Inför valet 2014

rodgronaSamhället är en gemensam ordning. Ekonomins ursprung innehåller tre band. Natur, samhälle och mänsklig utveckling. Natur är en förutsättning. Samhällets delar finns för det gemensammas bästa. I detta gömmer sig samhällets och människors utveckling och det som är arbetets mening. Attacken sker när marknaden tar över. Partierna har här olika uppfattningar.

Du är välkommen med en kommentar.

SAMHÄLLET SOM EN GEMENSAM ORDNING. 

Samhällets högsta princip gäller människan som mål och orsak för samhällets existens. All tillväxt börjar inifrån och ut som ringarna på vattnet. Nerifrån och upp. Som ett fruktträd växer allt. En organisk tillväxt. Människor, organisationer och samhället följer samma mönster.

Det handlar därför om självständighet och stöd för detta. Insidans utveckling och ekonomi. Det handlar inte om  isolering utan om samverkan mellan varandra. Detta kallas för solidaritet 

Soc-business

NYA VÄRLDSORDNINGEN OCH UTSIDANS TRÄLDOM

Vi må inte glömma detta ursprungliga när nyliberalisterna talar om den nya världsordningen med marknaden i centrum med människor som jobbkraft fritt tillgängligt.

Nyliberalismens bygger på utsidans ekonomi. Tar uppifrån och ned för att sko sig på andra. Utsidans träldom. Nya organ växer upp som parasiter och förtär nationer och folk. Den angriper hela självständigheten. Här har politiker och partier förförts. Folk har förts bakom ljuset för den nya ordningen.

Det här inlägget postades i Arbete, Demokrati, Framtid, Ideologiska definitioner, Kapitalism, Keynesianism, Människan, Människan och värdet, Miljöpolitik, Ny tid, Orättvisa, Rättvisa, Samhälle, Solidaritet, Svenska modellen, Tillväxt, Utveckling, Väffärdsstaten, Välfärd, Vänster/höger, Värderingar. Bokmärk permalänken.