeller.

David Rockefeller, Sr (född 12 juni 1915) är en amerikansk bankir och filantrop. David är den nuvarande patriarken av Rockefeller familjen. Dessa ledare och grundare till “poltitiskt obundna” tankesmedjor kallar sig oftast som filantroper dvs “människoälskare”. Det är en omskrivning av det tillhör ett hemligt sällskap eller en sekt. All rekrytering till höga poster går via “sociala klubbar”.

CFR är en frontportal för J P Morgan och Rotschilds banker och gäller Amerikas imperium. CRF: s ansikte utåt är än mer hemlighetsfulla än Bilderberggruppen. De rekryterar bara medlemmar som är sympatiska till dess agendan för en global regering och eliminering av den amerikanska suveräniteten. USA styrs också den av  ett högre organ för internationalism.

 • CFR är en förlängning av det gamla brittiska oligarkiska imperiet med syfte att återupprätta detta i amerikanskt format
 • CRF ska främja och stödja utrikesrelationer
 • CRF är knuten till Round Table Group sedan 1925 och består av mycket välbeställda personer och verkar i ett broderskap runt internationella finansiella aktiviteter i Round Table Group genom att:
 • CFR kontrollerar regeringar
 • CFR är maktmäklare

kissinger-ordo-ab-chaoCFR kontrollerar amerikansk ekonomi, politik, lagar, utbildningen mm. Många ministrar rekryteras härifrån in i den amerikanska adminstationen .  Henry Kissinger var engagerad “kärnvapen och utrikespolitik” och utsågs av president Nixon att fungera som nationell säkerhetsrådgivare 1969. År 1971 inledde han på en hemlig resa till Peking för att ta upp samtal med kinesiska ledare. Nixon gick till Kina 1972, och diplomatiska förbindelser var helt normaliseras genom president Carter ‘s utrikesminister, en annan rådsmedlem, Cyrus Vance.

Bakgrunden på bilden på Henry Kissinger skildrar den politik som gällt världen att förandras genom kaos. Metoden kallas för “Ordo Ab Chao” och härstammar från 1300-talet.

Bilden visar dessutom att bakom finns en hemlig instution och nätverk i det amerikanska samhället i angivelsen av den 33:de graden.


“The highest degree of the Scottish Rite of Freemasonry, the Meritorious Degree, the Degree of the Illuminati, whose motto is “Ordo Ab Chao” or “Out of Chaos Comes Order” – which literally means if they break down the existing structure and cause the population to cry out for order, they will emerge as the rulers and will have the world that they seek.” year 1395.

European Council on Foreign relations (ECFR) 2007

ECFR är den första paneuropeiska tankesmedjan, där Urban Ahlin (S) är en av grundarna. Han är även ledamot i den svenska gruppen av Trilaterala Kommissionen . Han har varit styrelseledamot i den inflytelserika amerikanska “tankesmedjor” EastWest Institute . Urban Ahlin deltar regelbundet i program och seminarier som anordnas av The Aspen Institute , tyska Marshall Fund GMF och Council on Foreign Relations in Washington DC.

Urban Ahlin är också medlem i International Advisory Board i James Martin Center för Nonproliferations Studier, CSN vid Monterey Institute of International Studies i Monterey, Kalifornien

Förutom Urban Ahlin ingår  Gunilla Carlsson och Carl Bildt i ECFR.

Trilateral Commission (TC) 1973

Grundades 1973 av personer inom Council of Foreign ­Relations och Bilder­berg­gruppen, som David Rockefeller och Henry Kissinger. ­Ledande personer ville ­diskutera i en informell miljö utan insyn från medier. Ahlin sitter i kommissionen sedan ett decennium. Peter Wallenberg är med. Carl Bildt ­­angavs som officiell del­tagare i fjol.

Omkring 300-350 europeiska, asiatiska (Asien & Stilla havet) och nordamerikanska (USA/Kanada) medborgare samarbetar i denna verksamhet.

