DET LIBERALA OFÖRSVARET OM MARINT FÖRSVAR OCH VID NATIONELL KRIS

HelikopterStrategi

Oförsvarlig nedrustning. Hjärnsläpp i naiv blåögdhet. Alliansens aktiva nedrustning av vår välfärd rör även marin styrka och nationell säkerhet. Brand och översvämningar har nu kommit.  Ett samhällskapital förstörs efter 90-talet.  Kompetens förloras. Oplanerad beredskap råder. Minor med magnetslingor som ger varningssignaler försvan.

Försvaret genomförde sin sista flygning med helikopter 4 i mars 2011 då helikoptern Hk4 (Y70) flögs till Göteborg för att hamna på museum där. Marinen står nu utan helikoptrar för ubåtsjakt. Men även nationell katastrofberedskap blev försvagad genom detta.

Försvaret har nu sålt de sista helikoptrarna Hk4. Ett Stockholmsföretaget vill köpa dem Men sista exemplaren köptes av Columbia Helicopters i USA där de får nytt liv som ”arbetshästar” vid tunga transporter.

 http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2013/01/11/4026/

Det svenska företaget tänkte just använda dess helikoptrar till brandbekämpning, kalkning av sjöar, montering av vindkraft, tunga lyft och skogsröjning. En beredskap som borde vara nationell samhällsangelägenhet

 

HUR TÄNKTE ALLIANSEN OCH  VÅR OPPOSITION I DENNA AFFÄR OCH VÅR FRAMTIDA SÄKERHET?

Vad skulle hände Sverige vid större naturkatastrof? Trots att försvarsmakten hade 30 mindre helikoptrar kunde bara tre användas vid Salabranden. Privata företag ställde dock ställa upp med sju.

Utredningarna efter Estonia visade på större behov av maritima resurser. Dessa resurser är nu mindre än någonsin då försvarsmaktens maritima helikopterverksamhet numera är så gott som helt avvecklad.

Kortsiktighet och åtstramning har vägen för Alliansen en blåögd inställning eller var det medvetet? Men även S får ta ansvarig i den nedrustning efter 90-talets krisår

Hk4 har brukats i nära 50 år sedan 60-talet. Helikopter 4 blev försvarets första tyngre helikopter Dess kapacitet är mycket stor

 • Ubåtsjakt med vapensystem för sjukbomber
 • Ytmålsspaning
 • Trupptransport (26 sittplatser)
 • Sjöräddning med en yttre elektrisk vinch
 • Sjukvårdstransport (15 bårar)
 • Brandbekämpning (med tunna för vattenbombning)
 • Materieltransport med tunga lyft upp till 5 ton

HKP11JKG990825Redan 1993 hade Försvarsmakten anskaffat Hkp 11 som ett ambulansflyg i Övre Norrland, men kom mer att övergå till trupptransport och stöd till specialförbanden. Avvecklingen av Hkp 11 skedde 2004 då de såldes vidare eftersom det redan från inköp beslutats att helikoptern var en tillfällig lösning.

Helikopter 11 som mycket väl skulle ha lämpat sig för den roll Försvarsmakten saknat nu de senaste åren, dvs en helikopter för trupptransporter, sjukvårdstransport eller vid katastrofsituationer som översvämningar. Eller bemanna en plats med medicinsk personal och vara utrustad för att kunna ge adekvat sjukvård under transporter.

 Marinen är nu försvagad

 • vi saknar ubåtsjakthelikoptrar som kan skicka ner hydrofoner och lyssna på ubåten utan att den vet om att vi finns där. Dessutom kan ju de hydrofonerna fungera både passivt och aktivt (genom att ”pinga” mot objekt).
 • Det är därför vi har så många sonarbilder på ryska miniubåtar från -70, -80 och -90-talen, säger säkerhetsexperten Joakim von Braun.
 • vi kan inte längre har minerade farvatten
 • Minorna var då  inte bara ett bra vapen utan de gav samtidigt en bra information genom de magnetslingor som låg på botten.
 • de fartyg vi har i dag är betydligt mer skarpare och bättre på många olika sätt jämfört med hur det var på 1980-talet.
 • http://www.svt.se/nyheter/sverige/svenska-marinen-kraftigt-forsvaga

Helikopterflottiljen leds av Flygvapnet och har till huvuduppgift att stödja övriga Försvarsmakten för mark- och sjöoperativ insatser som kan verka båda nationellt och internationell.

Krisberedskapen tycks numera även vara ett luftslott, luftslottet som sprängdes i bitar när en skogsmaskin satte skogarna mellan Surahammar och Sala, mellan Fagersta och Ramnäs i brand.

NEDRUSTNING EFTER KALLA KRIGET (SOM GÄLLER ÄNNU)

Nedrustning sker när Rysslands rustar upp och för krig i Georgien 2008, Före 90-talet hade vi en hög kompetens inom helikopterverksamhet som försvarades högt. Den fanns 1982 spårade upp ubåten med kustbevakningen. Nu måste den återuppbyggas.

Anders Borg petade Mikael Odenberg som försvarsminister i Almedalen 2007 har ett slags orwellskt nyspråk ersatt trovärdig och rationell analys. Nedrustning kallas för upprustning, besparingar sägs vara satsningar och helgledigt bokförs som maximal beredskap.

