HUR SKA SAMHÄLLET ORGANISERAS?

civilsamhalleDet handlar ju om att få ett samhälle i balans. Samhället står på tre ben. Även ekonomi och demokratin. Civilsamhället och hela den sociala grunden en bas om inte allt ska kantra. Det offentliga livet ingår.

Skola, vård och kultur. Fackliga organisationer, medier och hela föreningslivet. Hela kulturarvet och värderingar finns här. Arbeten och en balans när marknaden svänger.

Näringslivet innehåller alla företag, gruvnäring, skog, fiske, jordbruk, energi och alla områden för ekonomisk utveckling och försörjning. Allt stöd för näringsliv och samhället med bostäder, vägar, kollektivtrafik. IT mm. Här finns den gröna utvecklingen och omställningen.

Rättslivet skapar och skyddar rätt. Hela den mänskliga rätten finns här. Alliansen vill få den så liten som möjligt till förmån för marknaden.

Frihet är en egenskap. De tre benen är samhällsfunktioner:

  1. skapar lagar
  2. den mänskliga utvecklingen
  3. den ekonomiska utvecklngen för samhällsbygget och försörjningen

Utan ett stark civilsamhälle kommer ett kommandosamhälle. Globala företag har inga samhällsmål. Vinst är primärt. Vilken nytta bidrar de med?

 Tjänstesektorn är världens största arbetsgivare, och producerar 70 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP). Det är deras syn. A big business. En sektor som tillhör folket. Utan ett stark civilsamhälle kommer ett kommandosamhälle!

De idéburna verksamheterna borde få mycket bättre spelregler. De är mer civila än de privatidkande. Det är fullt möjligt att bedriva vård och social omsorg effektivt med god kvalitet där vinsten återinvesteras i verksamheterna. Det sker varje dag både i Sverige och utomlands, skriver Lars Pettersson, Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte, Famna. Debatten borde var mer öppen om alternativen. En bråkdel når dessa verksamheter.
ideburen2

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2154829-ideburen-valfard-maste-fa-battre-spelregler

Det här inlägget postades i civilitet, Civilsamhället, Demokrati, Ekonomi, Framtid, Frihet, Människan och värdet, Nyliberalism, Offentlig sektor, Rättvisa, Samhälle, Svenska modellen, TISA, Utveckling, Väffärdsstaten, Värderingar. Bokmärk permalänken.