Zbigniew Brzezinski som är TC:s ledare 1973 skrev i sin bo‘Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era’, om ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet. Deras fokus gäller Euroasien runt Kaspiska havet, där jordens största oljetillgångar finns. Bakom Syrienkonflikten finns geopolitiska intressen.

Bilderberg 1954

Skapandet av EU har skett genom en rad av olika fördrag. Varje fördrag var komplexa att förstå och ett steg närmare till en superstat. För detta tillkom Bilderberg. Det första Bilderbersmötet skedde den 28-30 maj 1954, genom Joseph Retinger tillsammans med Paul Rijkens, ordförande för Unilever. Namnet härrör sig från prins Bernhards hotell Bilderberg.

Retinger har tidigare mött honom. Betydelsen av Unilever var mycket stor. Unilever är en av de största och mäktigaste multinationella företag i världen och en av de främsta europeiska kapitalistiska företagen. Den rådgivande direktörerna från Unilever under 1950-talet var följande deltagare:

 • H. M. Hirschfield, styrelsemedlem för Philips och Rotterdam Bank. Under kriget tillhörde han Dutch Ministry of Economic Affairs. Han var även kommissionär för Marshallplanen i Holland
 • K. P. Van der Mandel, medlem i styrelsen för Rotterdam Bank
 • Paul Rijkens, medlem i styrelsen för Rotterdam Bank
 • H. L. Wolterson, ordförande Philips och styrelsen för Heldring och Pearson, som är knuten till Rotterdam Bank
 • P S. F Otten,vd för Philips

Bilderberg Group leddes från 1954 till 1976 av prins Bernhard av Nederländerna, kungalinjen till Orange. Han fälldes i en muthärva i Lockheadaffärren 1976. På den amerikanska sidan i den första Bilderberg-församlingen fanns:

 • George Ball, som var chef för Lehman Brothers
 • David Rockefeller chef för Chase Manhattan och medlem av Council on Foreign Relationsn
 • Dean Rusk: USA: s utrikesminister 1961-1969, tidigare ordförande för Rockefeller Foundation 1952-1960
 • John Foster Dulles, Eisenhowers utrikesminster
 • Dean Acheson, Trumans utrikesminster

Bilderberg är ett internationellt organ och nätverk som bildades för att förankra EU-projektet. Bakom finns ekonomiska intressen. Visionen om EU fanns innan Första världskriget. EEC-EG-EU-projektet förbereddes inom Bilderberggruppen eller i någon dottergrupp, innan de förelades för de folkvalda politikerna för att verkställas av dem, så att den demokratiska fasaden kunde upprätthållas.

Bilderbergarna använder sig även den av krismetoden. För att skapa en gemensam europeisk valuta och en europeisk centralbank,  hårdspekulerade George Soros, mångmiljardären och valutahandlaren, agent i Inter Alpha Group, som hösten 1992 mot flera västeuropeiska valutor och försökte knäcka både det brittiska pundet och den svenska kronan!  Inter Alpha Group tog över Nordbanken som blev jätten Nordea.

Här deltar ministrar, politiska ledare, ledare för industri, banker, försvar, medier, högskolor, fack, kungahus mm en kartell som ersätter det demokratiska samhället. Deltagarlistan är idag lång.

Bilderberg-1954

Idag finns många dels hemliga sekter och internationella tankesmedjor bakom med vidsträckta tentakler in i det ekonomiska livet, försvar, medier och högskolor.

Club of Rome.

En global regering för globala problem som drar nytta av klimatkrisen, pandimer och befolkningstillväxten. Dessa kriser utnyttjas för att förändra regeringar för ett globalt inflytande

European Round Table of Industrialists (ERT) 1982

ERT är en dottergrupp till det internationella och storfinansiella nätverket och tankesmedjan  “Round Table Group. ERT är har gått i spetsen för att uppmuntra EU-integration i över 20 år.

Men många Euro-realister verkar helt omedvetna om ERT:s närvaro. Det nämns inte i medier. Medlemskapet är personligt, snarare än företag, och strikt inbjudan. Pehr Gyllenhammar var den första ordföranden 1982. ERT utvecklade planenför EU:s inre marknad och  EU som skulle  fungerar som ett integrerat ekonomiskt system med en enda centrum för hela beslutsprocessen, dvs en politisk Union.

