REVOLTEN MOT FRIHETEN

statsideal500Chaplins tal för friheten sammanfattar tiden i “maskinhjärnor och maskinhjärtan”. En tid som vänts till sin motsats. http://www.oikonomia.info/?p=27238

Gott görs till något ont. Falskt kallas sanning. Solidaritet blir nu individualism. Mänskliga relationer blir till ekonomiska och mekaniska system. Revolt mot medmänsklighet.Vad har historiens ledare gett mänskligheten? En revolution mot oss själva. Ideologi i hat.

 

“Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs.”

 

Axel Oxenstierna lär ha sagt detta till sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden 1648 efter det 30-årig kriget.

HV-frimurare

President George Washington vigde sig till frimurare-orden. Hela nationen är uppbyggt på detta sedan 1776. Bakom fanns frimurarsekten Grand Orient de France med kopplingar till jacobinerna i den Franska revolutionen 1789.

Under 1800-talet spreds svulster till terrorceller i Ryssland och andra länder. Många dog

Napoleon var den förste att försöka bygga ett nytt Europa. Handgesten intill bröstet är en signal till medbröder.

Marx och de stora kommunistiska ledare i Ryssland anslöts till olika grenar i frimureri.

Marx blev en ledande gestalten i den första Internationalen från 1864 fram till sin död 1872. Han höll kommunistiska möten i Freemason´s Hall i London, England och blev en hög ledamot i den tyska Grand Orient.

USA bygger långsiktigt en ekonomisk världspyramid. 911 blev porten att dra nytta av al-Qaida. Fd. rebellgrupper mot Sovjet 1979-1984.

Deras uppgift är att sprida demokratisk oro i världen genom uppvigling, terrordåd och väpnad konflikt mellan regeringen och folken. USA kan då tvinga fram övervakning och förhandlingar om “fred” med nyliberala överenskommelser.

En förskräcklig förförelse. Historien om Marx och Engels.

Utveckling av en ideologi i hat. Moses Hess (1812-1875) var Marx och Engels lärofader. Han levde i Tyskland, studerade Spinoza och kände antisemitismen i Tyskland och Ryssland.

Hess la grunden till sionismen som upprättandet av en judisk socialistisk samvälde i Palestina. Hatet bland judar var stort mot Ryssland efter långa tiders kräkningar och förföljelser som skett i forna Ryssland.

Hess godtog inte Marx materialistiska historiesyn, utan hävdade att kampen mellan raserna och folken var den viktigaste faktorn i mänsklighetens historiska utveckling. Nationalismen om ‘Ett folk, ett land och en ledare’ blev nationalsocialismen enligt Hegels högerfilosofi.

Socialismen i sig gäller det gränslösa utan nationer.

Moses Hess presenterade Marx i Paris hösten 1844 för den 26-årige Friedrich Engels, som var två år yngre. Mötet lade grunden för deras långa samarbete.

 

Engels hade som Marx uttryckt kristna idéer i sin ungdom:

“Jag törstade efter en förbindelse med Gud. Min religion var och är en fridfull och välsignad värld och jag borde vara nöjd med det, om det skulle vara med mig även efter min begravning. Jag har ingen anledning att tro Gud ska ta bort den från mig. Religiös övertygelse är en sak av hjärtat. Jag ber varje dag, ja nästan hela dagen, för sanningen gå förlorade. Jag kommer att komma till Gud, för vilka hela min själ längtar. …”

 

Marx och Engels, “Från Early Works”, Moskva, 1956, sid. 306.

 

Både Engels och Marx föll, efter att de hade mött Moses Hess. Hess skrev om Engels:

 

“Han skildes från mig som en övernitisk kommunist. Det är så jag producerar härjningar …” Moses Hess, “Valda verk”, Köln, 1962.

 

Moses Hess betonade behovet av att agitera sociala klasser mot varandra och på så sätt hindra deras samarbete. Han ville åstadkomma en socialistisk revolution med hjälp av ras- och klasskampen. Han betonade att socialismen oskiljaktigt var bunden till internationalism. Som socialister finns inget fosterland.

