VARIFRÅN KOMMER AIDS & EBOLAN? NATURLIGT URSPRUNG ELLER TILLVERKADE VAPEN?

Zaaire-Otrag
Namnet “EBOLA” kommer ifrån Ebolafloden i norra Kongo-Kinshasa, fd Zaire. Floden är huvudströmmen i Mongalafloden, en biflod till Kongofloden.  Här finns motorvägen som nu kallas Aids High Way.

Här etablerades i Shaba i sydöstra Zarieområdet “Projekt OTRAG” (ett tyskt företag) med USA och Tyskland med kopplingar till tidigare nazistiska rakettekniker och läkare. Teknisk blev det misslyckat. Men vad gjorde läkarna där? 1976 bryter Ebola-förlopp fram som ett tillverkat vapen.

EBOLA ZAIRE  är den farligaste av 5 stammar med 87 % dödlighet.

HIV; Idag lever cirka 33 miljoner människor med hiv i världen. Varje dag dör nästan 5 500 människor i aids globalt. Per år motsvarar detta 2 miljoner. Varje dag smittas ännu fler med hiv; nära 7400 människor, vilket motsvarar 2,7 miljoner nysmittade per år.

VÄRST DRABBAT AV HIV  ÄR AFRIKA. NU ÖKAR DET I RYSSLAND

GH-population_health-global_HIV_map_2007

Ebola_world_mapNågra av världens fattigaste länder håller på att bli ännu fattigare. Under ebolan stängs marknader, export stoppas och sjukvården. Ebolan är så farligt för att det har en lamslående effekt på samhället i stort. Skolorna är stängda. Resten av sjukvården stänger ner, för man kan inte riskera att en av hundra patienter har ebola. Då riskerar man sin personal och andra patienter. Resten av samhället går på knäna, helt enkelt.

Det är först när ebolan är utrotad som ekonomin kan börja ta fart igen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6038596

Frågan är väckt att ebolan är vapentillverkad.  Militära miljonanslag utfärdades 1970 för att utveckla infektiösa mikroorganism dvs utveckla virus eller bakterier som skapar sjukdomar. Biotekniska företag för läkemedels- och cancerforskning har ingått i militära projekt. 1974 utarbetade president Fords säkerhetsrådgivare Henry Kissinger en plan för befolknings- och livsmedelskontroll för att skydda amerikanska intressen. Afrika är rikt på viktiga mineraler.

ZAIRE/KONGO – EN HISTORA OM SLAVERI, PLUNDRING OCH VIRUS

Som många andra afrikanska länder lbe Kongo-Kinshasa en rent kolonial skapelse. De riken som byggdes upp här under medeltiden av afrikanska folk bröts ned av europeiska slavhandlare och krossades slutligen när den belgiske kungen Leopold II i slutet av 1800-talet ville skapa en egen koloni.

Hänsynslös utplundring av naturresurser, utan en tanke på befolkningens bästa, kom att prägla landet även efter det att belgiska staten tog ifrån kungen ansvaret för.

Kongo förblev som belgisk koloni fram till 1960 ett löst sammanhållet område, där etniska grupper av olika slag fösts samman på ett område som är stort som Västeuropa. Det ses ofta som den europeiska kolonialismens värsta skamfläck.

AfrikakonfliktgulKALLA KRIGET I AFRIKA

Detta kalla krig i Afrika. Angola Benin, Dem Rep Kongo, Etiopien, Somalia, Eritrea och Moçambique blev kommunistiska stater under det kalla krigets dagar. Det ledde till många inbördeskrig genom att öst- och västländer inflyttande.

Det kalla kriget i Afrika gäller naturresurserna. Fattiga unga rekryteras till rebeller.

Två krafter verkar. Den som plundrar. Den som är humanitär.

KONGO ETT GEOPOLITISK OMRÅDE AV  METALLER TILL IT-INDUSTRIN

Kongo ble centrum för många kamper om gruvdriften av mineraler under många decennier, men särskilt under 1990-talet. Kongo är världens största producent av  kobolt malm, och en stor producent av koppar och industri diamanter,

Kongo har 70% av världens coltan , och mer än 30% av världens diamantreserver,  främst i form av små, industridiamanter. Coltan är en stor källa till Tantal , som används vid tillverkning av elektroniska komponenter i datorer och mobiltelefoner. Även tenn.