Aspen Institute

Amerikanskt institut som ska främja ”upplyst ledarskap”, finansierat av stiftelser som Carnegie corporation, Rockefeller brothers fund, Ford foundation.

Ahlin anges som deltagare i Program on the world economy i år, Bildt uppges officiellt delta i Idea project 2011.

German Marshall fund of United States

En amerikansk organisation för främjandet av relationer mellan Nordamerika och Europa. Ahlin sitter i organisationens expertpanel och Bildt förekommer i en informationsvideo på hemsidan.

Project for the New American century, PNAC

Projektet för New American Century (PNAC) är en amerikansk neokonservativ tankesmedja  i Washington som varade från början av 1996 till 2006. I PNAC s uttalade mål var att “främja amerikanskt globalt ledarskap.”

Grundläggande för PNAC var uppfattningen att “amerikanska ledarskapet är både bra för Amerika och bra för världen” och stöd för en Reagan- politik av militär styrka och amerikanska strävanden. PNAC utövade ett stort inflytande på administrationen för USA:s president George W. Bush och Bushadministrationens militära och utrikespolitiska utveckling, särskilt då kriget i Irak. Enligt de neokonservativa är demokrati och mänskliga rättigheter varje folks naturrätt. Därför har demokratier rätt att störta diktaturer. Men USA är först och främst intresserad av att pipelines kan gå igenom Afghanistan och oljan runt runt Kaspiska havet.

2 dagar efter efter attentatet 911 avslöjade Rumsfield och Wolfowitz att planering av krig mot Irak hade påbörjats. Kriget syns ha varit planlagt 1996/97 planlagt krig mot Irak. Det som saknades var en förevändning.

Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin anges som bidragare till tankesmedjan på hemsidan.

FN

FN grundades 1945 efter andra världskriget för att ersätta Nationernas förbund, för att stoppa krig mellan länderna, och att tillhandahålla en plattform för dialog. Den innehåller flera sidoorganisationer för att utföra sina uppdrag.Det finns för närvarande 192 medlemsländer, däribland nästan varje suverän stat i världen. Från sitt kontor runt om i världen, FN och dess fackorgan besluta om materiella och administrativa frågor i regelbundna möten under hela året.

I en framtid förbereds den som en världsregering för jordens folk. Organisationen har sex huvudorgan:

 1. Generalförsamlingens (huvud rådgivande församling)
 2. Säkerhetsrådet (för att avgöra vissa upplösningar för fred och säkerhet)
 3. Ekonomiska och sociala råd (för att hjälpa till att främja internationellt ekonomiskt och socialt samarbete och utveckling)
 4. Sekretariatet (för att tillhandahålla studier, information och faciliteter som behövs av FN)
 5. Internationella domstolen (den primära rättsliga organ)
 6. FN: s förvaltarskapsrådet (som är för närvarande inaktiv).

Andra framstående FN-systemet organ omfattar Världshälsoorganisationen (WHO), Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och FN: s barnfond (Unicef).FN. Många skulle vilja se FN reformeras, och en växande minoritet skulle vilja se det kringgås genom effektiva internationella organisationer som G8, G20, Nato eller liknande regionala organisationer.

Sedan 1992 drivs ett världsomfattnade program som är Agenda 21 som innehåller en ordning för världens folk. Agenda 21 handlar om att styra vårt sätt att leva, äta, lära, flytta och kommunicera – allt under den ädla fana rädda jorden.

I detta fall skulle det betyda en enhetlig ideologi, med ett lagsystem med för ett superorgan som är planeten Gaia. FN finns som den tänkta världsregeringen. Religioner slopas och ersätts med ett icke-materiellt värderingssystem med Jorden som utgångspunkt. Ett New Age i världsformat. Ordningen blir rent kommunistiskt till sin natur under ekonomisk maktelits kontroll där människor förlorar sin rätt.

