Tragedin i Syrien. Det geopolitiska gaskriget

SyriengasDen mediala och militära angreppen mot Syrien är direkt påverkade av den globala konkurrensen om energiresurserna. Allt innehåller en kamp om naturgas.

Den demokratiska processen som fanns förstördes  av terrogrupper utifrån. Bakom finns ekonomiska krafter som gett våld och instabilitet.

Framtiden kommer att gälla vem som har kontrollen över naturtillgångarna, som  utgör grunden till all ekonomi och för den gemensamma försörjningen. Den monetära systemet är ett derivat av detta.

Bakom gömmer sig även vägen till en ny världsvaluta. Lybien och Irak försökte utveckla en gulddinar i Afrika och Arabvärlden baserat på oljan. Se tidigare inlägg. http://www.oikonomia.info/?p=24037

Detta sker i en tid då EU är i ekonomiskt kris och när USA är skuldsatt över öronen med en 14, 9 biljoner dollar och lider långsiktigt i brist på energi. Gas är detta århundrades källa.

BRICS-länderna

För de framväxande ekonomierna i BRICS – en sammanslutning av de nya nationella ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – är det uppenbart att detta blir nyckeln till den ekonomiska framgången. För en politisk dominans gäller det särskilt en  kontroll av energi 21 dvs gasen.

Ett gaskrig

Nu är det så att Syrien ligger i hjärtat av de kolossala gasreserverna, som är under attack från alla håll. Kriget i förra seklet gällde oljan. Nu är det ett gaskrig. Runt Medelhavet finns även där stora fyndigheter samt i Irak och Iran.
syrien

USA:s dominans i världspolitiken har berott på att USA utvecklat och beslutat för den internationell politiken utan alltför stora svårigheter med sin stora närvaro i oljefälten under årtionden.

Detta har Ryssland insett och styr om med med fokus på gasproduktion, transport och handel i stor skala till Europa och planerar samverkan med Kina.

Ryssland

South Stream gas pipeline projectNaturligtvis har Ryssland studerat väl kartorna och har lärt sig läxan från det förflutna, för det är den bristande kontrollen över de globala energiresurserna som kapitalet och blir till en energiinjektion i den industriella strukturen, som en gång föll bl.a. orsakade kollapsen av kommunismen 1989 och Sovjetunionen 1991. Likaså har Ryssland erkänt att gas är den energikälla  för nästa århundrade.

Så här ser gaskartan ut för Ryssland:

 1. Ryssland: Vyborg. Härifrån går Nord Stream ner till Tyskland.
 2.  Beregvya – Vama: Southstream planeras gå från Ryssland via Bulgarien, Syrien, Ungern, Österrike samt till Grekland och Italien
 3. Gasfält i Turkmenistan
 4. Gasfält i Azerbajdzjan och Iran
 5. Gasfält Georgien
 6. Gasfält i Östra Medelhavet: Syrien och Libanon
 7. Gasfält i Qatar och Egypten.

Gasfälten i världen är grundstenen för  internationella konflikter och dess effekter blir  regionala.

USA

nabucco-nord-stream-pipelines-mapUSA bygger pipelines genom Nabucco-projektet som ska konkurrera med de ryska projekten.

Nabucco-projektet startar från Centralasien och Svarta havet, går genom Turkiet, där lagringsinfrastruktur är tillgänglig och sedan genom Bulgarien, korsning Rumänien, Ungern, kommer till Österrike och går till Tjeckien, Kroatien, Slovenien och Italien. Det var ursprungligen tänkt att leda till Grekland, men denna idé övergavs under en turkisk press.

USA ville skicka Nabucco-gas från Erzurum i Turkiet via östra Medelhavet: Syrien, Libanon och Israel för att nå Grekland och Italien.

Nu har Iran tecknat flera avtal för transport av gas genom Syrien och Irak i juli 2011. Nabucco söker ett avtal om leverans.

