Skillnaden mellan frihet och liberalism?

Många undrar och kan inte reda ut. De två är olika principer och vägar.

Frihet är med ansvar.

Liberalism uppluckrar till en frihet utan ansvar. Den bildar en väg till individualism och egenintresse.

Nyliberalism innehåller en väg utan ansvar för samhällets utveckling, människors välfärd, människovärdet eller naturens hållbarhet. Etiken är lönsamhet.

————————————–

De samhällen som gisslats av nyliberalism under 60/70-tal talar om sammanhållning och välstånd som politisk och social grund för utveckling. Island valde den vägen efter 2008. I nystarten i Latinamerika talar man i denna riktning.

————————————–

Den svenska modellen byggde på frihet med ansvar med solidaritet och social rättvisa som vägriktning. Välfärdsstaten är historiens främsta samhällssystem. Arbete var det grundläggande och kommer före inflationen som kom främst via bankers sedeltryckeri. I decennier  gäller en låg arbetslöshet. Produktivt arbete skapar realvärdeförädling. Gråsossarna hade detta i blodet. En självinsikt. 

Detta stämde väl med keynesiansk penning- och finanspolitik. “Gråsossar” det var de som var klädda i gråa verkstadsrockar. De visste hur ekonomin fungerade på verkstadsgolvet. På samma sätt som bonde visste hur åkern skulle skötas med sådd för skörd  Hela svenska tillverkningsindustrin byggde på detta. Samhällsekonomi gäller att skapar nya förutsättningar för samhällsnytta, omsorg och utveckling. Näringslivet drog nytta av detta och fanns för att försörja med vaor och bygga samhällets grenar. Allt i ett ömsesidigt samspel. Alla parter blev vinnare. Saltsjöbadsavtalet gav en stabil utveckling steg för steg.

————————————–

Liberalismen som väg till individualism luckrar upp samhällets sammanhållning. De vill få på sikt få bort all form av sammanhållning och ersätta det med sitt eget. Därför finns historierevision, “föda” i nonsensinformation och förnedrande mästarkamper. Det som var sant och gott är nu falskt och onyttigt.

Alliansen har verkligen skapat reformer som leder  till upplösning. Den senaste skandalen om lagen arbetskraftsinvandring från 2008 och skogsplantering slår undan inflytande från samhälle och fack för mänsklig rätt. En oseriös entreprenör kan lätt glida undan och driva människor till trädom utan skupler.

Vi ser en mänsklig och social devalvering. Människoetiken stannar vid individens produktionsvärde – de dugliga och icke dugliga. Men fattiga och arbetslösa utnyttjas för en lägre lönebildning eller genom  parasiterande affärsidéer och företag typ fas3-verksamheter

Arbetslösa, sjuka och fattiga avhumaniseras. Människohandel till träldom vinner mark. Toppidott har länge gällt människohandel.

—————————————

Liberalism uttrycker i sin extrema form en anarki utan gemensamma principer. Demokrati kan t.o,m. uppfattas som ett ok eller tvång som omintetgör frihet.

—————————————-

BIS-BANKEN – privatstyrda topporganet över centralbankerna – talar om en finanspolitik utan nationella eller sociala hänsyn. Allt gäller fria privata flöden över gränserna. Dessa centralbanker ska påverka sina regeringar.

Vilka finns i BIS-banken? Den bär på internationell immunitet utan insyn. I princip en egen stat: http://www.bis.org/cbanks.htm

Riksbanken ingår sedan starten 1930. Riksbankschefer har genom åren suttit i styrelsen. Nuvarande Riksbankschefen sitter där.

VD för Svenskt Näringsliv (SN) Urban Bäckström var vd tidigare för BIS. SN är ett nyliberalt opinionsorgan tidigare SAF som drivit korståget mot välfärden sedan 70-talet.

——————————————

Dessa fria “liberala” flöden inkl arbetskraft gäller även EU där valutasystemet är huvudorganet.

——————————————

I liberalismen finns kapitalismens eller marknadens frihet. Kapitalismen söker en överordnad princip. Kapitalism och kommunism är en “kapitalism” dels i en privatform dels i en statsform. I historien är de två motpoler för att sprida världskonflikten. I väst skulle kommunismen fungera som en världsfiende och vice versa De skulle bekämpa varandra inte direkt utan via andra länder i Asien, Afrika och Sydamerika  i det som blev  det “kalla kriget”. En direkt konflikt hade betytt kärnvapenkrig. Därav bl.a Vietnamkriget.

De båda krafterna är förenade i Kina sedan 1989. Där avslutas det kalla kriget. En ny världsfiende blir al-Qaida efter 911. Denna grupp växte fram via Sovjetinvasionen 1979-1984 i Afghanistan. Vapen pumpades in till rebellgrupper från USA.

——————————————

Bankväsendet och storbolag har funnit bakom detta för krig och revolution för att sprida mer konflikt och erövra tillgångar. Även till stöd för andra diktaturer som Hitler. De fanns på båda sidorna. På befriarnas och fiendens sida. Detta har varit och är deras långsiktiga och internationella “affärsplan” för internationalism (globalisering). I detta projekt finns EU och andra blivande unioner. Efter VK II bär IMF två roller delsatt vara en internationell  frikostig utlånare dels att vara privatvärldens “Kronofogde”. Ökad skuld ökar risken för en pantsättning av nationstillgångar och social åtstramningspolitik för fria marknadskrafter.

Kaos och kriser bryter ned regeringar och folk för att bygga det nya. Detta ingår i världspolitiken. Det visar 1900-talets historia. Okänt för de flesta, skrämmande och oförståeligt. De syns idag i en konverterad form i Unionen om Europa. Skuldsocialismen kom till Grekland, Spanien och övriga via banker som revolutionärer. Euro som valutasystem har tvingat fram en  social devalvering som kväver en naturlig utveckling från grunden

——————————————-

Cameron sa underförstått att EU innehåller regeringar som glufsande vargar som slåss om köttstycket. Alla vill ha av övriga, som förebådar en kamp, en kommande politisk härdsmälta.

 ——————————————-

Centraliseringen bekymrar tidigare anhängare. KD är oroad av detta skäl eller för sin politiska sits. Men vi har satt alla partier vackla i liberalismens vindar. Rötterna kapas. De tappar fotfästet och söker vilset efter det nya i det normlösa och extrema. Vad som är orsak och verkan kan inte uppfattas.

 ——————————————-

Att tända ett ljus innehåller en enkel sanning. Ett tänt ljus är ett resultat inifrån oss. Så börjar allt i oss.

I liberalism är det tvärtom. En varg i fårakläder. Från utsidan till insidan. Att förgöra självständighet. och frihet. På samma sätt har nationer i EU förstörts genom ett “euro-system”.

Hur euro knäckte  nationer. http://www.oikonomia.info/?p=20028

 

Det här inlägget postades i Frihet, Ideologiska definitioner, Liberalism, Människan och värdet, Nyliberalism, Plikter, Samhälle. Bokmärk permalänken.