KALLA KRIGET I ÖSTERSJÖN. DET SVENSKA DUBBELSPELET MED NATO.

NATO_SWE

USA:s ambassadör Woods skriver inför det svenskt statsbesök i USA 2008 att Reinfeldt är en ledare som är ”bättre lämpad att arbeta med USA än sin företrädare”. En svensk dubbelpolitik råder om svensk säkerhetspolitik

NATO TRAPPAR UPP I ÖSTERSJÖN. SKÅDAS EN NY ”SUEZKRIS”  I ÖSTERSJÖN?

Är vi totalt vilseledda av medier och av en svensk USA-orienterad säkerhetspolitik bakom kulisser- Spänningen har ökat i Östersjön. Ryska undervattenverksamhet i svenska vatten. Varför då?

Nato har utökat sin verksamhet i Östersjön som provocerar fram en kris. Nato lever på kris för att hålla i gång sin amerikansk ekonomi.  Detta framhåller Paul Craig Roberts som en gång ingick Donald Reagans stab. Samtidigt nedrustar Sverige.

USA är den drivande kraften bakom utvidgningen av Nato. USA  har nu två misslyckade manövrar bakom sig dels i Syren dels i Ukraina.  Sveriges enorma nedrustning under 20 års tid öppnar dörren för Natos närvaro i Östersjön.

Nato Response Force (NRF).

I maj 2014 övade det svenska försvaret tillsammans med Natos nya offensiva styrka. Scenariot ansågs av kritiker påminna om situationen i Irak. I Göteborg gjorde fredsrörelsen gemensam sak med partier på vänsterkanten i protesterna.

Noble Mariner är den största militär-övning som genomförts i Östersjön efter andra världskriget. Den 14 till 25 maj deltog 80 örlogsfartyg med över 10 000 besättningsmän från 17 länder i övningen som initierats och planerats av Nato. Syftet var att öva Natos så kallade snabbinsatsstyrka, Nato Response Force (NRF).

Sverige har ett väl utvecklat samarbete med Nato och har tidigare deltagit vid ett flertal Natoledda övningar. Men ingen som så tydligt har handlat om offensiva militära aktioner.

NRF tillkom formellt år 2003 efter ett initiativ från Donald Rumsfeld, USA:s förre försvarsminister och en av arkitekterna bakom kriget i Irak. NRF kan beskrivas som en elitstyrka bestående av 25 000 soldater med tre övergripande uppgifter

http://www.svenskafreds.se/pax/protester-mot-offensiv-nato-vning

RYSSLAND POSITION ÄR ATT MAN INTE VILL HA NATO NÄRVARANDE VARKEN I ÖSTERSJÖN ELLER I UKRAINA.

Agerar nu Ryssland att möta ett kallt krig med Nato där Sverige ingår?

En strategi kan då vara i en större konflikt att erövra de baltiska staterna, Finland och Sverige för att säkerställa en fri passage i Östersjön. En förberedelse skulle kunna förklara kartlägga passager in till Stockholm och Sverige för placera navigeringssonder på botten. Säpo vet att kartor köps in i stör mängd.

Allt blir nu  enkelt då Sverige har avrustat sitt minförsvar och helikopterförvand sedan Hårsfjärden 1982. Tidigare försvarsministrar har protesterat mot den långa nedrustningen i 20 års tid. Helikopterförbandet är nödvändigt för marint och civilt försvar.

FREDSPLANEN OM KÄRNVAPENFRIZON DRÄNKTES 1982

1982 hade Palme-regeringens ambition att göra Östersjön till en kärnvapenfri zon. Detta misshagade USA djupt.

Nu vet vi att ubåten i Hårsfjärden kom från ett Nato-land. Ett psykologiskt krig gällde att demolera svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

“The Swedish people and government were led to believe that the vessels were Soviet. U.S. operations were likely conducted by the National Underwater Reconnaissance Office (NURO) and aspects of the operations were coordinated with the secret NATO “stay-behind” network deployed in Sweden. See Strategy of tension and Operation Gladio.”

Operationerna i svenska vatten skedde efter konsultationer mellan den svenska och amerikanska marinledningen. Hade man från svenskt håll sagt nej, hade detta respekterats. Detta berättar USA:s försvarsminister Caspar Weinberger i mars 2000 i en 15-minuters lång TV-intervju. Han hade inte tagit upp saken med den svenska stats- eller försvarsministern. Någon eller några i svensk marinledningen var involverade.

Tidigare har Nato-officerare bekräftat detta som general Vigleik Eide, ordförande i NATOs Militärkommitté (1989-93) och Sir George Robertson generalsekreterare i NATO (1999-2003)

Ubaten1982

I mörka vatten : hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

MossbergAmbassadör Mathias Mossberg var huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning Perspektiv på ubåtsfrågan och i 2002 års Säkerhetspolitiska utredning. Han arbetade som diplomat i Moskva under det kalla kriget och i Utrikesdepartementet med relationerna med Sovjetunionen.

Hans konstaterade att en amerikansk ubåt hade närvarat istället för en sovjetisk, när svenska folket fördes bakom ljuset, som är publicerat.

Tillsammans med en grupp amiraler var Carl Bildt tongivande i att peka ut Sovjetunionen som ett hot mot Sverige. Och de lyckades. Regering, riksdag, den allmänna opinionen – alla anklagade Sovjetunionen. Flera statliga utredningar försökte bringa klarhet i frågan.

