DET SISTA STEGET – EN NY VÄRLDSORDNING

NYORDNING2
Vi undrar alla hur är det ställt med politiken egentligen. Är den sann för människorna? Är den hållbar? Vem är vi i detta?? Allt blir tvärtom i ett lappkast.

Det går inte att undvika att se att grundläggande värderingar och villkoren förändras inte bara här i  Sverige utan också i vår omvärld.

USA-sigillbakBegreppet “ny världsordning”, “den nya tidens ordning” den nya tidens religion” eller “Novus Ordo Secolorum” står i USA:s statsvapen sedan 1782.

Under 20-talet använda många statsmän som Woodrow Wilson och Winston Churchill  och nu 2000-talet politiker begreppet “en ny världsordning ” för att hänvisa till en ny framtid.

De såg i nya moderna tider att det nu fanns möjligheter att genomföra tidigare drömmar av  ett globalt styre. Nya kollektiva ansträngningar skulle nu kunna ta itu med världsomspännande problem som överskrider förmågan hos enskilda nationalstater att lösa.

Inte bara detta utan även kunna överskrida respekten för nationernas rätt till självbestämmande.

Genom dramatiska förändringar efter första världskriget och andra världskriget byggs ett nytt politiskt tänkande i världen i det som nu är globaliseringen Ett nytt Europa omformar det sociala, ekonomiska och politiska landskapet och förutsättningarna genom bildandet av EU.

Vi ser hur allt efter 50-talet i Sydamerika förändrades genom kupper som satt stopp väg till nationell välfärd.

Chigagoskolans brutala läror sprids över världen i nyliberal anda. Ekonomin tillhör marknaden och inte staten. Stålbad skulle gälla till förändringar. Verklig förändring kommer genom kris – skapade eller inbillade.

Dessa tankar är djupt lögnaktiga och falska. Ett förräderi mot mänskligheten! Det kollektivistiska är t.o.m en ren fortsättning på revolutionär kommunism.

Dessa nya tanker under 1900-talet skapande internationella organisationer, såsom FN och Nato  och det allmänna tull- och handelsavtalet , som beräknades både för att upprätthålla en maktbalans till förmån för USA samt reglera samarbetet mellan nationer att träda in i den nya fasen i världsutvecklingen.

Allt genom en kår av världsbyggare utanför de demokratiska organen.

Dessa skapelser innehåller en liberal internationalism. Liberalismen är det källa att bygga den ny ordningen. Både samhälle och livshållning. En ny frihet och etik på andras bekostnad utan ansvar.

En ny världsordning skall göra oss fria. En materiell värld utan gränser

Den forna världsordningen finns sedan begynnelsen och vilar på naturens egen lagbundenhet och det levande kretsloppet. Människan på jorden är den skapande kraften för samhällets uteckling som en social ordning och bygge. Bärare av mål och orsak. Pengar, kapital och teknik är medel.

Allt är byggt på relationer vilar på solidariska förutsättning för en högre och frdlig civilisation.

Ny världsordning river detta. Marknaden tilldelas en övergripande roll för världens framtid och det mänskliga öder. Nation och människor konverteras till att en ekonomisk roll att producera och leverera. Att vara medlet och grundbulten till storas förtjänster och plånböcker

Alla mänskliga relationer till nation, samhälle, familj och samhälle läggs om steg för steg till ekonomiska band och kontroll

Omställningar har skett via kaosmetoder och kriser för samhällets  social nedbrytningen. Effekten terror och miljöförstörelse är flyktingströmmarna i världen som påverkar alla länder och ekonomier.

När nationalstaternas ordning trasas sönder, skall detta lägga grund till en framtida upplösning nationer och integrera dem till unioner.

Övervakningssamhället är redan här.

Samhällets solidariska band för samhällets bästa ersätts av individualism för sitt eget bästa. En socialdarwinism eller klyftorna blir till individernas kamp.

Ny ekonomi vilar på kapitalvinster utan ny nytta och nya arbeten till samhällets bestånd och utveckling. Ett rån från gemenskapen. Pengar finns för att omsättas, försörja och skapa nytt som förnyar i samklang med naturens ramar. Sker inte detta kommer ett framtida haveri.

Människovärdet bryts ned till ett ekonomiskt värde och en modern träl. Ett ting med ett kommersiellt värde enligt marknadskrafterna. Marknaden finns med “baby farms”. Unga flickor nyttjas i Indien.

Familjens ursprungliga biologiska band neutraliseras trots att alla människor äger en biologisk pappa och mamma. Könsneutralitet hyllas i den nya världsordningen.

Allt på jorden är byggt i parförhållanden. En förening mellan motsatser. En livsprincip. Även naturen ska nu anpassas med nya genmanipulerade grödor.

Vad månde det bli????

Det här inlägget postades i EU, Finanskapitalism, Finansmakten, Framtid, Globalisering, Individualism, Internationella relationer, Kontrollsamhället, Korståget mot välfärden, Liberalism, Människan och värdet, Marknadspolitik, Milton Friedman, Natiomalism, NVO, Nyliberalism, Politisk union, Samhällsvision, Självständighet, Skapelsen, Solidaritet, Systemfel, Värderingar, Världsbilden. Bokmärk permalänken.