Kongo borde blivit Sydafrikas ekonomiska jämlike men sjönk ned till världsfattigdomens bottenskikt på grund av president Mobutus despotiska vanstyre.

Fattigdom, HIV, Ebola, inbördeskrig och plundring av de nationella tillgångar har orsakat att många barn är föräldralösa och utsätts för att arbeta som hushållsslavar. Pojkar rekryteras till rebellgrupper, som försörjs med vapen och pengar och som röjer väg bland befolkningen för exploatering av mark till internationella bolag.

HUR DEMOKRATIN i KONGO STÖRTADES

Patrice Lumumba räknas som en av de stora nationella ledarna i den koloniala frigörelsen Lumumba var det fria Kongos förste valde premiärminister. Lumumba blev  det fria Kongos förste valde premiärminister. Kongo är ett geopolitiskt intresse för USA.

Det finns anklagelser att CIA var delaktig i mordet på den förre premiärministern Patrice Lumumba, som den förste valde demokratiske ledare i Kongos frigörelse från Belgien.

http://en.wikipedia.org/wiki/CIA_activities_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo

Han var utsatt för flera mordkomplotter, huvudsakligen från CIA och även möjligtvis även brittiska MI6. Lumumba tillfångatogs av Mobutus soldater. Han misshandlades av soldater och släpades efter en bil på gatorna. FN-soldater i närheten kunde bara titta på då de hade fått strikta order att inte ingripa, FN: s generalsekreterare Dag Hammarskjöld vädjade till president Kasavubu om att Lumumba skulle få en rättvis rättegång men det var överste Mobutu som nu hade den verkliga makten.

Patrice Lumumba arkebuserades i den separatistiska provinsen Katanga i närvaro av belgiska agenter. Kongo blev nu Zaire

1976 KOM EBOLAN OFFICIELLT

ebola-river

Ebola är namnet på en flod. Kinhasa High Way kalla Aids High Way.I söder ligger ett forskningscentra byggs med bioteknik.

Ebolavirus är ett RNA-virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber. Ebolaviruset noterades 1976. De första dokumenterade utbrotten skedde närapå samtidigt av de båda typerna

 • Ebola Sudan
 • Ebola Zaire. Det sista är farligast. 87 % dödlighet.
 • Marburgvirus som bröt i staden Marburg i Tyskland

Det finns fem varianter beskrivna.

Idag anses den naturliga värden vara fladdermöss (fruit bats). Virus överförs till människor från dessa fladdermöss. Smittvägen är oftast indirekt via hantering av rått kött från andra infekterade djur såsom apor och hjortdjur. Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod,

Detta säger Folkhälsomyndighet
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/ebola/

HISTORISK ARKIV BERÄTTAR OM BIOLOGISKA VAPEN SOM ALTERNATIV TILL KÄRNVAPEN DÄR HIV  OCH EBOLA INGÅR

Leonard Horowitz är en Haward-utbildad amerikansk forskare med specialgebit som beteendevetenskap och folkhälsofrågor. Han sökte svar på aids och ebolas härkomst. Han disputerade från Tufts University i odontologi, en Master of Public Health-examen i beteendevetenskap på Harvard University och en Masters of Arts examen i hälsoutbildning från Beacon College. För närvarande fungerar som ordförande för en ideell organisation om folkhälsan. Han säger följande

de mest rika, mäktiga, opålitliga människorna i världen dikterar de vad som kan eller inte kan diskuteras eller publiceras från den vetenskapliga världen i det offentliga rummet. De fattas beslut och utfärdar egenmäktigt beredskapsplaner med hjälp av läkemedel och vacciner . Detta faktum förenar bevis på “ond tro”,  ränkspel och kommersiella brott.

aides_EbolaI boken ”Emerging Viruses, AIDS and Ebola, Nature, Accident or Genocide?” tar han upp frågan. En frågeställning som etablissemangets forskare inte ens velat ta i med krav på vetenskaplig noggrannhet. Oftast har dessa nöjt sig med den rasistiska förklaringen att HIV uppstod som ett resultat av den afrikaners flitiga umgänge med apor.