Bakom allt detta finns även politiken att öppna väg in i Persiska viken, och krigen i Afghanistan och Irak. Metoderna är kända i öst och det som gett uppkomsten till Mujadin under Sovjetinvasionen i Afghanistan 1979-1984 och det som blev al-Qaida.

Syrien

Därför är det nu Syrien, som blir navet för lager och produktion tillsammans med reserverna i Libanon.

Det finns nu en helt ny geografisk, strategisk och energiregion som öppnas med Iran, Irak, Syrien och Libanon. Hindren för mer än ett år sedan för det här projektet gäller kampen om kontrollen över Syrien och Libanon.

Turkiet

När det gäller Turkiet är landet  uteslutet från gaskriget, då  Nabucco-projektet är försenat och Turkiet  ingår inte i projekten South Stream och Nord Stream. Gasen i östra Medelhavsområdet tycks obönhörligen röra sig bort från Nabucco. Turkiet riktar sin blickar mot Cyperns reserver.

Tyskland

nordstreamProjektet “Nord Stream”, den viktigaste länken mellan Ryssland och Tyskland, har nyligen öppnat med en rörledning, som kostar € 4,7 miljarder och en ledningen från Viborg till Tyskland. Med fanns viktigaste tyska partners som investerade i de ryska tillgångarna. Carl Bildt var med i en början. Således tar BASF och E.ON emot nära en fjärdedel från Loujno Rousskoïé-gasfält.

Gasen blir bunden till de mer strategiska kopplingar som styr politiken.

Moskva utövar en lobbying på det tyska socialdemokratiska partiet i Nordrhein-Westfalen, baserat på det industriella förbundet genom den tyska koncernen RWE kraftbolag och ett dotterbolag till E.ON.

Detta tysk-ryska investeringar kan komma i konflikt med EU-politiken gentemot Ryssland.

Denna förening av de tysk-ryska intressen bygger på arvet från det kalla kriget, eftersom tre miljoner rysktalande, den näst största efter den turkiska befolkningsgruppen bor i Tyskland. Putin nyttjar även det  forna nätverket med tjänstemän från DDR som har vårdat  intressena i de ryska företagen i Tyskland,

EU:s framtidsplaner är beroende av en säkrad energipolitik

Då är de beroende av de ryska leveranserna.

Ryssarna kan förlama energidistribution i Polen och i flera andra länder, hur de vill, och har möjlighet att sälja gas till högstbjudande. Tysklands betydelse för Ryssland består i det  faktum att det är en plattform från vilken Ryssalnd kan utveckla kontinentala strategier. Gazprom Germania gör investeringar i 25 projekt tvärs Storbritannien, Italien, Turkiet, Ungern och andra länder. Detta leder oss till att säga att Gazprom – är avsedd att bli en av de viktigaste, om inte det viktigaste företaget i världen – efter en viss tid.

Nabucco-projektet

Nabucco skulle transportera gas över 3900 kilometer från Turkiet till Österrike och skulle ha 31 miljarder kubikmeter naturgas per år att leverera från Mellanöstern och området kring Kaspiska havet till de europeiska marknaderna.

För en ny framtid för Syrien och Libanon är det nödvändigt att skapa en stabilitet och goodwill för hela regionen genom  att kunna investera i infrastruktur och gas.

Kommer den syriska och libanesiska gasen att  mata Nabucco eller South Stream? Nabucco-projektet har problem. Det bästa hoppet för gasleveranser för Nabucco  är fortfarande Azerbajdzjan och Shah Deniz fyndigheten, vilket nästan är att bli de enda källorna för projektet som verkar vara dömt att misslyckas innan det ens har börjat.

Gaskriget. Moskva köper upp rättigheter

Det har visat sig en accelerationen av underskrifter från Moskva för att förvärva de källor som ursprungligen var avsedda för Nabucco. Ett stort hinder är geopolitiska förändringar i Iran, Syrien och Libanon.

Det kanske största hotet mot Nabucco är de ryska försöken att  utveckla bättre avtal än för Nabucco.

