Kriget mot friheten. Liberalismen det nya världsbygget. Multiföretagens väldsordning.

Bron över floden Kwai är kanske en av de starkaste filmerna som visats på filmduken. De förtryckta och kränkta bygger en ypperlig bro i djungeln för förtryckarna så att deras krigsmaskineri kan fungera än bättre.

Så mycket symbolik det finns i vår tid.

Vart är vi på väg?

Får vi svar om målet??? Nej. Ett EU-bygge som kallas för ett fredsprojekt. Framtiden är marknadsvänlighet och NATO-vänlighet.

Hur gick det för vårt land i vägen till EU? Har vi förstått vad som hände de där åren 1982-1992 och då särskilt 1986!

Propagandakriget under 70-talet

SAF och högerkrafter kunde efter valutahaveriet för dollarn och Breton Woods-av

talet 1971 och oljeprischocken 1973/1974, skylla allt på väfärdsutvecklingen. Ett informationsnkrig pågår än idag genom Svenskt Närignsliv och EU. Här börjar sveket mot Sverige.  Reinfeldt kunde efter kronraset och finanskraschen 1992 spinna på att svenska folket var mentalt handikappade.

Natokriget  mot Sverige 1982

Nato förde krig mot landet. Ubåten i Hårsfjärden var en amerikansk ubåt. Britter sände ubåtar. Detta ingår i Operations Gladio. En antikommunistisk  verksamhet. Svenska folket trofasthet  till sin regering och framgångsrika politik om välfärd skulle förstöras. Den skulle bort. Folket skulle skrämmas att sväng till höger. En inbillad kris om “Sovjets ubåtar” i svenska farvatten  skulle uppfattas som ett hot om ett planerat krigsangrepp. Regeringen skulle då samarbeta med Sovjet. Carl Bild gick på högvarv.

Rysskräcken väcktes med ubåten i Hårsfjärd 1982 kom när Palme vann Riksdagsvalet. Svensk utrikespolitik sänktes 1985.

http://www.oikonomia.info/?p=20246

Ny finanspolitik. Riksbankskuppen 1985

Då sker även attacken mot den svenska finanspolitiken med Riksbankskuppen 1985. Kapten är Bengt Dennis, som även sitter i BIS-bankens styrelse som råder centralbankerna i världen. En finanskris och bobubbla utlöser som en flodvåg i Sverige. Bildts och Dennis kronförsvar 1992 var spiken i kistan. Nordbanken i konkurs och med den kraschen. 480 000 arbetslösa och 100 000 företag kursar. Svenskt näringsliv och branscher köps upp för en billig penning. Allt internationaliseras i globalisering

Eko av arbetslöshet hörs ännu. Insatser gäller inte en ny konkurrenskraft utan enkla arbeten (jobb) och demoraliserande arbetsmarknadspolitik där misär blir näring för bemanningsföretag och  företag inom fas3. Retoriken är att trixa och mixa siffrorna. Strävan till högsysselsättningsgrad gäller “en bra kö av jobbdugliga människor” som stärker valbarheten på arbersmarknaden.

Bengt Dennis sa senare om Riksbankens motiv

Vi fick en ny finanspolitik

Statsministern mördas 1986

Fyra månader senare är Palme mördad. Stay-behind gruppen uppmärksammas igen i fallet. Ubåten i Hårsfjärden är en Stay-behind-operationen. Internationell militär aktivitet har skett i vårt land av Operation Gladio som även genomfört mordoperationer i Italien. En antikommunistisk verksamhet.

Globaliseringen och EU-bygget

Över världen sprids nyliberalismens stålbad. Euro är konstruerat  som ett svärd att dräpa nationell självständighet, välfärd och mänsklig rättvisa.

http://www.oikonomia.info/?p=20028

Samhällssplittring genom liberalism

Liberalismens vågor väller fram på alla tänkbara plan om det ny eller det moderna. I ekonomins kölvatten sker samhällets och den mänskliga devalveringen för att allt ska kunna anpassas för Marknadens frihet. Människor kränks i träldom. Alla ekonomi och samhälle bygger på mänskliga relationer. Liberalism går ut på att fördärva alla mänskliga relationer och samband. Kärnfamiljen dräps steg. Ny gemenskap är den ekonomiska att tjäna marknaden. Ny ekonomisk mellan länder är EU. Ett system med en valuta i topp.
http://www.oikonomia.info/?p=20028

Demokratin som upplöser sig själv.

Ny demokrati gäller lobbyismens “folkrörelse”. 15 000 lobbyister påverkar Bryssel. 2 500 företag finns runt o mBryssel.  Organisationer som även är knutna till Washington. Beslutsprocessen kan mycket lätt manipuleras. En mörk kraft finns i det fördolda. En bransch i lobbying.

