RÖTTERNA TILL EXTREMISM OCH ANTIDEMOKRATI. VÄRLDSBYGGARNA

Konfliktplan

Många frågor gäckas nu. Extremismen är i fokus. EU förhandlar i den stund med en högerextrem regering i Ukrania. Extrema grupper utvecklaas runt om. Även i Sverige En verklig eller en anpassad historia gäller? Vilken ledsagar politiken idag i det Europa som gäller.

Krigsskulden genom Versaillefreden 1918 blev förkrossande. Tysklands dominans i Europa var nu bruten för ett nytt Europa. Fattigdom kommer att göda det extrema.

Det nya Europa

På Tyskland lades det fulla ansvaret för att ha startat kriget och att  betala ett enormt krigsskadestånd till en del länder i Ententen, framförallt till Frankrike och Belgien.

I januari 1921 blev summan av en av segrarmakternas kommissioner bestämd till 269 miljarder guldmark eller runt 96.000 ton guld.

Ett krossat Tyskland som inte startat kriget. Det var Österrike.

Denna tid kommer att leda Hitler till makten. 1919 skickades Hitler av tyska riksvärnet till Munchen för att spionera på vänsterorganisationer. Där anslöt han sig till det högerinriktade nationalsocialistiska arbetarpartiet och blev snart en av dess ledare. Ett folk, en stat, en ledare. En nation i hat.

Den ekonomiska depressionen i början av 1930-talet medförde att Tyskland drabbades av massarbetslöshet. Krisen ledde till ett allmänt politikerförakt och tron på demokratin sjönk till bottennivåer hos många tyskar.

Inflationen som drabbade landet under 20-talet gjorde tyska marken värdelös och den ekonomiska kris som svepte över världen i början av 30-talet förvärrade situationen och runt 6 miljoner tyskar drabbades av arbetslöshet.

Trots detta lyckades man alltså bygga upp ett statsapparat som tillhörde de ledande inom industri och teknologi och en armé som nästan tog makten i hela värld.

Hur var detta möjligt? Här visar sig trådarna som styr världens öde. Hur kunde Hitler i ett utslaget Tyskland rusta för krig och bli en världsmakt?? En viktiga fråga som hoppas över i historien:

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade genom öppnade arkiv en artikel “Profits über Alles! American Corporations and Hitler,” att en elit bestående av ca 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. bl.a:Union Carbide, General Electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-Cola, Ford, IBM och ITT.

Dessutom fanns många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland. Professor Pauwels namnger Wall Street firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union Bank, ägd av Brown Brothers Harriman som hade nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen.

I dokumentären “Banking with Hitler” av BBC avslöjades hur den amerikanske finansministern 1934-45, Henry Morgenthau i sin dagbok avslöjar hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Bank for International Settlements – BIS. En privatstyrd bankjätte i Basel.. Centralbankernas centralbank för världen. Ett verk ur 30-talskrisen.

Här grundades 1930 ett direkt samarbete mellan Montagu Norman, ordförande Bank of England och den tyska centralbanken ordförande Hjalmar Schacht.

BIS bildades med stöd av centralbankerna i sex länder, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och UK. Varje nation centralbank tecknat 16.000 aktier. Hitler blev en klient.

Idag består BIS av 165 centralbanker inkl Riksbanken. Riksbankschefer sitter i styrelsen. Riksbankens policy kan då förstås lättare.

1939 hade BIS förmedlat 294 milj schweiziska guldfranc in i Hitlers rike. Hitler skulle betala tillbaka i erövrat guld.

Över politiken finns en nivå i en finansvärld med sin egna regler. Under 1900-talet byggs nätverk utanför demokratin. Genom att odla kris, rädda och styra världen. EU är sådant organ. Ett projekt före VK I och II.

  Det nya Ryssland

Ett hinder på vägen av tzar-Ryssland. Trotsky och Lenin blev rekryterade mars 1917. Lenin levde i flykt i Schweiz. Trotsky levde i New York. Han skriver själv om det i en bok.

På Wall Street finansierades kuppen 1917. Väst skapade Sovjet för att fungera som en världsfiende med konlikter, Ryssland var 1917 utfattigt efter terrorangrepp, ryska-japanska kriget och VK I.

De hade ingen kunskap att bygga en industrimakt. Inga medel fanns.

Allt fanns i väst. Stalin hyllade den hjälp som utförs av USA för den sovjetiska industrin före och under kriget. Han sade att omkring 2/3 alla de stora industriföretag i Sovjetunionen hade byggts med USA:s hjälp eller genom tekniskt bistånd. Resten kom från brittiska, tyska, franska, italienska, finska, tjeckiska och japanska företag.

Det kalla kriget

Efterkrigstiden präglades i kalla krigets dagar. Konflikten mellan öst och väst. Skräckpropaganda byggdes upp på båda håll.  Under McCarthy-eran var tusentals amerikaner anklagade för att vara kommunister eller kommunistiska sympatisörer och blev föremål för aggressiva undersökningar och förhör inför statliga eller privata näringslivets paneler, kommittéer och myndigheter.

Med skräcken för kommunism kunde USA rusta sin krigsmakt för en terrorbalans. Att bygga på rädsla, kris, terror eller krig kunde världen gå mot sin förändring. Korea, Vietnamn, inbördeskrig och folkmord i Afrika. En kamp mellan öst och väst. Chilekuppen 1973 blev en milstolpe i katastrofkapitalism.

