KENNEDYS SILVERDOLLAR KUNDE RÄDDAT FOLKET FRÅN DEN STORA SKULDEN TILL DEN PRIVATA BANKEN

Kennedynote
Debatten är många gånger komplex och en dunkel historia finns som inte står i skolböckerna. Det finns en världspolitik som är så obegriplig i sin logik. Djupa klassmotsättningar finns. Det som sker här är inte isolerat oss. Bakom finns problem och orsaker som föds ur skuld.

 

Hela USA:s historia om sitt bankväsen är fylld med konflikter och maktstrider. Likaså EU med sitt euro-system och ECB att forma “utsidans ekonomi”. Ett “ovanförskap”.

 

Kan en nation vara självständig utan egen nationalstyrd bank. Varför ska staten betala ränta till privat inrättning? Lincolns greenback innehåller en historia. Kenndy-dollarn eller silverdollarn är parallell på många sätt.

 

President Kennedys Executive Order 11110 gav finansdepartementet befogenhet “att utfärda dollarns silver certifikat. Detta innebar att för varje uns av silver i det amerikanska finansdepartementets valv, kunde regeringen sätta nya pengar i omlopp.

 

Detta förändrade president Truman Executive Order 10289 som var daterad den 19 september 1951, vilket gav Kennedy som USA:s president det juridiska utrymmet att skapa sina egna pengar för att styra landet i en ny dollar med silver som bas.

 

Pengarna skulle tillföra folket ränte- och skuldfria pengar. Kenndy tryckte USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserves skuldsedlar från den privata bankkartellen i Federal Reserve.

 

Kennedy skal då ha utfärdat $4.292.893.825 (4,3 biljoner) i kontanter mestadels i $1, $2, $5 och $10. Det var fullständigt självklart att Kennedy var ute för att underminera systemet för Federal Reserve. En nationalägd bank behöver inte betala ränta till sig själv.

 

Konsekvenserna av detta lagförslag var således enorma. USA har stora tillgångar på silver och kunde göra dem oberoende av en guldfot och därmed elimenera inflytande av den grupp som ockuperade USA.

 

Med ett penndrag, var president John Kennedy på väg att sätta Federal Reserve Bank of New York (Fed) i konkurs.

 

Om tillräckligt många av dessa silver certifikat skulle komma i omlopp de skulle behovet av sedlar från Fed upphöra. Detta konstaterade Federal Reserve. Federal Reserve då inget backa upp sitt system baserat på statsobligationer dvs en skuldförbindelse till USA:s folk skulle då upphöra

 

Executive Order 11110 kunde ha förhindrat den nationella skulden från att nå den nivå som nu gäller. USA:s regering skulle då haft möjligheten att återbetala sin skuld utan att gå till Federal Reserve och tvingas betala ränta och avgifter för att skapa nya pengar (= skuldpengar).

 

Executive Order 11110 gav därför USA möjlighet att skapa sina egna pengar uppbackat av silver.

 

En stor del av de biljoner dollar skuld som har skapats sedan 1963 skulle vara långt ifrån den nuvarande nivå (idag 14,9 biljoner) om en amerikansk president hade utnyttjat Executive Order 11110. Kanske hade inte hellar 2008-kraschen skett, när dess aktörer förlorat sin makt.

 

President Kennedy utmanade systemet att angripa de två mest framgångsrika skuldfällorna som någonsin funnits genom att driva upp skulden med:

 

  1. krig
  2. skapandet av skuldpengar genom den privatägd centralbanken.

Kennedys försök var nu att få ut alla trupper från Vietnam 1965 och Executive Order 11110 skulle ha allvarligt skurit ned vinster och kontrollen genom New York-banken. Vietnamnkriget blev en enorm kostnad som förstörde dollarvärdet i guld, som komma att leda till 70-talskrisen

 

Tydligen var president Kennedy medveten om vilka risker han tog:

 

“Den höga presidentens kansli har använts för att underblåsa en komplott för att förstöra den amerikanska frihet och innan jag lämnar kontoret, måste jag informera medborgarna i denna svåra situation.”

 

President John Fitzgerald Kennedy i sitt tal till Columbia University den 12 nov 1963, tio dagar innan sin död!

 

Dallas1963Kanske mordet på JFK var en varning till de framtida presidenterna? Gör inte om detta!!! Vem skulle våga tro på att eliminera USA: s skuld genom att eliminera Federal Reserves kontroll över skapandet av pengar?

 

Finansministern Douglas Dillon stoppade i mars 1964 att lösa in dollar i silver. Alla inlösen i silver upphörde den 24 juni 1968.

 

Fed återfick sina besudlade rättigheter. Men det var  först 1984 genom president Ronald Reagan som Executive Order 11110 upphör helt genom Executive Order 12608 den 9 september 1987.

 

Skuldsättningen börjar igen med Reagans skattesänkningar för de mest förmögna. Clinton och Bush kommer att öppna skuldportar med sin fastighetslån resp krigspolitik.

 

USA: s skuld har nu nått outhärdliga nivåer som drabbar folket i USA men också vi påverkas

 

Finns det “ett hemligt organ” bakom all den fullständiga orimliga logik?

 

Själva ordet “sekretess” är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle, och vi är som ett folk i sig och historiskt motståndare till hemliga sällskap, till hemliga eder, och hemliga förfaranden.” President John F. Kennedy, adresserat till en tidningsutgivare – April 27, 1961.

 

All rekrytering till de höga posterna i politik, affärslivet, banker, medier, försvar, högskolor etc sker genom ett nätverk av sociala “klubbar ” runt högskolor som Yale. Namn på gator i Washington anger vad som gäller.

Ett särskilt museum finns om USA:s förfäder i George Washington Masonic National Memorial. USA:s statsvapen berättar. $1-sedelns baksida berättar.

george washington masonerry

 

Det här inlägget postades i Bank och finans, Federal Reserv, USA. Bokmärk permalänken.