Före sin död uppgav dr Hilleman, chef för Mercks vaccin division, att han förde AIDS-viruset till Nordamerika genom förorenade apor som var avsedda för vaccinforskning hos Merck. Dr Maurice Hilleman erkänner förekomsten av SV40, aids och cancer virus i vacciner. Svarta, homosexuella och handikappade barn har ingått i testgrupper. Tidigare tyska nazistiska forskare är rekryterade till biokemiska företag i USA. Ett uppdrag Henry Kissinger hade när CAI bildades 1947. Se om Aids

http://www.naturalnews.com/033584_dr_maurice_hilleman_sv40.html##ixzz3JpQCdoWo

VACCINER SOM INNEHÅLLER VIRUS SOM KAN GE CANCER OCH AIDS

Han medger öppet medger att vacciner som ges till amerikaner var kontaminerade med leukemi och cancervirus. Genom virus från apor har vi fått cancer- och aidsframkallande vacciner

Aidsviruset kom ny att ingå i ett forskningsprogram genom dr Robert Gallo på National Cancer Institute (NCI) som krediteras 1979 att ha upptäck RNA-virus (HTLV-I).  Han förklarade rasistiskt tesen att ett apvirus hade spontant muterat och naturligt hoppat över till andra arter. Detta virus spred sig främst bland den svarta befolkningen och homosexula kretsar var en slutsats

Dr Gallo blev det biologiska vapnets arkitekt i CIA: s topphemliga “Projekt: MKNAOMI”, som betalades för att producera och testa AIDS-liknande virus redan 1970.
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKNAOMI
http://www.youtube.com/watch?v=HgiMqgjS-zM

Utgångspunkten för dr Horowitz undersökning var den begäran som Pentagons biovapenforskare ställde år 1969:

“Inom de närmaste 5 till 10 år, skulle det förmodligen vara möjligt att skapa en ny infektiös mikroorganism som kan skilja sig åt i vissa viktiga aspekter från alla andra kända sjukdomsalstrande organismer.

.

Viktigast av dessa är att  de kan återproducera sig själva i de immunologiska och terapeutiska processer. Här vi är beroende av att behålla vår relativa frihet hålla oss från infektionssjukdomar.

.

Ett forskningsprogram för att undersöka möjligheten att detta skulle kunna uppfylla inom cirka 5 år till en total kostnad på 10 miljoner dollar.

.

Det är en mycket kontroversiell fråga och det finns många som tror att en sådan forskning inte bör genomföras så att det leder till en annan metod för massavlivning av stora populationer .”
Dr Donald MacArthur:

Officiellt dokument: Department of Defense Anslags Utfrågningar/ 1970

DODbiowar2

http://vaccineresistancemovement.org/?p=1749

Något rakt svar på den frågeställningen går inte att få, då materialet är hemligstämplat. Men Horowitz sökande bland dokument ger ändå svar på frågan. Han visar tydligt att militären fick sina pengar och att dessa via kontrakt och anslag fördelades till olika civila forskare, som i sina laboratorier gjorde hybrider av tidigare kända virus och sedan testade dessa på såväl apor som mänskliga cellkulturer.

 DEN BIOLOGISKA VAPENINDUSTRIN

FortDetrick

Fort Detrick

Historiskt var Fort Detrick i Maryland ett centrum för det amerikanska biologiska vapenprogrammet från 1943 till 1969. Sedan nedläggningen av det programmet.

Från och med början av 2010-talet används Fort Detricks anläggningar fören multi-statlig gemenskap att bedriver biomedicinsk forskning i utveckling av medicinska material, administrera forskning, utfärda global medicinsk kommunikation och utföra studiet av utländska växtpatogener.

Se mer http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Detrick

LittonLitton Industries

Litton Industries är en stor entreprenör inom försvarsindustrin för utveckling av utrusning för navigering , kommunikation och telekrig

Ett dotterbolag är Litton Bionetics Fort Detrick, Frederick, MD.

Den 19 okt 1971 kungjorde President Richard Nixon att Fort Detrick skulle omvandlas från en anläggning för biologisk krigföring till anläggning till en cancerforskning.  1993 tillkommer det biofarmaceutiska utvecklingsprogrammet att ta fram prototyp till nya läkemedel och vacciner.

http://ncifrederick.cancer.gov/about/theposter/content/frederick-national-laboratory-celebrates-40-years

Litton Bionetics administrerade NCI: s anläggningar vid Fort Detrick, Maryland på tiden.

National Cancer Institute

År 1937 godkände en ny federal lagstiftning inrättandet av National Cancer Institute i National Institutes of Health. För första gången historien kommer privata bidreg till  Public Health Service genom  bidrag från Rockefeller Foundation. .