Under 70-talet blev den amerikanske nationalekonomen Milton Friedman nyliberalismens frontfigur. Enligt honom fanns det en inbyggd balans i kapitalismen, och den balansen fick inte störas. Staten skulle därför inte alls aktivt försöka styra ekonomin, utan lämna den ifred. Friedman rekommenderade kraftiga avregleringar, sänkta skatter och en nära nog avskaffad den offentlig sektorn. Mycket aggressiva metoder används genom att skapa kris, inbillad eller verklig, för att omvandla samhället till det marknadsvänliga

Det var Zbigniew Brzezinski som var president Carters rådgivare som ville locka in Sovjet i deras ” Vietnamnkrig” i Afghanistan 1979. CIA hjälpte rebellerna med vapen i stora mängder. USA ville hitta en korridor till oljefälten och bygga pipelines. Sovjet fälldes 1984.

Här sker sådden till al-Qaida och världsterrorismen. Varhelst demokratisk folkkrafter kommer, så kommer rebellerna utifrån och blåser upp till strid med  våld och terror. 911 är tidpunkten till världsförändringen. De som skapade terrorgruppen, blir själv angripna. Situationen lägger grund för världsövervakning och kriget mot världsterrorism. Kalla kriget mot kommunism blir till en förening mellan kommunism och kapitalism  i Kina 1989.

Finanskriget mot nationalstaten.

Vietnamnkriget utlöste en valutakris då guldfoten faller 1971 för dollarn. Ur den växer hela oljekrisen. Skyhöga priser utvecklas och dräper oljeberoende länder i Europa. Arbetslöshet utvecklas. Alla valutor gungar. Nyliberala krafter träder fram. Orsak och skuld förkunnas vara välfärdsstaten.  En häxprocess börjar. Valutorna faller. ECB, EMU och euro utvecklar utsidans ekonomi. Nationer tappar finansiell kontroll. Skulder växer. Grekland går mot en katastrof.

Sverige folkröstar nej till EMU men genom Riksbanken kommer en skuldkatastrof med av avregleringen 1985. 1986 mördas Palme av okända. 1992 kollapsar kronan. Nära halvmiljon blir arbetslösa. Näringslivet plundras. Konkurser blir billiga köp för multiföretag. Nordbanken blir Nordea i Rothschilds Inter- Alpha
Group.

På 90-talet gällde privatiseringsargumentet till att det var ”nödvändigt” för att betala offentliga skulder. Politiken sålde till underpris och resultatet blev naturligtvis att offentlig sektor bara blev än svagare.

Studerar man de stora privatiseringarna fram till finanskrisen 2008 så är det en otrolig överföring av vinster från offentligt till privat. Ja, det räcker med att se på värdet av bolagen för att förstå vilken bra affär det var för det privata.De 20 största statliga bolagen såldes för 200 miljarder. Efter några år var de värda 645 miljarder på börsen för de nya ägarna. En vinst på 445 miljarder. ETC: http://www.etc.se/ledare/nu-kommer-nasta-vag-av-privatiseringar-en-text-du-inte-vill-lasa

Finanskrisen i USA 2008 med bolånen raserar en hel världs finanser. EU sätter in botmedel genom social nedskärning enligt IMF, som är både skuldsättare och kronfogde. En anti-utveckling. Länder i stor skuld får skära ned sociala system, sätta banker och nationella tillgångar under internationell kontroll och ägarskap.

Ordo Ab Chao är ett begrepp inom politik under sekler. En politisk och ekonomisk kaosteori. Att söndra genom kris och för att sedan komma som en räddare när folket ropar på förnyelse. När det sociala dramat utvecklas i fattigdom och etremism, vill världsbyggarna komma. Nationalstaten är ett inte hållbart begrepp för framtiden. En materiell världsstat ska ledas av upplyste över jord utan gränser.

POSTDEMOKRATIN-NVOPostdemokratin och den nya människan.

EU syftar till en bilda en Union med upplösta nationalstater där Marknaden är fundamentet och målet. Människors liv är redskap och en resurs. Varor, kapital, arbetskraft och tjänster är logistik i fria flöden. Om vi ser på samhället som en relation så var det medmänskliga och civiliserade samhälle byggt på de mänskliga relationerna. En mänsklig enhet, frihet och samvaro.

Med Alliansen och EU kommer en ny ordning, där relationer ersätts av ekonomiska band. Ny människosyn blir marknadens “ekonomiska människa” – homo oeconomica. I det forna öst gällde “homo sovjetica”. Statens trälar

Världsbyggarna

Vår historia i skolböcker innehåller en hygieniserad version. Arkiv är öppnade av forskare. Men i mediernas värld trumfas den enkla och mytbildande historien. Historien flödar ur en mänsklig förslavning under materiell tyranni.

Mycket förfalskas idag. Nationalstaten angrips. Världsbyggarna vill säga när fattigdom och extremism kommer för att nationalstaten är oduglig. Nyliberalerna har på samma sätt angripit välfärdsstaten under 70-90-tal.

Den samhällsfientliga, den extrema och terroriserande politiken växer fram under 1700-talet med ekonomiska och politiska elitsekter att bygga en ny värld. Det mest kriminella som någonsin har skapats.

1776 kopplas bankväsendet till denna utveckling. Samma år bildas USA. Adam Smith släpper ut sitt verk om en liberal ekonomi och grund till marknadsekonomin. Vägen leder bygget av EU. Ett nytt kaosrike som lockar extremism och antidemokratin.

Andra källor. Hur USA sponsrade Stalin och Hitler

http://www.vaken.se/insider-avslojar-hur-usa-sponsrade-stalin-och-hitler/#

Det här inlägget postades i BIS-banken, Demokrati, EU, extremism, Fattigdom, Historia, Kommunism, Nazism, Ny tid, Ryssland, Tyskland. Bokmärk permalänken.