S som Framtidspartiet och EU som framtidsunionen

S-FramtidS säger sig vara “Framtidspartiet” efter S-kongressen. Stefan Löfvén ville inte svara på om S går till vänster eller höger i Aktuellts intervju i söndags. Stefan frågade sig vad är då höger och vänster? Det är verkligen en fråga.

Riktningn kunde de “grå Sossarna en gång svara på. Arbetet var ekonomins början och väg till folkets hem och bästa. Erlander myntade under 1960-talet uttrycket ”det starka samhället” som innebar en växande offentlig sektor, men utan förstatligande av näringslivet.

En blandekonomi i samverkan. En social dynamisk ekonomi, som var till stöd mellan samhället och näringslivet och till varandra. En demokratisk ekonomi talade Palme om. Ett samhälle att bygga fred och rättvisa.

En väg där människan var basen och utgångspunkten för samhällsutvecklingen för det gemensamma bästa En grund i människovärdet och välfärd för utveckling.

Vad är det vi ser? Det nya tidens rovdrift. Sko dig själv på andras bekostnad.

Privatiseringen har slagit i sin rot i det mesta. Avregleringar ska stimulera initiativ och öppna väg nya aktörer. Men svensk vård och skola lider i kvalitetsbristen och jakt på vinsten och kostnadsjakten. Vi ser privata apotek ätas upp för stordriftstänkande. Vilka kvalitativa drivkrafter finns uppdagade under 2000-talet med det nya liberalismen? ‘

Är då inte den fria marknaden ett sätt att döda den med att skapa privata monopol? S vill ha bort de oseriösa och okunniga företagen inom det offentliga. Framtidsvägen ska bygga på kvalitetssäkring. Går det verkligen? Vi har sett under årtionde krafter som tömmer länders ekonomier och skuldsocialiserar folk. Banker och storföretag täljer guld. Follken skall socialt och eknomiskt åtstrammas. T.o.m träldom är på återgång. Ska vi då tillit till dessa intressen. Allt ingår i rockarden till nyliberal världssyn. EU är en union för de stora företagen. 15 000 lobbiyster svärmar runt Bryssel.

Är då inte detta att lura sig själv. Kvantitet går före kvalitet i steg för steg ändå. Det nya ekonomiska synsättet reduceras till krontal. Pragmatism är ett synsätt om de praktiska konsekvenser. För vem då??

Ett tänkande utan moralisk förankring. Ett tänkande utan vetskap om för hållandet mellan människan och samhället eller till det ekonomiska livet. Ett korrupt människovärde formas. Vilket värde är störst? Pengar eller människor? Ett tänkande i liberalism där rättvisa och frihet är på andras bekostnad.

Det är förutsagt att när den mänskliga värdegrunden överges, då upplöser demokratin sig själv och går mot det totalitära. Detta sades när till kommunismen och Berlinmuren föll. 1989. Ett hus utan en grund kan inte bestå. 

Att gå till höger innebär att göra pengar till mål och människor till medlet att nå målet. Det borde S-ledning veta, eller???

Det här inlägget postades i Liberalism, Ny tid, Olof Palme, Orättvisa, Postdemokrati, Riksbanken, S-ledare, sjukvård, Sociala strukturer, Socialdemokrati, Statligt ägande, Vänster/höger, Värderingar, Vinsttak. Bokmärk permalänken.