Det är ett hyckleri som för tankarna till den dubbla bokföringen under kalla kriget, då hemlig samverkan med Nato marknadsfördes som alliansfrihet och den falska neutralitetspolitiken gjordes till överideologi.

Beslutet 2009 om att lägga ned den allmänna värnplikten och gå över till insatsstyrkor med ett samarbete med Nato.

 USA betraktade Sverige som Natos sjuttonde medlem. Och inte bara det. I en tid då Sovjetunionen rustade upp sågs det svenska försvaret som ett av de mer pålitliga i Europa. Medan de flesta Natoländer förlitade sig på amerikanska kärnvapen och deras förmåga till avskräckning hade Sverige ett starkt konventionellt försvar.

http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-nedrustning-ar-upprustning-och-besparingar-satsningar/

RISKTAGANDE OCH BESPARINGAR PÅ RIKETS SÄKERHET

Försvaret genomförde sin sista flygning med helikopter 4 i mars 2011 då helikoptern Hk4 (Y70) flögs till Göteborg för att hamna på museum där. Marinen står nu utan helikoptrar för ubåtsjakt. Men även nationell katastrofberedskap blev försvagad genom detta.

Försvaret har nu sålt helikoptrar Hk4. Ett Stockholmsföretaget vill köpa dem Men sista exemplaren köptes av Columbia Helicopters i USA där de får nytt liv som ”arbetshästar” vid tunga transporter.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2013/01/11/4026/

Det svenska företaget tänkte jus använda dess helikoptrar till brandbekämpning, kalkning av sjöar, montering av vindkraft, tunga lyft och skogsröjning. En beredskap som borde vara nationell och inte privat.

En helikopter som mycket väl skulle ha lämpat sig för den roll Försvarsmakten saknat nu de senaste åren, dvs en helikopter för trupptransporter, sjukvårdstransport eller vid katastrofsituationer som översvämningar. Eller bemanna en plats med medicinsk personal och vara utrustad för att kunna ge adekvat sjukvård under transporter.

Nedrustning sker när Rysslands rustar upp och för krig i Georgien 2008, Före 90-talet hade vi en hög kompetens inom helikopterverksamhet som försvarades högt. Dess insatts 1982 spårade upp ubåten med kustbevakningen. Nu måste den återuppbyggas.

Beslutet 2009 om att lägga ned den allmänna värnplikten och gå över till insatsstyrkor med ett samarbete med Nato.

Anders Borg petade Mikael Odenberg som försvarsminister i Almedalen 2007 har ett slags orwellskt nyspråk ersatt trovärdig och rationell analys. Nedrustning kallas för upprustning, besparingar sägs vara satsningar och helgledigt bokförs som maximal beredskap.

Det är ett hyckleri som för tankarna till den dubbla bokföringen under kalla kriget, då hemlig samverkan med Nato marknadsfördes som alliansfrihet och den falska neutralitetspolitiken gjordes till överideologi.

USA betraktade Sverige som Natos sjuttonde medlem. Och inte bara det. I en tid då Sovjetunionen rustade upp sågs det svenska försvaret som ett av de mer pålitliga i Europa. Medan de flesta Natoländer förlitade sig på amerikanska kärnvapen och deras förmåga till avskräckning hade Sverige ett starkt konventionellt försvar.

http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-nedrustning-ar-upprustning-och-besparingar-satsningar/

Anders Björck (M), försvarsminister 1991-1994, har länge varit kritisk till utvecklingen i det svenska försvaret.

 

Tyvärr har vi haft en väldigt tråkig utveckling sedan 1994. Det är många som har ansvaret för det, både socialdemokratiska regeringar men de senaste åtta åren har vi faktiskt haft en Alliansregering som under moderatlett styre dragit ned väldigt mycket på försvaret. Nu ser vi resultatet, säger han.

 

Han menar att det inte är överraskande att Ryssland nu agerar på ett aggressivare sätt mot sin omgivning.

på min tid försökte vi hålla den kompetensen i så gott skick som möjligt. Nu har man monterat ned den kapaciteten, vi har inga helikoptrar som räcker till för det här. Vi har tvärtom gått ned till nästan noll. Det märks naturligtvis på andra sidan Östersjön och runt om i värld

http://www.aftonbladet.se/nyheter/ubatsjakten/article19727938.ab

Björn von Sydow (S), försvarsminister 1997-2002, menar att det var rimligt att skära ned på försvaret efter kalla krigets slut.

 

Han är dock mycket kritisk till beslutet 2009 om att lägga ned den allmänna värnplikten.

 

Hade vi haft den hade vi kunnat genomföra både repetitionsövningar och se till att vi varje år hade en tillförsel av nyutbildade soldater. Däremot menar jag inte att man skulle ha en inkallelse på 50 000 som det var under kalla kriget. Men en volym som låg kanske på 14 000-15 000 ungefär hade varit bra i den utvecklingen som vi haft sedan 2008, då kriget

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/ubatsjakten/article19727938.ab

Det här inlägget postades i Civil säkerhet, Försvaret, Nato, Säkerhetspolitik, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige. Bokmärk permalänken.