Framtid, hälsa och rättvisa

Grundläggande framtidsmål är att näringslivet kan expandera och utveckla en offentlig sektor i harmoni med kompetensrelaterad lönesättning. Arbetskraftsbristen och utbildningen behöver synkroniseras. Rätt kompetens är A och O. Forskning är bra.

Ett stort problem gäller hela fältet. Specialiseringen ända ned till de mer okvalificerade jobben har gått alldeles för långt sedan 80-talet. Ett problem som stänger dörrar. Man ska inte behöva ha utbildning för att t.ex. vara en orderplockare eller lagerarbetare.

Utveckling av en offentlig sektor är ett stöd både till enskilda och till hela samhället. Keynesianismens nationalekonomi skapar en bättre balans än en privatiseratd, offentlig verksamhet. Upprustning av bostäder är en viktig del i en långsiktig energiomställning.

Ett annat basalt problem är DEN NYLIBERALA MORALEN. Kapitalets despotism bygger på utmattning av hela nationen och folket. SJ, vård och många arbetsplatser är eftersatta och skadade.  För det arbetande folket gäller mottot ATT VARA HÖGPRESTERANDE, SJÄLVUPPOFFRANDE OCH GENERÖSA I ÖVERTID.

Fysiska arbeten enligt ”löpande bandet” ger förslitningsskador på axlar och leder. Detta gäller särskilt industrin. Många kan inte bestämma över arbetstakten. Endast ca 40 % kan ta en kortare paus. Vård- och tjänsteyrken dränera arbetarna på energi så att de får stressjukdomar. Allt detta kräver en lång och dyrbar rehabilitering.

Goda arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbeten sänker skadefrekvensen och leder därmed till mindre kostnader för samhälle och alla.

Hälsa är en vinna-vinna-strategi. Den stora övertiden som motsvarar 115 000 heltidsarbeten kan omfördelas. Permanent övertid ökar kostnader och ohälsa.

Frågan om korta arbetstider borde upp på bordet.

Av Anders Borgs strambudget att döma så kommer Sverige att ha en BNP-ökning på 853 miljarder de närmaste 5 åren men endast 1,7 procent av denna tillväxt kommer att avsättas för att öka de offentliga investeringarna! Borgs retorik bygger att hålla krisen vid liv och att vi lever på marginalen. Vi kan inte som SJ spara oss till utveckling.

 

Det här inlägget postades i Ägande, Arbete, Arbetslöshet, Avregleringar, Bank- och finanskriser, Effektivitet, Ekonomi, Fördelningspolitik, Forskning, Frihet, Hälsa, Samhälle, SJ, Sjukskrivningar, Sociala strukturer, Socialförsäkringar. Bokmärk permalänken.