Den sanna socialisten kan inte ha något att göra med hans nationalitet. Moses Hess avslöjade:

 

“Den socialistiska revolutionen är min religion.”

 

Franska revolutionen 1789 blev ett skräckvälde. Hess och Marx hoppades på att utnyttja ett drakoniskt proletariat att verkställa ett helvete på jorden där rädsla, lidande, skräck och förräderi härskade suveränt – kommunismen. Ryska Revolutionen 1917 blev detta för folket.

Moses Hess var kopplad till Illuminati och det var han som introducerade både Marx och Engels i Illuminati-ordern. Bakom ordern finns Rotchshild och hans bankväsen.

 Den 17 november 1845 blev Karl Marx medlem i frimurarlogen Le Socialiste i Bryssel. Februari 1848 Marx publiceras “Det Kommunistiska manifestet” på order av frimurarnas ledarskap.

 

“Detta motsvarar frimurarnas läran om den sociala frågan och att världen är förenad i Grand Orient; och bör därför med alla tänkbara medel förverkliga detta”.(Bulletin du Grand Orient, juni 1843.)

 

Grand Orient blev helt kontrollerad av Illuminati med bankerna. Den finansiella eliten och Illuminati behövde en lämplig ideologi för att förvrida de lågutbildades och arbetarnas synsätt och kamouflera deras strävan till makten med en falsk räddning.

Mot detta konkurrerande religionen. “Religion är opium för folket!” Här börjar allt hat.

Marx höjde nivån och började vilt propagera idén om att det gamla samhället endast kunde avslutas genom “en enda metod – med revolutionär terrorism”. (Karl Marx och Friedrich Engels, “Works”, Moskva, volym 5, sid. 494.)

 I “Kommunistiska manifestet” förklarade Marx och Engels öppet att kraft måste användas för att erövra världen:

 

“De härskande klasserna ska darra inför den kommande kommunistiska revolutionen!”

“Vi kan bara nå våra mål genom att våldsamt störta hela den etablerade ordningen.”

 

I “Das Kapital” (1867) skrev Marx: “Våld är barnmorskan som hjälper ett nytt samhälle kamp ut ur moderlivet av det gamla.” (= Frimurarnas kaoslära.). Slagord som “Proletärer i alla länder – förena er!” behövdes för att få armén av blinda för att hjälpa de Upplysta – Illuminati – till makten.

 ”Internationalen” och ”Globaliseringen” gäller samma mål.

 Klasskampen var att avskaffa många individuella friheter och förenkla utrotningen av djupare religiösa eller kulturella värderingar och skapelser. Även patriotiska band skulle elimineras.

 Marx betonade ivrigt att socialismen var omöjlig utan revolution. Marxistiska “teorier” är full av motsägelser. Marx ‘”doktrin” gäller endast hur det fysiska arbetet skapar värden. Arbetaren idealiseras med väldiga armar och nävar.

 Han vill inte erkänna kreativt tänkande, som forma och utvecklar världen i ännu större utsträckning!!

 Detta sammanfallet med nyliberala tankar i tal om jobb, som ska verkställa enligt system utan att bry sig om konsekvenserna, Det rör hela människosynen och demokratin. Samhällets hörnsten. En kapitaliserad människa förtrycks.

 Marx rekommenderade industrialiseringen av samhället, så att massorna skulle få arbete. Det industriella systemet mallar ensidighet och lydnad.

Nyliberalismen förrycker de sociala banden. Ekonomiska och mekanistiska system ersätter. EU vill bygga den nya staten som ett valutasystem och en marknad utan gränser.

 “I skuggan av Hermes” finns dokumentära bilder ur historiens arkiv.

 http://www.youtube.com/watch?v=1Mlw2mlf35Y

Det här inlägget postades i Frihet, Kommunism, Människan, Marx, Nyliberalism, ryska revolutionen, Tankesmedjor, WTO. Bokmärk permalänken.