BILL GATES OCH DE RIKAS JÄTTEINVSTERINGAR I POLIO-, MALERIA- OCH EBOLA-VACCIN

bill-gates-oral-polio-vaccine
En stor beundran gäller Bill Gate för hans intelligens, entreprenörsanda och att nu vilja hindra sjukdomar sprids i den fattiga världen. Stora investeringar har sket i läkemedelsindustrin i framtagning av oralt poliovaccin (OPV), vaccin mot malaria och ebola.

OPV stoppades i USA år 2000 eftersom det orsakar vaccinassocierad paralytisk polio.

OPV  påskyndar istället utvecklingen av än mer aggressiva poliostammar a polio och deras mutation i dödliga former. OPV är förbjudet i de flesta västländerna.

Istället för förstöra dessa livshotande vaccinampuller och andra farliga vacciner, skeppas de i stället över till utvecklingsländerna för att användas där.

Bill Gates fortsätter och säger att om sex år kommer polio att vara utplånat från jorden

”Vi är på väg att göra något vi aldrig kunnat göra innan för de allra flesta barnen på de mest avlägsna platserna i världen.”

Inget nämns om att att dessa vaccinationer orsakar många fall av förlamningar och även dödsfall. OPV har orsakat 53 000 förlamningsoffer i Indien 2013. Indien var inställd på att bli en poliofri nation men fick den högsta andelen av NPAFP, en paralytisk polio.

Under de senaste 13 månaderna har Indien rapporterat 53 563 fall av NPAFP med en hastighet av 12 fall per 100 000 barn. WHO fastställt högst två fall per 100 000.

Om Bill Gates och ”humanitära” organisationer söker barns välfärd, skulle de slutat att använda OPV helt och hållet efter alla larmrapporter

Bill Gates kallar detta för vård tillsammans med kollegor i Big Pharma, den medicinska professionen och med hans armé av hjälparbetare.

CDC som är USA:s nationella folkhälsomyndighet rekommenderar att upprätthålla en hög vaccinations, vaccinera så många barn som möjligt med ett vaccin som orsakar polio.

BIG PHARMA

Big Pharma en av de mest lönsamma industrierna på planeten. De är starkt beroende av verkställighet av patentförlängningar och intellektuella rättigheter som Bill Gates är känd från sitt arbete i Microsoft.

Afrika har varit på plats drabbats hårdast av de strikta patenträttigheter som upprätthålls av transnationella företag med stöd från Internationella kartellen valutafonden IMF, Världsbanken och WTO.

TRIPS-AVTALET

Bill Gates framgång kommer genom det s.k. TRIPS-avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som är en internationell överenskommelse som reglerar handelsfrågor som gäller immateriell rätt som upphovsrätt, patent, varumärken, företagshemligheter, industridesign, geografisk information och kretskortarkitektur.

Tillägget till WTO kom 1994 var ett resultat av intensiv lobbying från amerikanskt håll, men hade starkt stöd från EU, Japan och andra inflytelserika handelsnationer. Alla stater som önskar bli medlemmar i WTO måste ratificera TRIPS.

BILL GATES STRATEGISKA INVESTERINGAR

Bill Gates har sedan 2002 sålt en stor mängd aktier i Microsoft men är fortfarande den störste aktieägaren.

Samtidigt har Gates investerat i rad företag som är specialiserade på mat och dryck som Coca Cola och McDonalds, energi och transporter som British Petroleum och Toyota, och Biotech (Nimbus Discovery och Foundation Medicine) och i GMO med Monsanto.

Men ingen av dessa investeringar matchar de han gjorde inom läkemedelsindustrin och nu investera i British Pharmaceutical jätten GlaxoSmithKline (GSK). 

GSK samarbetar när med WHO att ta fram vaccin för Ebola

Andra stora investeringar sker Eli Lilly, som tillverkar Prozac, och andra stora investeringar gäller Merck, Pfizer eller Johnson & Johnson som skaparna av aidsmediciner, diagnostiska verktyg, vacciner och andra läkemedel.

DE RIKAS FOND OCH  TVÄTT AV ANSEENDE. AFFÄRSMÄSSIG VÄLGÖRENHET

Bill & Melinda Gates Foundation är världens största välgörenhetsorganisation räknat i kapitaltillgångar och förfogar över cirka 30 miljarder dollar. 2002 köpte Bill & Melinda Gates Foundation (B & MGF) aktier nio Big Pharma-bolag, värderat till nästan $ 205 miljoner. 

Här sker en förskjutning av Gates personliga investeringar till hans stiftelse. Gates filantropi syftar inte bara för att göra företagen mer välgörande, men för att göra välgörenhet mer affärsmässiga.

Ett viktigt steg för att övertyga andra rika att donera sina personliga förmögenheter till B & MGF: en sorts ledarskap genom exempel att lura dem som behöver sitt samvete tvätta, eller få deras dåliga image återställs till det goda. En filantrop-kapitalism.

INVESTERING I VACCIN FÖR  MALARIA, POLIO OCH EBOLA

B & MGF strategi var nu att koncentrera sina ansträngningar på malaria och polio.

Cirka 1 miljard dollar en investering i en forskning för att hitta ett vaccin för att förhindra malaria, som är den främsta dödsorsaken i Afrika

Den mest framgångsrika metoden mot malaria är att utbilda befolkningen, utveckla en högre levnadsstandard och välfärd. Men istället för att investera i en hållbar utveckling och folkhälsoprogram sker en massiv investering i vinstdrivande vaccinationskampanj.

GlaxoSmithKline dömd för illegal marknadsföring

The B & MGF investerat en miljard dollar för att utveckla ett malariavaccin som produceras av GlaxoSmithKline, GSK, som nu har fått uppdrag att ta fram Ebola-vaccin.

GKS fick nyligen betala $ 3 miljarder för att lösa ut kriminella och civilrättsliga anklagelser om illegal marknadsföring av läkemedel och undanhållande av information om hälsorisker rörande deras diabetesläkemedlet Avandia

2012 dömdes en argentinsk domstol GSK skyldigt till “att experimentera med människor med förfalskade föräldratillstånd så att barn kunde delta i vaccintester som utförts av laboratoriet från 2007 till 2008”

Anm: Oscar Wilde såg inte välgörenhet som en metod utan sa, “den riktiga målet är att försöka rekonstruera samhället på en sådan grund att fattigdom blir omöjligt.”

http://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline

http://newsjunkiepost.com/2013/06/07/bill-gates-big-pharma-bogus-philanthropy/#sthash.G0uM42cE.dpuf

http://healthimpactnews.com/2014/the-vaccine-myth-of-polio-free-status-polio-vaccine-caused-53000-paralysis-victims-in-india-last-year/#sthash.naKKLX18.dpuf

 

 

Det här inlägget postades i Bill GateS, Ebola, epidemi, Finanskapitalism, Genteknik, Globalisering, Hälsa, IMF, Internationalism, Investeringspolitik, Maffia, Makt, Marknadspolitik, Maskopi, monopol, Pengar, Privatisering, Spekulation, Systemfel, TISA, Vård, Världsbolagen, Vinst, WTO. Bokmärk permalänken.