AMERIKANSKA STATSSIGILLET – ETT BUDSKAP OM MAKT, STYRKA OCH UTHÅLLIGHET FÖR VÄRLDSBYGGET OCH DEN VÄRLDSPOLITIK SOM GÄLLT

USA-sigillet
Det stora Statssigillet (the Seal) utformades och godkändes sex år efter självständighetsförklaringen den 20 juni 1782.

Den världspolitik som gällt syns här som en vision för framtiden att förändra i krig och fred. En symbol från forntiden att det gamla ska brytas ned för det nya. Det har skett med svärd men och också genom att den stora privata makten (banken) att skapa pengar ur ingenting. De har kunnat finansiera krig och revolutioner som skuldsatt. De kan låna till en vän och fiende samtidigt.

Den kontinentala kongressen utsåg en grupp för att utforma ett sigill som statsvapen för USA bara några timmar efter det att de antagit självständighetsförklaringen den 4 juli 1776. Ledamöter var Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams – förberedd en mycket komplicerad design som framlades till kongressen.

Örnen är maktsymbolen som närvara i alla officiella sammanhang.

Den finns på framsidan med krigets pilar i höger klo och fredens olivkvist i den vänstra. På baksidan av sigillet finns det Allseende ögat och den ofärdiga pyramiden, som syftar på makt, styrka och uthållighet. En världspyramid som ska byggas färdig i en kommande tid. Tvetydiga motton gäller

Novus Ordo Secolorum – den nya tidens ordning eller den nya sekularismens (religionensordning. I ny ordningen av världen ska all makt ligger i händerna hos de “upplysta”. Idag syns detta vara dem i bankväsendet

 

Horus2Annuit coeptis – “Han har gynnat vårt företagande” att möjliggöra den amerikanska framgångsvägen. Vem är detta? Det gäller “Försynen” och det Allseende ögat, Horus falköga i fornegyptiska hedendomen. Horus öga som gestaltar Lucifer. Horus var son till Osiris och Isis. från den forna Egypten. Vi ser det utvecklat i USA:s övervakningssyste,


E Pluribus UNUM
vid örnhuvudet betyder “många förenas till Ett” dvs en enda union av stater. Symbolen för enighet under 1770-talet vanligtvis pengarna. Mottot syns i nylberalismens “globalisering”. Samma innebörd finns den kommunistiska “Internationalen” om en materiell världsstat

Längst ned i pyramidens botten står det ett romerskt tal MDCCLXXVI vilket är detsamma som 1776 som innehåller 3 tidpunkter

 1. Officiellt så betyder detta “Declaration of Independence” 1776
 2. Tidpunkten då Illuminatiorden grundades 1776, som har pyramiden som symbol.
 3. Adam Smith publicerar sin analys om Wealth of Nations Grunden till liberalism och ekonomisk frihet.Officiellt så betyder detta “Declaration of Independence”

 

“Det allseende ögat” finns nu även på dollarsedeln, som varje amerikane ser när de gör en kontant transaktion. År 1935 placeras sigillet på dollarsedelns baksida.

Dollar

Örnen behärskar dessutom luftrummet. Fler symboler finns i samma riktning. Kransen ovan Örnen gäller det organ som styr USA. Bakom USA:s statsbildning finns Grand Orient, frimurare som har organiserat revolutioner i världen där även de stora finansfamiljerna ingår som IlluminatI.

Allt detta är uppbyggt på en satanisk kultur från forntiden. 

 WoodrowNilson“Några av de mäktigaste männen inom USA, när det gäller handel och tillverkning, är så rädd för något. De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammanlänkad,  så fullständig och så genomträngande, att de hade bättre att inte uttala något om denna andedräkt som vilar på dem när de talar i fördömande ord. ” – president Woodrow Wilson 

 

“Jag är en mycket olycklig människa. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination kontrolleras nu av dessa mäns kreditsystem (den privatreglerade centralbanken Fed). Vårt kreditsystem är koncentrerad till just dem. Tillväxten av nationen med alla våra aktiviteter ligger i händerna på ett fåtal män. Vi har kommit att bli en av de mest styrda, en av de mest fullständigt kontrollerade och dominant styrda regeringarna i hela den civiliserade världen. 

