Hur utveckla? Var börjar det?

 

UTVmodell

 

Exemplen här ned visar effekten av sociala principer som grund till utveckling än att börjar med rent ekonomiska upplägg.

Har tagit upp detta flera gånger. Människan och hennes samspel är orsaken både till lösning och till att förklara problemorsaker. Målet ligger också där. Allt fysiskt är endast ett medel. Pengar, teknik, produkter etc allt är ett medel för att nå ett mål.

Har verkat i utvecklingsarbeten i och med organisationer i många år. Att identifiera principer, de sociala mönstren och kommunikationen i det som gått snett, har varit en viktig källa för mig.

Sedan är det att börja rätt och visa väg med den sociala grunden först. Modern tid attackerar det ekonomiska systemet som första steg. Därför byggs ett systemfel upp direkt. Därför förvandlas arbetet till “jobbkraft” utan de sociala banden. Detta syns även i EU-arbetet. Den viktigaste lösningen kastas bort.

En organisation består  i grunden av sociala band och är en organism. Allt byggt i relationer. Även natur och solsystem är det. Ett mönster som går igen

Det mest komplexa kan göras litet och sedan bygga i mångfald. En organisk process. Ur detta kan de hierarkiska strukturerna förvandlas till processdrivna organisationer. 

Här öppnas dörrar till ett integrerat arbete där många beslut kan tas samtidigt och rätt. Effektivitet kan mångdubblas och ge många synergier som det goda arbetets hälsa. Arbetsplatser som sliter ut människor är inte effektiva. Det goda arbetet är helt enkelt en förutsättning!

Väldiga förändringar kan då uppnås. Upplägget har t.ex använts för strokepatienter på Sahlgrenska, där det är viktigt med en snabb diagnos. Här ingår expertis, vård, terapeuter och anhöriga för en samlad bedömning samtidigt. Upplägget fick för många år sedan ett kvalitetspris. Min gode vän var läkaren.

—————————-

Skuldfällan

 

Att bagatellisera och förytliga problemen i verkligheten och sopa problem under mattan tillhör den nya politiken till höger. Skuldfällan talar de om. 

 

Vad är mekanismerna och vad tänker de göra åt detta??? Det 4 stora i Sverige drog 70 miljarder föra året. 36 miljarder gick ägarna. De lånar ut 20 gånger mer än de har i reserver. Mer skuld mer viinst.
Skuldekonomi

Finanssystem bygger på en kreditbaserad ekonomi. Det den största banken Federal Reservs Banks affärside 1913. Historien om den giftiga banken: http://www.oikonomia.info/?p=25062

Marknadsekonomin äger en rad allvarliga systemfel;

 Redan under den industriella revolutionen på 1700-talet bröt man banden till natur, människor samhälle.

 En ekonomisk hybrid bildas med tillgång och efterfrågan sätter pris. Modellen skulle likna en fysikalisk värld. Ekonomibegreppet är det med missförstådda och förstörda innehåll i modern historia efter kunskapen om människan själv.

Ursprunget är grekiskan “oiknomia” – “huset med dess lagar

Avser hela planeten och dess samhällen för människor, land och hav. Hela naturen är basen till all försörjning. Den plundras och nedsmutsar nu allvarligt i hav, land och luften

KalkylI sitt lönsamhetskoncepten är modellen det en matematikekonomi,som kan beskriva vinster som inte finns mer än i en dator.

Marknadsekonomin handlar om matematikekonomi utan vett och omdöme. En ren vinstkalkyl tillånga, efterfrågan och pris

Vi ser hur detta missbrukas. Med skapa knappa resurser drivs priserer upp medvetet t.ex genom att bygga få bostäder så ger detta stabila och kassaflöden för byggare och banker. Nyli

Konsekvenser och förluster upptäcks först när skador blottas. Stora trålar plundrar fiskebestånd. Kustsamhällen i utanför Afrika förlorar sitt levebröd.

FiskareiAfrika

 

CashflowVi ser hur detta missbrukas på flera sätt. Genom skapa knappa resurser på “bomarknaden” drivs priser upp medvetet som gör människor till kassakor och som skapar starka kassaflöden till tillverkare och banker. Samhällets mening är att bygga för det gemensamma bästa inte för fåtalet.

Nyligen avslöjades det att svenska räkfiskare dumpar 1000 ton räkor i havet för sälja dyrt de största räkorna.

NobelkuppenBeslutsfattare och politiker är felutbildade om vad som är ekonomi. Riksbankens “Nobelpris” 1968 är en felriktare i nyklassisk ekonomi. Alla högskolor går i fel spår.

