Påsken. Övergången från död till liv

 

birdsVår stora fråga i världen är vad som är sanningen. Den kan vi inte känna av oss själva eller med förnuftet utreda. Rationalismen har lett oss in i en labyrint och med allt flera vilsna slutsatser. Med den byggs system där vi själva blir till trälar. System byggs när moralen förloras.

Det fysiska och jordiska livet är en återspegling av en större verklighet ur vilken allt kommer. Det finns två källor. 

Det som växer ur jorden och det som faller ned från himlen som regn som ger liv med solen. Anden symboliseras av vatten. Vi ingår i en andlig verklighet.

Sanningen är som regnet som faller från ovan. Den stora och absoluta sanningen är uppenbarad av Jesus Kristus som kom från ovan och blev människa här på jorden. En Gudmänniska och Människosonen. En människa med vår svaghet och våra känslor för att tjäna oss. Han gav oss sanningen och utförde mirakelgärnngar  för visa att det glada budskapet om porten till den verkliga friheten och livet för alltid.

Jesus, Guds Son, kom som vår Frälsare och Räddare och inte som Domaren. Han kom med förlåtlse – den stora Nåden – oss till efterföljelse. Offrade sitt liv för oss för ett ge det till oss som Livets bröd och Andens dryck, en gudomlig föda, i det som blir Kyrkans Allra innersta sakrament – det Heliga offret för det eviga livet. Påsken är porten genom Kristus, vår Herre. Med och genom  honom leder vägen till vårt verkliga hem.

Vi möter nu Påsken. Vad betyder detta? Påsken betyder övergång. En övergång från död till liv. Vi erfar den som våren i det fysiska livet. Allt börjar på nytt och grönskan spirar och bladen på träden spricker ut. Fåglarna samlar sig, bygger reden och sjunger i naturen. Naturens egna änglar. Vi ingår att beskydda den och likaså andras liv. Idag den 19 mars firas Josef som beskyddaren av den heliga familjen med Maria och Jesusbarnet. 

Men det är också mänsklighetens egen Påsk. Påsken är begynnelsen till den nya Skapelsen och det eviga livet. Vi har alla samma härkomst och mål. Själen skapades en gång i Kristus före vår jordiska födelse. Allt som en Gudsfamilj från början.  Så blir vi systrar och bröder.

Mänskligheten är ämnad att vara en del av Kristi kropp. Mänskligheten är ämnad att vara en familj med Gud. Vinträdet är Kristi träd där vi finns med som grenarna. Att älska vår nästa som oss själva. Innebörden är att vår nästa är som vi, då Gud är i oss alla. Även i våra fiender. Ingen kan döma. Endast en Domare finns. 

 Vi går nu in i Passionen och vi kan nu alla medverka i detta och begrunda detta mysterium, för det är ett mysterium. Dramat är ofantligt. Korset blev förvandlat till Livets träd.

Kristus mötte Fariséerna som var dåtidens trälbyggare som låste alla dörrar till livet. De var folkets domare. De blev Kristi domare. Inte ens när blinda fick syn eller när en lam kunde ta sin säng och gå, kunde de tro. Han skulle röjas ur vägen.

Men genom Uppståndelsen besegrades döden. Himlens port öppnades för oss i tron på Kristus, som är vägen, sanningen och livet. Kristus är den nye Adam. Guds moder Maria är den nya Eva. Allt är återlöst. I Kristi offer är vi förenade. Därför finns Kyrkan med sitt Allra innersta med Kristi kropp och blod för vår förening med Gud själv. En Kristus, en Kristi kyrka för alla. Vi må bedja att alla blir ETT.

_passion-of-the-christ2
 

 THE PASSION OF CHRIST

I menyn under MESSIAS  finns korsvägen med Jesu egna ord.

 

Jesu budskap om vår tid, Ja Jesus talar i denna tid och påminner igen. Tecken ges på olika sätt. Förutsägelser besannas. Tecken ges på Himlen som Biblen förvarnar om:

Rationalism och modernism är Min Kyrkas främsta fiende, ty båda dessa leder till ateism. Båda dessa vill uppsluka hela jorden, men Jag skall utandas Min Eld över dessa avfällingar så att de, när fjällen väl fallit från deras ögon, kan se vilken stor oreda de har åstadkommit och vilket förtryck de utövat mot Våra Två Hjärtan. Jag skall passera genom er alla; 31 januari 1992 ur Jesus Kristi direkta förmedling till oss  i (klicka)
Jesus i Sant Liv i Gud den 31 jan 1992

 

Tecken på himlen i Medjugorje

Tecken på himlen i Medjugorje

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Människan, Mirakler. Bokmärk permalänken.