NCI samordnar US National Cancer Program som stödjer forskning, utbildning, hälsa informationsspridning, och andra aktiviteter med anknytning till orsakerna och förebyggande av cancer.

NCI  finns verksamma i två militär forskningscentra i Maryland dels i  Fort Detrick dels i Bethesda.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute

MerckMerck & Co. Kissinger och CIA

Före kriget hade amerikansk forskning sin förebild i den tyska modell. Rockefeller följde utveckling under VK II och nazitysk forskning.  Här kommer Henry Kissinger in i bilden, som fick uppdrag 1947 är CIA bildades att rekrytera tyska naziforskare. Kissinger blev chefen för armékontraspionage 1946-1947 i  Oberammergau, som idag är Natoskolan sedan 1953

Den tyska familjeföretaget Merck blev USA:s biologiska vapenindustri regissör. Han var personligen utsedd av president Roosevelt, när Kissinger var då verksam som chefskonsult i Merck.

Operation Paperclip

Operation Paperclip var Office of Strategic Services (OSS) (senare CIA) program där över 1500 tyska vetenskapsmän, läkare,  tekniker och ingenjörer från Nazityskland och även andra utländska länder fördes till USA.

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

Bland dem kom raketforskare Wernher von Braun , Kurt H. Debus och Arthur Rudolph och läkaren Hubertus Strughold  känd nazi-experiment på människor. Alla var  tidigare klassificerade som en “hot mot säkerheten för de allierade styrkorna”:

För att kringgå president Trumans antinazistiska ordning skapades falsk sysselsättning och politiska biografier för forskarna. De ströks från det offentliga registren av nazistpartimedlemskap och regimtillhörighet.

Test av aidsvirus på människor.

Litton levererade apor som användes av CDC, FDA, NIAID och Merck drog företaget att producera fyra subtyper av hepatit B-virusvacciner för att testa på de minst tre kända populationer:

 1. Homosexuella män Green Village i New York
 2. Sfrikanska bybor i Zaire / Kongo / Uganda
 3. Willowbrook State School för utvecklingsstörda barn på Staten Island i New York. De senare studier genomfördes under US Army kontrakt med New York University Medical Center Dr Saul Krugman.

Förhållanden Willowbrook State School var mycket otäck (varning) som utnyttjades

Bionetics administrerade även USA: s biologiska vapentester vid Fort Detrick. De försåg forskning med medicinskt material med försöksdjur som apor och schimpanser, med cancervirus och vaccin i odlingsmedier till forskare och läkemedelstillverkare under hela 1960- och 70-talet. Flera hundra av dessa försök kom att utgöra stommen i de biovapenprogram som USA utvecklade under det kalla kriget.

PROJEKT “OTRAG” I ZAIRE

Avslöjandet gäller även att Västtyskland och USA samarbetade i militära försök i Zaire. Här ingick flera hundra nazityska experter på missiler. De skulle utveckla OTRAG-raketen att vara ett billigt alternativ till den europeiska raketen Ariane och NASA: s rymdfärja. Miljön i djungeln var också en möjlighet att finna nya virus.

OTRAG hade nu teckna ett hemligt kontrakt för DM 800 miljoner med Mobutu att hyra 260 000 kvadrat kilometer stort område, som täcker huvudparten av Kivuprovinsen för militära och industriella ändamål. http://youtu.be/_5pJpd9Vi_U

Raketprojketet verkade tämligen misslyckad. En potemkinkuliss för en annan dold verksamhet?

 • OTRAG hade uppgift att utveckla missiler, spaningsutrustning, kommunikationssystem och elektronisk medicinsk utrustning dels för Nato men också för WHO inför de faror som gäller vid användning av biologiska och kemiska vapen.
 • NASA anlitades med tidigare nazistiska raketforskare Werner von Braun, Kurt Heinrich Debus och Richard Gompertz. Alla chefer med OTRAG, hjälpte att upprätta “raketbasen” i Shaba (Katanga) i sydöstra Zaire nära Uganda.
 • OTRAG-basen i Zaire stängdes 1979 och det flyttades, tjänstvilligt av Libyens ledare Muammar Gaddafi till den libyska öknen 1981.
 • Sovjetunionens ledare Leonid Brezjnev var så bekymrad över OTRAG bas offensiva kapacitet han pressade franske presidenten Valery Giscard d’Estaing till väger in med Mobutu att tvinga basenDen första Ebola utbrott i Zaire 1976 sammanfaller med starten av verksamheten vid OTRAG basen.
 • Den tyska regeringens nuvarande oro är att de finns en amerikansk virusbeväpning
 • Den första Ebola utbrott i Zaire 1976 sammanfaller med starten av verksamheten vid OTRAG

Det först avslöjanset om OTRAG:s existens kom genom den en dåvarande president i Sovjet och generalsekreterare Michail Gorbatjov. Han kallade OTRAG för att var en västtysk “privatägd” krigsfront. Gorbachev påvisade att gällde billiga uppskjutningar av satelliter med förmåga att spionera.