Vi ser en korrupt linjär ekonomi. Vinster på värdestegringar som blir skulder på andras bekostnad i köpa-sälja bolag utan ansvar i korta äganden, spekulera på fastigheter eller värdepapper. En parasitekonomi. Ett flöde utan nytta utan att ge reell nytta eller arbete. Det kan liknas vi att tanka bränsle från andra fordon till sitt egen fordon.

Ekonomins cirkulära flöden är det naturliga i både i samhälle och företag.

Att rikta medel till en förnyelse. Tillväxt via människor och ned i “jorden” för föda, tillverkning eller bebyggelse. En realekonomi i nytt kapital eller välfärd. Välfärd är mycket miljövänlig. Andra vägar till utveckling gömmer sig här

Kretsloppet

Alla pengar måste kunna återinvesteras i nytt arbete och nya arbertsplatser för tillväxt. Ner i “jorden” så att det växer nytt reellt eller i välfärd i de olika samhällsområdena.

Det allvarligaste felet är att finanssystemet finns inte med marknadsekonomin.

Privat centralbanker kan manipulera med penningvolymer, räntor och skapa pengar ur ingenting enligt egna villkor.

 Finanssektorn
De äger makten att finansiera krig, revolutioner och iscensätta finanskriser. De är äger makten att skuldsatta länder genom IMF och med IMF som kronofogden i världen. IMF kräver bot med social nedskärning.

 En metod att strypa länder och deras regeringar.

Människa, samhälle och ekonomi

Sedan gäller det människosyn, människovärdet och moral. Utan människan som mål och orsak kan samhället inte hållas intakt. Blir hon “jobbkraft” i finansvärlden då blir det inte bra. Detta påverkar hela samhällsgrundens fortvaro. I dispotiska envälden förloras mänskliga rättiheter:
Man_kapital

Samhället, alla organisationer och ekonomins grund vilar på mänskliga relationer. Allt bildar tillsammans en mänsklig organism, precis som vår fysiska kropp är det. Det är gäller även naturen och  solsystemen. Allt dynamik som finns här består av relationer i rörelse, i en process.

Den klasslösa eller den klassfria människan?

Det sociala företaget “Grameen Danone” är ett socialt företagande , som lanserades 2006, har utformats för att ge barnen många av de viktiga näringsämnen som normalt saknas i sin kost på landsbygden i Bangladesh.

Företaget drivs enligt principen “Ingen förlust, ingen utdelning”. Inledningsvis fick Grameen Danone att skapa en liten utdelning på 1% per år till aktieägarna. I december 2009 beslutade styrelsen för Grameen Danone att avstå från någon monetär avkastning.

Till skillnad från den ideella sektorn där man behöver samla in gåvor och donationer för att hålla igång verksamheten, så kommer de sociala företagen att vara självgående och skapa ett överskott för att utöka verksamheten, eftersom det inte är ett förlustgivande företag. Sociala företag kommer att gå in i en ny och egen form av kapitalmarknad för att få fram kapital.

The-Grameen-Danone-yoghur

Lokalbefolkning (kvinnor) blev både ägare och perrsonal som anställde en ledning. Vinst gick till personal och att betala tillbaka till det bolag som investerat i produktionslokal och utrustning.Detta exempel skulle kunna illustrera “klassfria” människor, människor med fri vilja kan utveckla och arbeta i ansvar och gemenskap.

Kvinnorna ovan i Bangalladesh visar inte det klasslösa folket utan de klassfria människorna. Med frivilliga krafter tillsammans skapar det något. 

Relationerna i att äga, leda och arbeta vilar på nya sociala och ekonomiska faktorer.

Vem vill vara klasslös? Klasslöshet kan endast uppstå om det kommer påtvingat uppifrån. Ett system ovan människor. 
Den enda grupp jag känner till som är klasslösa är slavar eller de kastlösa i Indien.  Risken är att EU gör oss klasslösa hela bunten. Alliansen bygger ekonomi på att människor är en “jobbkraft” för finansmakten.

Människan är i sin grund kreativ och social. Att skapa är något unikt. Det kommer inifrån ut till en omvärld, familj eller arbetslivets omvärld. Vad döljer sig där???

Det betyder att det närvarar en människa i det yttre som vi ser. Det finns inre människa som är hennes person och allt detta som den unika person bär i sig. Det ville inte Marx vidkänna när allt är materiellt

Sänder denna symboliska bild om att människan är mer än en fysisk varelse eller en förädlad apa.

Skapandeperson

 

 

 

Det här inlägget postades i Arbete, civilitet, Demokrati, Ekonomi, Förnyelse, Framtid, Frihet, Hälsa, Klasskamp, Marx, Organisationsfrågor, Rättvisa, Samverkan, Självständighet, slavdom, Sociala strukturer, Solidaritet, Strategisk utveckling, Systemfel, Tillväxt, Utbildning, Välfärd, Värderingar, Vinst, Vision. Bokmärk permalänken.