Varning för Marknadssocialism – vägen till de privatägda nationerna

 Marknadssocialim

Vattenbolagen i Thessaloniki och Aten ska säljas ut. Stelios Stavridis, tidigare VD för vattenbolaget EYDAP i Aten, välkomnar beslutet. Men fackföreningen gör sig beredd på ”krig”. Vissa delar av landet har helt andra bekymmer, såsom brist på vatten och dålig avloppsrening. http://www.cirkulation.com/2013/06/grekiska-vattenbolag-till-salu/

Han berättar hur regeringen skurit ner lönerna med 40 procent. Han brukade tjäna motsvarande 18 000 kronor. Nu har han endast 10 800 kronor inklusive övertid. Han avstår numera till och med från att ta en kopp kaffe på något café. Hans tre barn kommer i första hand. Han vurmar inför inte statligt ägamde som många gånger blivit stelbenta och till politiska instrument i kampen om väljarna.

Det statliga bolaget inte gjort något för att förbättra statusen på VA-verk och ledningsnät. Entreprenörer, som har haft bra kontakt med vissa politiker, har fått kontrakt medan den fasta personalen har minskat från 600 till 250.

Vi anser att ett kooperativ är mer offentligt än vad ett statligt ägande är. Det ägs av medborgarna själva, vilket är den bästa lösningen.

 Trojkan av långivare
IMF, ECB och EU-kommissionen

Bryssel – Greklands internationella långivare kommer att trycka på Aten i höst 2013 att överföra statliga fastigheter till ett holdingbolag förvaltas av euroområdet att sporra flaggning privatiseringar, sade tjänstemän nyligen. 

De säger: “Den rådande skuldkrisen i Europa har lett till krav på ökad finansiell integration inom EU i form av skapandet av en bankunion” .

Ett förslaget är då att den Europeiska centralbanken (ECB) tar över tillsynsansvaret för banker inom euroländerna. Listen är stor. De skapar kris och skuld och vänder sedan på allt och säger att nationen är oduglig.

Planen, som ska gå till den grekiska regeringen är trojkan av långivare – IMF, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen – i september, kommer att föreslå att skapa en grekisk-ägt holdingbolag utanför Grekland och drivs av utländska experter.

Planen föreslog första gången för två år sedan. Detta återspeglar växande frustration med Grekland, vilket troligen kommer att behöva ytterligare stöd och har gjort små framsteg i att reformera den offentliga sektorn och sälja tillgångar. Skuldkrisen öppnade väg och allt berör även oss.

IMF-kommandoEU vill driva igenom lagar om äganden av egendom, att övervinna Grekisk byråkrati som har underminerat privatiseringsprogrammet.

Detta godkändes av lån på  240-miljarder-euro (ca 2 bilj kr) som räddning. 

Pengar som samlades in skulle hjälpa (tvinga)  Grekland att betala sin skuld med att pantsätta nationens tillgångar.

Taktiken är IMF. Samma metod gällde även i Asienkrisen 1997. IMF lånar frikostigt ut “utvecklingspengar med hjälp av Fed, som producerar sedlar. Sedan kommer IMF som kronofogde

Den viktigaste punkten är att maximera värdet av statsägda fastigheter i Grekland genom att göra dem mer attraktiva för investerare”, sade en talesman för den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), betonar att planen ännu inte hade diskuterats av euron zon finansministrar

Fördelen med privatiseringen är att generera resurser för Grekland att hjälpa övergripande utveckling och betala tillbaka sin skuld snabbare,” sade talesmannen för euroområdets räddningspaket fond.

Stränder, hamnar, järnvägar, telebolag och flygplatser. Grekland tvingas sälja ut många av sina kronjuveler för att betala av på den gigantiska statsskulden.