Han anklagad också att Västtyskland var involverad med en tekniköverföring från amerikanska företag till Tyskland för kryssningsmissils teknologi.

http://en.wikipedia.org/wiki/OTRAG

Bakom finns även Fort Detrick som har varit ett centrum för det amerikanska biologiska vapenprogramet från 1943 till 1969. Sedan avvecklingen ingår de flesta delarna i  USA biologiska försvarsprogram .

1975 fem år efter att Nixon undertecknandet  Genèveavtalet,  kom avslöjandet att USPHS via Special Operations-divisionen fortsatte i hemlighet att leverera biologiska vapen, inklusive dödliga nervgifter och virus till CIA som olagligt lagrade dem i Fort Detricks anläggningar för framtida osanktionerade användning.

KALLA KRIGETS PLAN FÖR BIOLOGISK OCH KEMISK KRIGFÖRING

Gorbachev anklagade till sist väst för att har utforskat metoder för kemisk och biologisk krigföring i OTRAGs anläggningar i Zaire. Således där utbrottet av Ebola i landet började.

År 1976 experimenterade CIA med Ebola och HIV i Zaire som en del av dess illegala hemliga krig mot den marxistiska regeringen i Angola i det kalla kriget. USA fruktade man att Sovjet låg före.

BIOTERRORISM

2009 kommer nästa avslöjande att ett tyskt företag hade ansökt om godkännande av export av 184 genetiska element med nukleinsyrasekvenser av virus för produktion av kromosomer  med egenskaper att kunna omdana virus till nya modeller. Mottagaren är  “US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases i Fort Detrick, Maryland!

Tyska regering söker försäkringar från USA.s regering eller det amerikanska försvaret om ett slutanvändningsintyg tillsammans med en legitim och korrekt information.

http://m.strategic-culture.org/news/2014/10/24/america-weaponization-of-ebola.html

Den tyska federala regeringen utövar en exceptionellt restriktiv politik för ett sådan exportgodkännande. Denna export  av farliga massförstörelsevapen bryter mot internationell kontroll som tillämpas av Australiengruppen, som kan godkänna biologiska, kemiska och nukleära exportavtal.

Virusformerna skulle användas för optisk avbildningar för att kunna  identifiera värdfaktorer som krävs för virusreplikat. Mottagaren i USA var  enligt bifogade slutanvändningsintyg Fort Detrick i Maryland.  Dessa varor rör det fullständiga genomet av ebolaviruset.

 • Zaire Ebola virus som bröt ut 1976
 • Marburg-viruset som kom 1967 från staden Marburg i Hesse, Tyskland
 • Machupo viruset i Bolivia 1994
 • Lassaviruset i Lassa, Borno, Nigeria 1969
 • Bundibugyo-viruset i Uganda 2007

Varje ebolastam har sina egenskaper att sprida sig i direktkontakter, luft eller genom smittad föda. Dessa är absolut bland de mest farliga patogener som finns i världen. Leveransen skulle ge mottagaren förmågan att kunna byta ut kromosomer i ett DNA i infektiösa arter av Ebola och skapa nu replikat.

KOMMERSIALISM OCH PATENT PÅ VACCINER

Världspatentet CA 2741523 A1: Alla mänskliga arter av Ebolavirus, dess kompositioner och förfaranden därav tillhör Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Patentet beskrivs på
http://www.google.com/patents/CA2741523A1?cl=en#legal-events

Tekmira  i Kanada har fått ett $ 140 miljoners kontrakt med den amerikanska försvaret  för att utveckla TKM-ebola. Behandlingen riktar sig mot Ebola-Guinea virusvarianter, som orsakat det värsta utbrottet och då  hårdast i Liberia, Sierra Leone och Guinea. Behandlingen hindrar viruset från att replikera.

