ARBETLIVETS ORSAKAR PSYKISK OHÄLSA MED LÅNG REHAB

Psykiskohalsa“ALLA SOM INTE ÄR MEDVETSLÖSA KAN ARBETA.”

Denna cyniska tes är utvecklad av Anna Hedborg (S), som utvecklade förslaget med en tidsbegränsad sjukskrivning. M köpte förslaget direkt 2006 och ingår i den sociala nedskärningen.

http://www.youtube.com/watch?v=apBKZQ_BSLc

I slutet av 1900-talet finns en grupp liberterianer som förvrider politik och värderingar .

 

Vi svenskar har världens längsta sjukskrivningstider, och det gäller såväl de korta som långa sjukskrivningarna, sa Anna Hedborg när hon kom fram till i sin utredning 2004 “Mera försäkring och mera arbete”

SjuktalHon menar dock att de långa sjukskrivningstiderna inte bara beror på obegränsade möjligheterna till sjukskrivning, utan att det är ett uttryck för problem på arbetsmarknaden. Sjukskrivning har blivit ett sätt att komma ur problematiken vilket gjort att systemet överbelastats och inte längre är ekonomiskt hållbart.

Utredningen skildrar resultat men inte en analys i orsaker. En bristande kompetens som gäller i många samhällsfrågor, som ger fel slutsatser. Redan uner 80-talet kommer SAF och storföretag med  “de magra organisatonerna”, utmattningsjobben och permitteringar. Statistiken skildar tiden för och efter 90-talskrisen. En aggresssiv ekonomi drar fram för att erövra nationella tillångar och försvaga demokratin.

Forskning finns om detta att långtidssjukskrivning i sig är en hälsofara är nog någonting som man kan konstatera även medicinskt” och i DN av Hanne Kjöller:

 …människor som blir långtidssjukskrivna lider, får en usel livskvalitet och dör i förtid…”.

Under 80-talet och framåt kommer psykisk ohälsa och mer förslitningsskador. Dessa sjukdomar kräver längre rehab. Under denna tidn kommer de magra organisationer. Grupper permitteras. Rädsla sprider sig

Alkoholmissbruket har ökat sedan 1997. Missbruk av alkohol och droger tränger allt djupare ner i åldersgrupperna. 90-talets arbetslöshet och “hemlöshet i samhället” påverkade hela ungdomsgenerationer med en mycket hög arbetslöshet bland ungdomar.

En bristande tillgänglighet på vård och omsorg har också en påverkan på utvecklingen. Uppmärksamheten inom vården inom psykiatri har minskat kraftig. Brist på vårdplatser ökar risker felbehandling

 Enligt psykiatern och smärtspecialisten Jürgen Linder skulle hälften av de smärtpatienter han träffat genom åren kunnat återgå till ett fungerande liv – men av dessa har endast 6 procent fått en adekvat rehabilitering.

 Antalet allvarligt sjuka med exempelvis hjärt–kärlsjukdomar, cancer etc är sannolikt tämligen konstant genom åren. Forskare pekar två omständigheter till den negativa utvecklingen. 

A: Orsakat genom omgivningen

 • förslitningsskador som nacke, armar och leder
 • olyckor
 • stress pga högre tempo i arbetet, hem och samhälle
 • drog- och alkoholmissbruk

B: brist på tillgänglig vård

 • Socioekonomiska skäl pga otillräcklig analyser
 • Orsak genom psykisk sjukdom som utlöst funktionshinder
  • Fibromyalgi (FM)
  • Kroniskt trötthetssyndrom (CFS)
  • Tarmbesvär i form av Irritable Bowel Syndrome (IBS)
 • Depression och ångestsyndrom

http://unionenopinion.se/2013/03/alldeles-for-hogt-tempo-i-arbetslivet-orsakar-psykisk-ohalsa/

Det här inlägget postades i Hälsa, Hälsan, Systemfel. Bokmärk permalänken.