Inte längre av en regering med fri åsikt, inte längre en regering formade enligt övertygelser och med folkets röst bakom sig i majoriteten, utan enligt en uppfattning och ett olaga tvång från en liten grupp dominanta män.” President Woodrow Wilson 1916 

 

Den nya världsordningen, ett mål som är uttalat i många år.

 

Termen “New World Order” (NWO) användes av George H. W. Bush i ett tal inför amerikanska kongressen 11 september 1991.

 

Gary Hart, medlem av Council on Foreign Relations (CFR), refererade till detta tal den 12 september 2001, då han sade att attentaten den 11 september 2001 kunde användas för att införa “den nya världsordningen”.

 

George H. W. Bush använde även termen då han förklarade krig mot Irak 1991. Ronald Reagan har verkat starkt för den “nya världsordningen”

 

Termen har använts av många andra, exempelvis av Storbritanniens tidigare premiärminister Gordon Brown.

 

EU är ett mellansteg. Andra unioner förbereds.

 

The North American Union är ett projekt sedan 2004 organiserat av USA:s Council on Foreign Relations Kanadas Council of Chief Executives och Mexikos Mexican Council on Foreign Relations. Projektet föreslår ett närmare ekonomiskt och socialt samarbete mellan de tre länderna.

 

Sydamerikanska unionen, UNASUR består i grunden av två existerande tullunioner sedan 2008: Mercosur och Andinska gemenskapen, Comunidad Andina på spanska. UNASUR är ett fördjupat politiskt samarbete i den sydamerikanska integrationsprocessen.

 

Africa Union (AU) 2002är ett samarbete mellan 49 afrikanska självständiga stater, plus Västsahara. Alla afrikanska stater utom Marocko, Ghana, Madagaskar och Eritrea är medlemmar.

 

Brics-gruppen, där Brasilien, Ryssland, Kina, Indien och Sydafrika ingår. En egen bank skulle bli ett “väldigt kraftfullt ekonomiskt verktyg”, enligt Brasiliens handelsminister Fernando Pimentel.

 

Historien skildrar en övergång från nationer, till republiker och unioner. USA, Frankrike och Sovjetunionen var de första stegen bort från nationalstaten.

 

År 1891 började en organisering genom en hemligt internationell tankesmedja som är känd som Round Table Group (RTG). De internationella bankirerna var involverade i samhället från början.

 

cecil-rhodesGruvdirektören i Afrika och imperialisten Cecil Rhodes föreslog idén till det brittiska imperiet till en återförening mend USA och reformera sig till “The  Imperial Federation” för att skapa en supermakt och så bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen. 

Ett hemligt sällskap som senare blev känd som Round Table Group. Liksom Illuminati har rundabordssamtalen varit en inre kärna med olika kretsar av intresseföretag byggda runt den.

RoundtabelrodDet blev internationellt, och etablerade organisationer och associerade samhällen i många länder runt om i världen till en rad organ:

 • 1919 Royal Institute for International Affairs (RIIA) – Storbritannien
 • 1973 The Trilateral Commision (TC)
 • 1921 Council for Foreign Relation (CFR) -USA
 • 1945 The United Nations.
 • 1954 The Bilderberg Group
 • 1968 The Club of Rome
 • 1982 European Round Table for Industrialists som utformade det underlag som blev EU med den inre marknaden

De vars mest prominenta medlemmar i RTG var Cecil Rhodes, lord Milner, journalisten William Stead, lord Escher och lord Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres-banken samarbetade med sina bankfränder i USA. David Rockefeller var RTG:s styrelseordförande 1970-1985.

När föddes tanken om det nya världsordningen och en helt materialistisk världsstat. Det sker 1782 och är inskrivet i USA statsvapen.

Bakom USA:s statsbildning finns Grand Orient, frimurare som har organiserat revolutioner i världen där även de stora finansfamiljerna ingår som Illuminati. Det gemensamma är frimuraranas revolutionslära för en världsrevolution för att bilda en världsregering

 • E Pluribus UNUM “många förenas till Ett” dvs en enda union av stater 
 • Novus Ordo Secolorum – den nya tidens ordning eller den nya sekularismens. Den nya ordningen av världen

 USA blir så uppbyggt på en satanisk kultur från forntiden!

Det här inlägget postades i NVO, Systemfel, USA. Bokmärk permalänken.