Vissa saker som gasföretag, telebolag och vattenbolag bör vara relativt enkla att privatisera. Däremot kan det bli svårt att hitta köpare till bankerna, säger Anders Matzen, chefsanalytiker för euroområdet på Nordea, till Dagens Industri. http://www.affarsvarlden.se/hem/article3208128.ece

privat-iland

Att köpa en vacker ö Grekland är relativt okomplicerad. Oavsett nationalitet, kan vem som helst bli en fastighetsägare. 

De enda undantagen uppstår när man köper en ö nära en nationsgräns eller militär mark. Icke EU-medborgare kommer inte att beviljas tillstånd att köpa nära nationsgränser. För vem som helst att köpa fastighet i Grekland ett skattenummer eller AFM – som det kallas i Grekland – måste erhållas. AFM: s är lätt förvärvas och kan utfärdas vid varje skattekontor med ett giltigt pass.

Hur medvetna är våra politiker och vi i Sverige om processen?

Vi har sett hur det gått i  det offentliga. Även naturtillgångar säljs ut utan demokratisk förakring och som skulle skapat en ny näring och arbetskapande tillgångar. Men M väljer att sälja ut!!!

Norra Kärr som ligger på gränsen mellan Småland och Östergötland, bara 15 kilometer norr om sommarstaden Gränna. Norra Kärr har för Europa och Kina unika fyndighet av sällsynta jordartsmetaller.

http://www.industrinyheter.se/tag/tasman-metals

norrakarrolofekstrand

Nära Omberg, Norra Kärr, finns viktiga stora tillgångar på jordmetaller

 

Sveriges regering har genom nuvarande minerallag i dagarna skänkt bort rättigheterna till Sveriges största kända fyndighet av dessa sällsynta jordartsmetaller till det kanadensiska gruvbolaget Tasman Metals. Bolaget som tydligt uttalat att man har för avsikt att sälja metallerna till högstbjudande på en global marknad. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article17539673.a

Efterfrågan har fått priset har gått från 150 dollar till 3000 dollar per kilo. “Vi letar efter saker som marknaden vill ha. Och i det här fallet var fyndigheten inte svår att hitta”, säger vd Mark Saxon. http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/pa-mineraljakt-vid-vatterns-strand_6997983.svd

Fyndigheten vid Norra Kärr upptäcktes år 1906, har tidigare innehafts av Boliden. Sverige har under lång tid släppt grenar i ett svenskt framgångsrikt näringsliv. Hela läkemedelsbranschen och spetsteknik har gått i från oss.

Andra projekt är att utvinna  olja ur skiffer frackingteknikensom kan skada grundvattnet. Nato har fått tillstånd att övningsskjuta i Vättern. Långlivade miljögifter sprids genom övningarna.

Danmark försvarar man kompetens med nya och långsiktiga ägarformer och med ny fondsystem och stiftelser.

Den suveräna marknaden

EU--NVO

Tanken med bankunion är att bryta sammankopplingen mellan banker och enskilda medlemsländers budgetar detta för att medlemsländers skuldnivåer inte ska påverkas i lika stor utsträckning av bankers finansiella hälsa (Europa Paralmentet, 2012).

Ett exempel på hur relation mellan banker och enskilda medlemsländers budgetar kan påverka ett lands statsskuld är Irland. Vars statsskuld ökade från 25,1 % av BNP 2007 till 106,4 % av BNP 2011 (Eurostat, 2013) på grund de irländska bankernas finansiella hälsa. Så heter den officiella förklaringen. Men Irland folkröstade nej till Lissabonfördraget, men tvingades att rösta.

EuroSwordEU har i historien sökt väg ekononomiskt haveri för luckra upp nationer. Euro blev svärdet att skapa utsidans ekonomi, så att länder inte längre kunde agera som ekonomiska självständiga nationer.

Uppfinnaren är den kanadensiska nationaleknomen Robert Mundell, the evil genius of the euro, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro

Demokrakratisk centralism 

kinakongressI Kina är partitopp det högsta över näringsidkare, ekonomer, teknikutvecklarer och säkerhetsposlis och de överiga som är jobbarna jobbsamhället med de sämsta förmånerna. Lenin talade en gång om demokratisk centralism. En topp fattar beslut för vad som är bäst

I EU syns en marknadstopp med bank och storföretag.

