STORSTÄDER ÖVERBEFOLKAS. FÖRENING AV LAND OCH STAD I KRETSLOPP EN NÖDVÄNDIGHET

LAND-STAD
Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. Städer överbefolkas. Landsbygd utarmas Belastningen ökar med trafikinfarkt, dyra bostäder och social förslitning.  

Stad och land har hört ihop som enhet under långa tider. Landsbygd gav försörjning. Den hållbara utveckling lever här. Staden och landet hör ihop i ett kretslopp där landsbygden bidrar med energi och mat till staden. Svensk kostnadsjakt hindrar framtid.

Vi måste hitta nya sätt att koppla ihop staden med landet på flera sätt att ta tillvara på resurserna bättre, inte minst de mänskliga resurserna. Så även mark för stigande vattennivåer.

Geografisk mångfald är en viktig princip mot fortsatt storskaliga produktionssystem och långa transportavstånd. Smart teknik och kompetensutveckling kan ersätta fysiska transporter. Bagerier, bryggerier och mejerier visar detta med det unika värdet som grund.

Tyskland ställer om infrastruktur där jordbruk och odlingar blir producenter av biobränsle, vind- och solkraft. EU kräver byggnation av vätgasstationer inom en radie på 15 mil för en omställning till vätgasdrift och bränsleceller. Var finns politiken i Sverige??

Varför inga Sverigemål??

Dessa frågor försvinner inte. Samhällsbygget är ett ständigt verk. Samhället ingår i en process med jord, natur och människor. Naturlig tillväxt börjar i denna ände. 

När vi sett hur marknadspolitik i EU har raserat villkor med den hypotesen att naturlig tillväxt alstras i marknaden, så borde slutsatsen vara att det är gruvligt fel.

Dessa frågor försvinner inte. Samhällsbygget är ett ständigt verk. Samhället ingår i en process med jord, natur och människor. Naturlig tillväxt börjar i denna ände.

Det här inlägget postades i Effektivitet, ekologi, Ekonomi, Energi, Forskning, Framtid, Infrastruktur, inhemskt näringsliv, Investeringspolitik, Klimatförändring, Kortisktighet, Kunskapssamhället, Ledarskap, Miljöpolitik, Ny tid, Paradigm, Självständighet, solceller, Strategisk utveckling, Tillväxt, Utveckling, Väffärdsstaten, Värderingar, Vätgasutveckling. Bokmärk permalänken.