Men försvarsmakten hade satt kvalificerad hemligstämpel på känsliga dokument. Inte ens regeringens egen utredare fick ta del av dem

CARL BILDT OCH RYSSKRÄCKEN 1982

Carl Bildt drev linjen att Palme var i maskopi med Sovjet. Carl Bildt, som var en av ledamöter i Ubåtskommisionen. Han spred rysskräcken och byggde vidare på den ryska kränkningen 1981 i Karlskrona. Han sökte nu kontakt med CIA.

I utrikesnämndens möte den 20 maj gick Palme till angrepp på ledamoten i kommissionen Carl Bildt (m) som rest till USA i april och där diskuterat den svenska säkerhetspolitiken med bland andra företrädare för CIA. Palme menade att det var olämpligt att resa innan Sovjet hade svarat på noten eftersom Bildts resa kunde användas av Sovjet för att ifrågasätta vems ärenden Sverige gick.

“Riksdagsman Carl Bildt har inte visat den känsla av ansvar för landet som man kan förvänta sig. Enligt regeringens uppfattning måste det anses vara omdömeslöst att en ledamot av Ubåtsskyddskommissionen i ett känsligt utrikespolitiskt läge sammanträffar med den andra supermaktens militära underrättelsetjänst.”

Planen för en kärnvapen fri zon faller Nato har så sökt väg in i Östersjön under lång tid. Vad händer mer?

SPELET BAKOM KULISSERNA. SÄKERHETSPOLITEN KASTADES I EN SOPPTUNNA AMBASSADÖR WOORDS (USA)

Genom Wikileaks nov 2010 avslöjas Sverige än stark partner till USA:s säkerhetspolitik.

USA:s ambassadör rapporterade hem tull att Sverige är ”en stark och pragmatisk” allierad till Nato och USA. ”Sverige förpassar neutraliteten till historiens soptunna”, skriver ambassadör Woods.

http://www.affarsvarlden.se/hem/politik/article3028939.ece

Wood skriver inför ett svenskt statsbesök i USA att Reinfeldt är en ledare som är ”bättre lämpad att arbeta med USA än sin företrädare”.
Den 4 maj skickar Wood ett telegram som är det mest uppseendeväckande i SvD:s granskning.

Där framkommer det att Sverige är att se som en ”pragmatisk och stark partner” trots avsaknad av medlemskap i Nato. Landets aktiva deltagande i Natos Partnertskap för fred och rollen som ledare för Europeiska Unionens 1500 man starka Nordic Battle Group visar att den officiella positionen är en osanning

Denna liberalpolitik som gällt om en alliansfrihet inför Sveriges folk i 28 år efter Hårsfjärden är ett korrupt politiskt dubbelspel som nu är  en stor säkerhetsrisk.

EN SVENSK-FINSK NATO-ANSLUTNING ÖKAR RISK FÖR KONFLIKT

En svensk-finsk Nato-anslutning tvingar nu fram en konfliktzon. Ryssland tvings till motåtgärder och ökad rysk militär övningsverksamhet i fredstid.

Alliansen säkerhetspolitik med Nato här i Östersjön och EU/Nato i Ukraina gör inte Sverige till neutral land eller gör Östersjön  till neutralt vatten.

Följden torde bli ökat misstroende i regionen och risk för spänningshöjande incidenter.

För det är ju ingen tvekan om att ett svenskt och finskt medlemskap i Nato skulle vara riktat mot Ryssland.”

KRIGSMARKNADENS UTVECKLING

220px-Is_this_tomorrowDetta spel har gällt sedan 1900-talet. USA fruktade Rysslands väldiga rikedomar. De sådde ett kaos. Med Tysklands hjälp och finansmakter på Wall Street sponsrades ett kaos i Ryssland.

Deras uppgift var att hata väst. Väst och folket i USA skulle frukta. USA kunde då bygga världens största militärmakt,

McCarthy-eran spred rysskräcken i USA i en enorm propaganda

VAD ÄR OPERATION GLADIO??

Stay-behind är vad man kallar det NATO-kontrollerade nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovjetisk invasion.

Detta nätverk fanns i Sverige när Ubåten i Hårsfjärden upptäckts. En operation utan regeringens vetskap.

GladioDessa paramilitära grupper mottog stöd från säkerhetstjänsten i respektive land och medlemmarna i grupperna rekryterades till största delen från den civila befolkningen. Det finns exempel på att ex-fascister rekryterades till medlemsskaran och man i dessa fall brydde sig mindre om vad de hade haft för sig under andra världskriget och mer om deras antikommunistiska åsikter.

1951–1953 började CIA under William Colby, stationerad i Stockholm och sedermera CIA:s högste chef, att bygga upp ett nätverk med hemliga styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark.

År 1953 grep polisen högera
ktivisten Otto Hallberg och upptäckte förberedelser för dolda styrkor inom armén. Hallberg blev fri och anklagelserna mot honom lades ned. Ubåtsaktiviteten 1982 i Hårsfjärden var känd inom en inre officerskrets i marinen. Allt har mörkats.

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Försvaret, Nato, NRF, Säkerhetspolitik, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, USA, Utikespolitik. Bokmärk permalänken.