Skapas då virus för att bekämpas. Samma modell som i politiken. Skapa en fiende som bekämpas.

Leonard Horowitz anger en diger lista med över 700 referenser och utifrån denna drar Horowitz konsekvensera av sin forskarmöda: “En mängd av indirekta och vetenskapliga fakta, stöder teorin att svarta afrikaner och homosexuella amerikaner kan ha varit målgrupper för ett folkmord utfört av aktiva människor inom USA:s militärmedicinska komplex och av CIA:s agenter.”

PROGRAM FÖR BEFOLKNINGSMINSKNING

Bill Gates talar om en nödvändig befolkningsminskning: http://youtu.be/6WQtRI7A064

National Security Study Memorandum 200 – Kissingers plan för befolknings- och livsmedelskontroll. Antagen som officiell politik i november 1975 av president Gerald Ford

http://www.schillerinstitute.org/food_for_peace/kiss_nssm_jb_1995.html

kissinger-ford

Henry Kissinger lägger fram 1974 ett sekretessbelagd 200-sida studie i “National Security Study Memorandum 200”  om den befolkningstillväxten i världen med en hotande påverkan för amerikanska säkerhets- och utomeuropeiska intressen. Antagen som officiell politik i november 1975 av president Gerald Ford. Det skulle ske genom en födelsekontroll och även, underförstått med krig och svält

Kissinger som var säkerhetsrådgivare fick i uppdrag att genomföra planen. CIA-chefen George Bush fick order att bistå Brent Scowcroft, som var statssekreterare i departementen för finans, försvar och jordbruk.

De falska argumenten var inte Kissingers utan hämtade från kung George VI:s kungliga kommissionen 1944 “att överväga åtgärder som bör vidtas i nationens intresse att påverka befolkningstillväxten i dras  kolonier.” De folkrika länderna hade fördelar jämfört med en glest befolkade vid en industriutveckling. Det kalla kriget innebar bl.a en industrialisering utifrån  och en hämmad självständig jordbruktionssproduktionm. USA valde ut 13 länder.

med särskild politisk och strategiskt intresse”: Indien, Bangladesh, Pakistan, Indonesien, Thailand, Filippinerna, Turkiet, Nigeria, Egypten, Etiopien, Mexiko, Brasilien, och Colombia

Global Report 2000

President Carters gav uppdrag till Dr. Gerald O. Barney  “Global Rapport 2000” sålde 1,5 miljoner exemplar på 9 språk Det fanns många Slutsatsen i rapporten

Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer världen år 2000 vara mer trångt, och mer utsatta för störningar än den värld vi lever i nu.Allvarliga spänningar som involverar befolkningen, resurser och miljö syns tydligt framåt. Trots ökad materialutgång, kommer världens människor att vara sämre på många sätt än vad de är idag.

 • Den gällde förändringar i världens befolkning
 • Grundläggande naturresurser – jordbruksmarker, fiske, skog, mineraler, energi, luft och vatten – måste bevaras och förvaltas bättre. Förändringar i den offentliga politiken behövs runt om i världen innan problemen förvärras och alternativ för effektiva insatser minskar
 • http://home.iae.nl/users/lightnet/creator/global2000.htm

 

Professor emeritus i Berlins Humboldt University, drJacobo Segal, berättade 1991 inför den internationella pressen att ”Pentagon teorin” om aids verkar trolig.

AIDS

 • Idag lever cirka 33 miljoner människor med hiv i världen. Varje dag dör nästan 5 500 människor i aids globalt. Per år motsvarar detta 2 miljoner. Varje dag smittas ännu fler med hiv; nära 7400 människor, vilket motsvarar 2,7 miljoner nysmittade per år.
 • Sydafrika: Risk för resistent hiv, Allt fler hiv-smittade i Sydafrika avbryter sin behandling pga att kliniker läggs ned. Nu växer rädslan för att nya resistenta hiv-former ska spridas
 • Ryssland har antalet hiv-positiva fördubblats de senaste tio åren och landet står nu för 55 proc av alla nya hiv-fall i Europa. Antalet hiv-fall uppgår till över en miljon personer.

EBOLA

 • ca 16 000 smittade 0ch 5 700 döda nov 2014
 • Guinea, Liberia och Sierra Leone
Det här inlägget postades i AIDS, Ebola, Genteknik, Hälsa, Makt, Människan, monopol, Nazism, Tyskland, USA, Vetenskap. Bokmärk permalänken.