DEN SVENSKA MODELLEN – DET CIVILA SAMHÄLLET

Svenska-modellem

Inledning. Jag hoppas här förmedla lite av de grunder till en tid som gjorde oss så framgångsrika. Har växt upp och arbetat i detta. Det vilade på det civila samhällets grund och samverkan. Det fanns en familjekänsla i breda kretsar in i arbetskvarter. Volvo hade sin Volvoanda. Allt var inte perfekt men vägen syntes.

 

Andra tankebanor och lösningar gällde en gång. Här sett med egna ögon. Allt var inte perfekt. Kunde finna arbete enkelt under mina studieår som gav mig försörjning och inblick i samhällets olika vrår.

 • Svenska epoken börjar 1932 och faller 1992 i finanskraschen med Kronförsvaret och genom alla spekulation utifrån. Vi som växte om detta ser en stor skillnad i synsätt och hur landet styrdes. Grunden till utveckling var arbetet.

EKONOMIN

Ekonomin och hela det sociala livet är helt förenat i vart annat. Går inte koppla isär. Är odelbart.

En samhällsekonomi enligt Keynes modell. Näringslivet och det samhällsägda offentliga är två ekonomiska hushåll som varandras som komplement. Näringslivet ger skapar ekonomisk försörjning och utveckling i all handel inom och utanför landet.

Det offentliga skapar primära förutsättningar i infrastruktur, kommunikation, byggnader, samhällsorgan, skolor, vård, kulturutveckling, public relation mm

Svängningar på marknaden kan dämpas i det offentliga med en jämn sysselsättning.

Hela ekonomin bygger på ett kretslopp. Långsiktiga investeringar som ger avkastningar lång tid gör att lån kan ges tillfälligt som betalas tillbaka i mångfald.

Människor sparade och kunde bygga upp kapital i sparbanker som förvaltade och gav utdelning i ränta. Arbetare kunde även dem bo i egna hem eller äga en sommarstuga. En hög levnadsstandar utvecklas.

Tiden rör hur dåtidens bankväsendet var organiserat. Sparbankerna fanns där och man sparade för ett egnahem eller till en sommarstuga. Sparbank var i Sverige kommunägda eller verkade i en associationsform för att bedriva bankverksamhet. I likhet med en stiftelse.

MÄNNISKAN SOM BÅDE MÅL FÖR OCH ORSAK TILL SAMHÄLLSBYGGET

Skatt har skildras i högerns kretsar som en stöld. Från vem då? Marknande? Banker? Välfärd är ingen börda utan till tillgång för utveckling. Det offentliga är byggt av folket för folket. Samhällets mål är människan. Folket har skapat samhället och inte en marknad. Marknad är ett resultat av ett arbete till en omgivning.

ARBETE SOM SKAPANDE BAS FÖR TILLVÄXT OCH SAMVARO

Allt växer nerifrån och upp som ett träd. Det sprider sig inifrån och ut. Här verkar solidariteten inom familjen och mellan låg- och mellanklassen. I städernas arbetarkvarter kunde familjekretsen utvidgas till grannskapet i glädje och sorg

Kärnan ligger i en fullödigt sysselsättning och resursutnyttjandet:

 • alla arbetsföra skulle stå till arbetsmarknadens förfogande och arbetslösheten skulle ligga nära noll
 • omställningar skulle befrämjas genom kompetenshöjande utbildningar
 • inga arbetsdagar skulle gå till spillo genom strejker
 • inte heller skulle arbetsdagar förspillas genom sjuklighet
 • folkhälsan skulle befrämjas.
 1. Ohälsa motverkades redan genom att arbetslöshet undveks.
 2. Låg arbetslöshet förhindrade samtidigt lönedumpningar.
 3. En stark köpkraft hos låg- och medelklassen befrämjade efterfrågan och därmed full sysselsättnin
 4. Näringsliv och det offentliga var varandras stöd till utveckling. Det skapade en balans när marknaden svajade. Nationella projekt pågick i vägar, byggnader. Staten kunde äga viktiga naturresurser som gruvor och energi.

DEN SVENSKA MODELLEN GRUNDADES PÅ DEMOKRATI OCH SAMFÖRSTÅND

 1. Strävan efter samförståndslösningar och klassamarbete
 2. Strävan efter demokratiskt förankrade beslut
 3. Kraftfulla men jämnstarka organisationer på arbetsmarknaden löser konflikter med fredliga medel; med kollektivavtal, inte lagstiftning. Långa tider av arbetsfred blev en vinna-vinna-effekt. Alla vann. Välfärden kunde byggas steg för steg.
 4. Exportföretagen är privilegierade, men förutsätts deltaga i ett gemensamt samhällsbygge
 5. Hög skatt, men arbete, produktion och tillväxt skulle gynnas
 6. Arbetslösheten är ett gissel och ska bekämpas med aktiv konjunkturpolitik.
 7. Välfärden är en offentlig uppgift, med rättvisa och jämlikhet som principer; ingen fattigvård utan en angelägenhet för alla.
 8. Det fria civilsamhället med fria organisationer, förening, fria medier och fack som garant mot ett kommandostyrd nationer

SVERIGE BLEV FÖREBILD TILL DET ALTERNATIVA SAMHÄLLET

Det amerikanska TV-programmet ”Good Morning, America!” var på 90-talet i Stockholm för att göra ett program om Sverige. I huvudsak mycket positiva ordalag där programmakarna häpet talade om ”Sweden – the middle way!”

“Landet med välstånd och trygghet för alla. Landet där människor regelbundet gick till sina arbeten och samvetsgrant utförde sina uppgifter, utan att vara drillade eller hotade till det. Där behövdes varken en kampanjande statsapparat som i kommuniststater eller hot om att bli arbetslös och ställd utan försörjning, som i råkapitalistiska samhällen

Kommer att visa vad som håller på att ske i en internationell postdemokrati

Det här inlägget postades i Svenska modellen. Bokmärk permalänken.