Hur arbetar de, vilka finnas bakom och hur når den politiska eliten inom EU? SVT – dokument utifrån gav nya avslöjanden i “Lobbistena” 13/1. 2013.

ERT, Europen Round Table for Industrialists, gav direktiven till det EU, som bildades 1993.
http://www.oikonomia.info/?p=19390

Den nya människobilden

En ny människobild skapas. I alla partier finns den. En frihet utan gränser. En frihet utan ansvar. Ideologin om ett samhälle där beroendet till varandra upphör och där sammanhållning ska fördärvas. Individen i fokus. Ensam är du stark.  Bli mästaren. Stig fram i ditt segertåg. Vi älskar dem som är starka och de produktiiosdugliga

En elit stiger fram 1 % -folket. Klyftbildning splittrar folket. Arbetslösa, sjuka och fattiga avhumaniseras.

Bron över floden Kwai

Vi ser en process som ger:

  • marknadsdemokrati via lobbyister
  • förslavning av människor
  • teknokratiseringen
  • eliten
  • Unionen

Nu gäller nästa steg att krympa friheten – yttrandefriheten

EU vill censurera media

En EU-rapport försöker pressa fram nya regler för att styra upp media i Europa. Tanken är att ge EU rätten att censurera, bötfälla eller sparka journalister som inte följer EU:s värderingar. Bron över floden Kwai är liberalismens bro till kommunism.

http://newsvoice.se/2013/01/27/eu-forslag-censurera-botfall-eller-sparka-journalister-som-inte-foljer-eus-varderingar/

SVT ska sända ut i allt på nätet. SVT står under Svenskt Näringsliv

Postmaoism – den nya kommunismen = kommunism + kapitalism = den nya kapitalismen som söker monopol.

Båda systemen har samma värdegrund med kapitalet som världsordning.

Detta är Målet som gällt som inte uttalats. Inte med män med skärmmössa eller keps. Nej de har kostym med blå eller röd slips. Båda finns där under samma hatt.

Konspirationsteorier svarar många för att avfärda. Lögnen är  listig att dölja sig själv. Nej det vi ser genom det kalla kriget en göobal affärsplan om nationers tillgångar. Dessa högermän ser kommunism som en vision.  Den kan även kallas. Marknaden. Jorden förvandlas till en marknad. Köpmän och bankirer är jordens härskare.

Människovärdet börjar likna ett “börsvärde”. Mänskliga rättigheter kränks. Vi ser “slavdom” växa fram i en modern form.

Vi ser ett EMU som fått sitt öde i en djup skuldsättning, som innehåller en skuldsocialism” att rädda banker och och betala banknoter.

Sovjet var skapat av dem 1917. Febr 1917 hade tzaren avgått. En interimsregering bildades. Lenin och Trosky bodde i Schweiz resp USA. Ryska revolutionen skedde i nov 1917 av professionella revolutionärer. De hade inga egna medel. Ryssland hade aldrig blivit en industriell stormakt utan industrialisterna i väst. Arkiv och politik bekräftar, se fig till vänster.

Kina är en syntes av två världssystem och det nya kallas postmaoism. Ett tänkande i materialism och pragmatism. 1989 avslutas det kalla kriget och ledarna består av en extrem elit med svindlade rikedomar.

Nobelpristagaren Alexandr Solzhenitsyn berättade på Washington Hilton den 30 juni 1975 om “existensen av en otrolig allians”, nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst.

Sovjet blev ett pilotprojekt. I kalla kriget skulle de bekämpa varande. Stridsscenen sker i kampen i Asien, Afrika och Sydamerika. Ur detta kommer nyliberalister och då Chicagoskolans brutala lära om katastrokapitalism, börskrasch och stålbad. Vi har mött detta även i Sverige.

Zbigniew Brzezinski som var Carters rådgivare och är Trilaterala Kommissionens ledare,  1973 skrev han en bok ‘Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era’, om ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet.

 … marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision …marxismen som sprids på den populära nivån i form av kommunism, utgör ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen.”

 

HUR KAN ALLT DET SKE OCH HÅLLAS TYST I LÖNNDOM???

Det här inlägget postades i Allianspoltik, BIS-banken, Carl Bildt, Demokrati, EU, Finanskrisen, Folkhemmet, Frihet, Globalisering, Individualism, Internationalism, Kapitalism, Klassamhället, Kommunism, Krig, Krispolitik, Liberalism, Lobbying, Människan och värdet, Nato, NVO, Ny tid, Okategoriserade, Olof Palme, Politisk union, Propagandans makt, Riksbanken, Självständighet, Sveket mot Sverige, SVT, Systemfel, Trilaterala Kommisionen, USA, Välfärd, Värderingar, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.