Antas anbuden från Gazprom Nord Streams och South Streams, skulle detta omintetgöra USA:s och Europas planer och deras energipolitik i Iran eller Medelhavet att vackla.

Dessutom skulle Gazprom blir en av de stora investerarna eller operatörerna av nya fyndigheter av gas i Syrien eller Libanon.

Nord Stream och South Stream-projekt har därmed minskat det amerikanska politiska inflytandet, som verkat långt tillbaka i tiden.

Gasfältet i Qara

Det är ingen tillfällighet att den syriska oljeministeriet AM16 meddelade i augusti 2011 upptäckten av en gas i bäring på Qara, nära Homs. Dess produktionskapacitet skulle bli 400 000 kubikmeter per dag (146 miljoner kubikmeter per år), för att inte tala om gasreserverna som finn i Medelhavet.

Polen och USA verkar inte redo att ge upp. Utvinning av skiffergas

De meddelade i slutet av oktober 2011 upptäckten av Europeiska kollagring, vilket borde minska deras beroende av Ryssland och Mellanöstern. Detta verkar vara ett ambitiöst mål, men också ett långsiktigt men vanskligt. Detta kol är sedimentärade bergarter tusentals meter under marken som kräver högtrycks-teknik för hydraulisk brytning [skiffergas fracking]. Spräckta berg kan läcka gas in i grundvattnet.

Kina

Ett kinesisk-ryskt samarbete inom energisektorn har nu blivit motorn för det strategiska partnerskapet mellan de två giganterna. Det är enligt experter gynnat av deras veto mot ett militärt ingripande i Syriens blodiga krig.

Detta samarbete innebär inte bara leverans till Kina på förmånliga villkor. Kina måste samverka i att  förvärva maskiner och utrustning för att säkerställa en gemensam kontroll av projekts distributionsnät samt för den direkta distributionen av gasen.

Samarbetet gäller även priset på gas under förutsättning att den blir lönsam för den kinesiska inhemska marknaden. Ryska och kinesiska experter har enats om ett samarbete på följande områden

 • Samordning av energistrategier
 • Prognoser och prospektering
 • Utveckling av marknader
 • Energieffektivitet
 • Alternativa energikällor”

Detta öppnar vägar för en annan strategisk samverkan.

Sidenvägen för handel kan åter öppnas. En samverkan kan utvecklas mot ett amerikanskt missilförsvar.

Medelhavet

Medelhavsområdet innehåller den största reserver av naturgas och Syrien skulle vara den viktigaste delen, enligt Washington Institute for Near East Policy (en tankesmedja till AIPAC).

Samma institut har också vågat sig på hypotesen att kampen mellan Turkiet och Cypern skulle öka, på grund av den turkiska oförmåga att smälta förlusten av Nabucco-projektet (trots att i december 2011 Moskva tecknades ett avtal för transport av en del av South Streams gas).

Syrien är nyckeln för den nya tidsåldern

Avslöjandet om den syriska gasen underlättar förståelsen av detta komplex av makter och de enorma påfrestningar och lidandet som gällt det syriska folket. Den makt, som kontrollerar Syrien, kan kontrollera Mellanöstern. Det gäller även Afrikas tillgångar. Detta områden tillhör den jordens rikaste centrum. Syrien är nyckeln för den nya tidsåldern. Från Syrien finns även porten till Asien.

Nyligen har Irak godkänt ett avtal om en gasleverans från Iran genom Irak och Syrien med tillgångarna i Medelhavet. http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9107146286

Detta öppnar ett nytt geopolitisk utrymme och liv för Nabucco-projektet,  sade en av undertecknarna:

“Syrien är nyckeln för den nya tidsåldern. “

Källa: http://www.neopresse.com/politik/naherosten/geopolitik-von-ol-und-gas-syrien-zentrum-des-gases-im-nahost-krieg/

Det här inlägget postades i Gaskrig, Syrien. Bokmärk permalänken.