Båda vägarna skildra en marknadssocialism. Vi ser ett samhälle i Grekland där internationelt ägande av samhället. Folket har här skuldsocialisert.

EU-kommisionenSocialdarwinism
– de rika och fattiga

Marknaden har oundvikligen skapat stora inkomstskillnader i Europa genom att de gynnar dem som besitter ett större ”humankapital” det vill säga de friska, starka och intelligenta, tekniker och ekonomier som bidrar mest till produktionen, de som har tillgång till bättre arbetsredskap eller de som bara råkar arbeta inom branscher som tillverkar varor och tjänster som för tillfället efterfrågas extra mycket. 

På en marknad har dessa grupper goda förutsättningar att förhandla till sig en högre ersättning för sitt arbete än deras arbetskollegor, oberoende av hur ansträngande eller uppoffrande deras arbete är i jämförelse med andra. Denna snedvridning av ersättningar sker som en marknadssocialistisk modell mellan olika branscher eller företag i hela ekonomin men även internt inom varje företag när vinsten ska fördelas mellan medlemmarna i kollektiven.

lagstaloneskillnader5112Jobbklassen inom snabbmatsföretagen i USA får löner som inte klarar den personliga levnadsexistensen. Reservationslöner utvecklas. De är så många sökande att den som tar lägsta lön ebjuds jobbet. Många får tillfälliga praktikarbeten med bidrag afrån AF. När tiden är ute upphör jobbet. 

Vi har hört i Sverige talet det mentalt handikappade folket, folket som fuskar, de som inte vill arbeta trots en arbetslöshet som gällt sedan 90-talets finanskrasch.  Disinforamtionens om världfärdens urlakning, när valutakkrig och oljerkris var orsaken.

Prognosen är i EU och USA är att antalet rika och fattiga ökar. Klyftorna växer. De 30 procent av den danska befolkningen som populärt identifieras med villa, vovve och Volvo har inom loppet av sju år minskat med 110 000 personer. http://www.sydsvenskan.se/danmark/danska-medelklassen-krymper/

Jobbsamhället växer

Arbetets karaktär har ändras från att söka det kvalitativa och ekonomiska lösningen i en helhet till det mest produktiva Flerssjukajobben.

Yrkens heder, ansvar och hälsa kränks. Ohälsokostnader öka på psykiska skäl. Rehabtider ökar. Sociala mönster bryts upp för att renodla det rent ekonomiska sammanhangent med plånboken.

Markndssocialismens paradox

Marknadssocialism eller socialistisk marknadsekonomi är ett decentraliserat ekonomiskt system vilket produktionsmedel ägs och planeras gemensamt i företagen eller av offentliga aktörer. 

Produktionsmedel så som arbetskraft, naturresurser/råvaror och kapital handlas, tillsammans med produktionsresultatets avsättning i form av varor och tjänster, på marknader. Oavsett vilken utgångpunkt som människan eller marknaden blir resultatet detsamma. Människan är odelbar enhet och kan inte definiers som ett kapital. Om detta sker, kommer trädom att blir resultatet.

Världens första socialism. 

En egendomsgemenskap etablerades runt en kristen tro ca 35 e Kr. En för alla för en. Alla var varandras systrar och bröder. En trefaldig relation. Allt fördelades till var och en efter deras behov och det gemensammas bästa. Alla deltog i någon av föresamlingens arbete, försörjning och utveckling. Kloster är efterföljare och finns idag i de främsta religionerna.

Det här inlägget postades i Ägande, Ägarskap, Anarkokapitalism, EU, Finanskrisen, Grekland, IMF, Nyliberalism, Systemfel, världskrisen 2008. Bokmärk permalänken.