Kommunismen kan definieras som ett system för en social organisation där ekonomi och egendom kontrolleras av staten, som erbjuder sina medborgare några får rättigheter och friheter, där staten utgör fästet för sanningen.
FN_Agenda21

BIS Bank for International Settlements i Basel, Centralbankernas bank, 1930

En privat megabank med internationell immunitet med säte i Basel. Grundarna är

 • Charles G. Dawes,USA, City National Bank and Trust
 • Owen D. Young, USA, General Electric, JP Morgan
 • Hjalmar Schacht, Tyskland, ordf. för tyska Reichsbank

BIS bildades med stöd av centralbankerna i sex länder, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och UK. Varje nation centralbank tecknade 16.000 aktier.  I styrelsen finns nazister.  USA:s Fed  ingick inte till en början utan ersattes av

 • JP Morgan & Company
 • First National Bank of New York
 • First National Bank of Chicago.

Den förste banklienten var Adolf Hitler som fick lån och som betalade tillbaka i erövrat guld. BiS skulle bygga upp en guldreserv för framtiden. Det finns redovisat i BBC-dokumentär, “Banking with Hitler.

Efter första världskriget var Tyskland ett krossat land. Versaillesfördraget av 1919, som officiellt avslutade första världskriget, hade infört en mycket tung skadestånd börda för Tyskland, vilket krävde  269 miljarder guldmark (över 96.400 ton). Tysklands armé reducerades kraftigt och landet fick lämna ifrån sig stora och viktiga landområden. Dessutom tvingades Tyskland att ta på sig hela skulden för kriget.

De flesta historiker är överens om att den ekonomiska omvälvningen orsakas i Tyskland av Versaillesfördraget ledde slutligen till Adolf Hitlers väg till makten. Stora företag i väst medverkar till en snabb uppbyggnad av krigsindustrin. Denna grupp i finanssektorn saknar all lojalitet till såväl nation som folk inte ens till sitt eget folk.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel Profits über alles! American corporations and Hitler att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland andra: Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT. Andra källor säger samma sak. USA:s ambassadör skriver om detta 1937.

När BIS bildades fanns även Riksbankenschefen Ivar Roth med i styrelsen!  I BIS ingår idag 165 centralbanker. http://www.bis.org/cbanks.htm  Här finns ECB och Kinas bank. BIS leder en global bankpolicy utan sociala och nationella hänsyn utan ska gynna privata marknadskrafter. När Riksbanken avreglerade 1985 som gav finanskrisen och bobubblan, måste BIS varit med och godkänt steget eller verkat för att det skulle ske.

Urban Bäckström har varit den senaste ordföranden för BIS när han satt i Riksbankens ledning under 9 år. Urban Bäckström tillträdde sedan som verkställande direktör i Svenskt Näringsliv 2005.

 • Stefan Ingves som chef Riksbanken sitter nu i BIS.styrelsen
 • Beng Dennis 1991, som blev  vd för BIS

_____________________________________________________________________

Kommentar. Detta är endast brottstycken ur en lång och dold historia. Detta handlar en kamp genom hela historien. Den kritiska frågan är: “människan eller kapitalet, vilket kommer först?” I den frågan finns krig och revolutioner. Det finns tre slags människor. Folket, nationernas ledare och en grupp som är utanför allt i en egen tillvaro utan lagar utan någon lojalitet över huvudtaget mer än till den superelit de tillhör med en fabulös rikedom i pengar. En krets som säger sig vara de upplysta och de utvalda i framtiden.

Förmögenheten hos de välbeställda har nått fabulösa nivåer. Medelklassen krymper. 2010 hade de 400 rikaste större tillgångar som är hälften av de amerikanska hushållen eller de 150 milj amerikanerna som bor i södra USA.

 http://www.oikonomia.info/?p=17620

 

Det här inlägget postades i Bilderberg, BIS-banken, Cecil Rhodes, CFR - Council on Foreign Relations, ERT, Finanskrisen, Internationalism, Internationella relationer, Krispolitik, Systemfel, Timbro, Trilaterala Kommisionen. Bokmärk permalänken.