FRAMTID: SAMHÄLLET SOM EN ORGANISM. EKONOMIN SOM FÖRENAR MÄNNISKOR, SAMHÄLLE OCH JORD

 FATTIGDOEMSekonomin

Hotet är fattigdomen här och i världen. Dess lösen ger riktningen.

Informationsteknologin öppnar dörrar in i en framtid som vi aldrig tidigare har skådat men anat – samhällets som en levande organism. Allt består av mänskliga relationer som växelverkar.

Att frigöra oss från den kedjande ekonomin. Att överblicka och rikta kraft att bygga bort de mänskliga förlusterna och fattigdomen i världen. Att involvera och frigöra en växande skapande förmåga där människor lever och bor.

Samhällets organism. Jorden och den mänskliga relationens organism.

Hela samhällets utveckling i städer eller i fattiga länder kan beskrivas i väldiga summor av miljontals människors liv, hur man lever och hur det skulle kunna förbättras. En lösen av ekonomins sociala och moraliska fråga.

Varje person påverkar sin omgivning och omgivningen medborgarnas förutsättningar till nytta eller förlust. En ekonomi i en social dynamik i ett mänskligt brobygge. Vi är nyttobärare och lemmar i en större kropp.

Bygget skapare ekonomi, försörjning och utveckling – antiutvecklingen bygger vapen för ekonomi.

Bilden ovan visar en kartläggning av brottsligheten i New York. Ett massflöde in och ut från fängelser till samma platser och sedan tillbaka in i fängelser. Misärens cirkelgång.

Allt kan spåras. Inte bara en uppgift om individen utan hur samhället fungerar med medborgarna.

Bostadsområden och kvarter har identifierats till små områden runt New York till kvarter och gator. En Brooklyn-karta som visar den sociala och demografiska utvecklingen hur den skett över tiden i åldrar, förstagångs fall och till de stora brotten.

Områdena är kraftigt nedgångna med stor arbetslöshet och kriminalitet. En kräftgång råder i vanmakt och uppgivenhet. Rättspraxis gäller individen men många hamnar i en social uteslutning och hamnar igen i kriminalitet efter fängelsestraff.

Vad kostar fängelser och varje fånge? Hur stor är alla förlusterna. Hela samhällskostnaden kan beräknas och ställs mot att använda resurser effektivare och till nytta.

http://www.svtplay.se/video/2421361/vetenskapens-varld/avsnitt-9-big-data-sa-kartlaggs-hela-ditt-liv?tab=helaprogram

Hur skall då ett samhället och en ekonomi förenas och växa med människor, där de som är problembärarna blir nyttobärare?

Ett integrerat samarbete med stöd av resurser, utbildning och teknologi tillsammans med en utveckling underifrån där människor lever. Att kunna växa i ett förenande samarbete mellan samhällets organ och människor. Ja även i ett globalt samarbete mellan nationer är en följd.

Är då den nuvarande ekonomin i marknadsekonomi konstruktiv och effektiv när ekonomin i grunden är sociala förlopp som när eller förtär?

Vad mäter marknadsekonomin? Den mäter en produktiv vinst för några. Den visar upp en linjär en-dimensionell ekonomi. Den mäter inte pengarnas effektivitet att nyttja resurs på ett smartare och effektivare sätt och inte låta människor gå förlorade eller uteslutas ur samhällets enhet.

Detta har skett i forna och dagnes hierarkiska maktstrukturerna både till höger och vänster med folket i botten. Framtidens ledarskap gäller att vara nationens och nationernas välgörare.

Orealistiskt?

  • I Indien sker en snabb utveckling via mobiltelefoner och Internet. Nya förutsättning föds till lokala initiativ i produktion och handel.
  • Hjälp till självhjälp är en metod. I Rio Limpio i Dominikanske Republiken ställde man om från fattigdom till lokal välfärd.

    Allt var nedgånget med ödeläggande svedjejordbruk. Man byggde med svenskar en ny växtmiljö för kaffeplantager med skog, buskar och klöverväxter. En ekologisk dynamik. Man införde växeljordbruk utan konstgödsel.

    Marknadskontakter slöts med Sverige och sålde rättevisemärkt kaffe bl.a. på Coop

    Vinster utan mellanhänder. Vinster för bostäder, skola, sjukvård, mm
  • Hjalptillsjalvhjalp

Det svensk samhället har växt fram ur ett organiskt förlopp även om allt inte var medvetet från början. En tillväxt inifrån-och-ut. Med det yttre som ett stöd. Problem är när det inre kärnan tappas bort och då särskilt människan själv.

Allt liknar en levande cell som delar med sig tillsammans med andra.

Globalsamfund2

Det här inlägget postades i Demokratur, Effektivitet, Ekonomi, Existens, Fattigdom, Fördelningspolitik, Förnyelse, Framtid, Globalisering, Informationssamhället, inhemskt näringsliv, Internationalism, Internet, Investeringspolitik, Jämnlikhet och feminism, Makt, Människan, Marknadspolitik, Medvetande, Ny tid, Rättvisa, Samhälle, Samverkan, Solidaritet, Svenska modellen, Systemfel, Tillväxt, Utbildning, Utveckling, Välfärd, Värderingar, Världsbilden, Vinst. Bokmärk permalänken.