INFLATIONSMÅLET OCH KRONFÖRSVARET – DEN DOLDA BROMSEN TILL FLER ARBETEN

inflation-balans 

Bakom arbetslöshet döljer sig ett krav från Riksbanken. Om allt gick väl skulle vi ha ca 250 000 arbetslösa oavsett ny regering 2014. Bromsen inflationsmålet och kronförsvaret.

Nyckel till nya arbeten är “arbetet själv”. All begynnelse lever där. Det gav nyckeln i den svenska modell och den epok som gäller innan 90-talet


En över 40 år gammal ekonomisk formel beskriver hur stor den ”naturliga arbetslösheten”, eller ”NAIRU” ska vara. Det började under 70-talet.

Inflationens rötter

Inflationens snabba och katastrofala uppgång till 15 % år sker 1974 växte fram, när USA inte längre kunde betala Vietnamnkriget. Korrupt valutspekulation sprider en ljungeld. Sedelpressar gick varma.

Dollarkrisen 1971 fick Bretton Woods och världens valutasystem att rasa ihop. Detta utlöste spekulationer, ökade priser på livsmedel, råvaror, tillverkade produkter och framför allt på priset på olja 1973. Oljans pris sätts i guld. Negativa handelsbalanser utlöstes

Då skulle välfärden rivas i samhällsutvecklande länder som Sverige. Då skulle allt bort. Nu hävdades det att inflation botas med arbetslöshet med 5 % sa professor Assar Lindbeck, den nyliberale fader.

NAIRO-teorin

Han angrepp Keynes ekonomi där arbetet var ekonomins begynnelse. Kärnan i den svenska modellen. Vid hade öppen arbetslöshet runt 1-3 % i år i årtionden

Det var nationalekonomen Milton Friedman som skapade NAIRU-begreppet, vilket bidrog till att han fick Svenska Riksbankens pris i Alfred Nobels minne, det som brukar kallas Nobel-priset i ekonomi. Men det är fortfarande oklart hur hög den naturliga arbetslösheten, eller jämviktsarbetslösheten är, eller bör vara.

NAIRU-teorin säger att om arbetslösheten är för låg, och utbudet av arbetssökande därför är litet på arbetsmarknaden, så kan arbetarna kräva högre löner. Högre löner innebär i sin tur att företagen höjer sina priser. Då vill arbetarna ha ännu högre löner och så stiger inflationen. Om det istället finns väldigt många arbetslösa på en arbetsmarknad sjunker istället priset på arbetskraften. Inflationen går ned.

Vi ser att arbetslösheten nu har legat och svängt kring sex, sju procent. Och då drar vi därav slutsatsen att jämviktsarbetslösheten är kring sex sju procent. Medan tidigare, för 20-30 år sedan låg den och svängde kring två, tre, fyra procent. Och då drar vi slutsatsen att jämviktsarbetslösheten låg någonstans där nere istället, säger ekonomiprofessor Mats Persson.

Svenska modellen

Den svenska modell satte arbete som den högsta principen utveckling. Inflation var låg pga världsekonomin var stabil.

Inflationen är nu mycket låg men arbetslösheten är hög, Hypotesen är falsk.

2006 beskrev Fredrik Reinfeldt arbetslösheten som ”massarbetslöshet”. Idag är arbetslösheten närmare åtta procent. Nära trettio procent högre än för åtta år sedan.

Att få ned arbetslösheten och nå full sysselsättning har varit arbetarrörelsens och socialdemokraternas viktigaste ekonomiska fråga sedan andra världskriget. Men idag har Stefan Löfven accepterat modellen, att Riksbanken bekämpar inflationen genom att arbetslösheten inte får sjunka under en viss nivå.

Sysselsättningen

Men vad är sysselsättningsgrad för något. En inflation pågår även här. I Sverige jämför inte längre de ledande politikerna antalet arbetslösa med antalet arbetande. Regeringens fokus är på antalet sysselsatta, och den siffran har stigit ett par år – i varje fall på det sätt som statistiken presenteras numera.

Antalet sysselsatta kan så öka trots att antalet anställda minskar. Det räcker med att man i den så kallade Arbetskraftsundersökningen, som görs per telefon, uppger att man jobbat en timme under en vecka för att inkluderas bland de sysselsatta. Det behöver inte ens vara avlönat, utan man kan hjälpa till utan lön i ett jordbruk eller familjeföretag. Eller ingår i “fas3”. Statistiken kan då öka.

Även egenföretagare men också pensionärer som jobbar kan räknas in.

Sysselsättningens totalsiffra höjs också när det sker en ökning av antalet personer i praktik, arbetsträning eller olika åtgärdsprogram – som den växande fas 3-gruppen. Även deltidsarbetslösa (drygt 300 000 personer) klassas som sysselsatta om de jobbat en enda timme den senaste veckan.

Arbetet som nyckeln

Åter gäller detta att få hjulen att rulla med äkta arbete för en reell utveckling.
Riksbankens kronförsvar är idag en hämsko och verkar utanför nationen och följer BIS-jättens regler. Centralbankerns centralbank. Riksbankschefens styrelse.

Källor
http://www.svt.se/ug/den-dolda-formeln-bakom-arbetslosheten
70-talskrisen: http://www.oikonomia.info/?p=31728

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetslöshet, Ekonomi, Inflation, Riksbanken. Bokmärk permalänken.