US – DET NYA ROMARRIKET?

ROMAN-FASCS

Dessa två uråldriga emblem om fascism finns på var sin sida av talmannens stol i Representanthuset och kallas för en fasces. Dessa tjänade som en symbol för den civila myndigheten i den romerska republiken.

Ursprungligen var det en yxa bunden bland en samling av stavar som hålls samman med en röd rem. De två sidorna representera forntid och framtid. Rötterna och den nya tidens strävan.


fasces i romDetta är idag en symbol för fascism. Dess motto är att världen pågår en kamp mellan stater där endast den starkaste staten överlever.

Fascism är en auktoritär politisk ideologi som betonar våldets rätt över demokratin och friheten. Nationen anses ha drabbats av ett förfall och måste återupprättas, pånyttföddas (enligt forna Egyptens kaoslära).

Fascismen föredrar en reglerad, klassöverskridande ekonomi. Prövad likt kommunism, nationalsocialistiska diktaturer eller likt en romersk imperialistisk kultur med ockulta symboler, massmobilisering och ett militant politiskt liv och milis.

Fasces-symbolen finns på två sidor i Representanthusets fond där talmannen sitter. En väg mellan två ytterligheter. Forntid och Framtid. Från alla makter och USA till en ny eran i global fascism.

Mace-staven till vänster är ett härskarsignum för att återställa ordningen. Den finns nationalsocialismen och de forna kulturer och blir kristen antites herdestaven. Mängder med maktsymboler finns från forna tider

MAKT ÖVER KRIG OCH FRED

I statsvapnet finns också symbolen för ett världsherravälde i form av världspyramid.

USA-sigillet
Det stora Statssigillet (Seal) utformades och godkändes den 20 juni 1782. Örnen utvecklas på framsidan och på baksidan finns det Allseende ögat och den ofärdiga pyramiden, som syftar på makt, styrka och utfhållighet. En världspyramid som ska byggas färdig i en kommande tid. Tvetydiga motton gäller som liknar en tilltro och bön till en ”allmakt” – en gud. Baksidan kallas för ”den andliga sidan”:

 • Novus Ordo Secolorum – den nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning. I denna nya världsordningen ska all makt ligga i händerna hos de upplysta, som då nått fram och är de fullständigt upplysta.
 • Annuit coeptis – ”Han [guden] har gynnat vårt företagande” att möjliggöra den amerikanska framgångsvägen. Den latinska frasen Annuit Coeptis har spårats till Publius Vergilius Maro en romersk poet

Vid varje officiellt framträdande av presidenten finns denna maktsymbolen genom Örnen. Ovan står det

 • “E pluribus unum”, Ur många blir vi Ett.

Ordo ab ChaosI örnens klor finns olivkvisten för  fred och pilar för krig. Politik genom förändring via kris och kaos. Politik i spel på två sidor samtidigt. I tes och antites.En tvåhövdad örn. En metod från 1300-talet i Scottish rite. Ett världsnät av tankesmedjor.

Allt pekar bakåt till Antiken. Pyramiden är en symbol från faraonernas Egypten. Ögat är Falkögat. Horus öga. Idag kan vi erfar vi detta i NSA-systemet ser och hör allt digitalt i världen.

ODLAD SEKTERISM

Här ett museum som glorifierar USA:s historia.

http://gwmemorial.org/tour.php

 

En ockult makt finns som kontrollerar politik, ekonomi, medier och samhället. En hemlig Order styr makthavare i USA och som rekryterar de ”rättrogna” till de höga posterna i samhället, affärslivet, högskolorna, försvaret, medier, banker etc via sina ”sociala klubbar”,  de slutna sällskapen runt universiteten.

Utan dessa klubbar finns ingen karriär.

USA tillser sig ha all kunskap om makt för att kontrollerar så alla sidor i politiken. Hämtat kunskap och system från alla tider. Kapitalism vs Kommunism. Kapitalism vs nationalsocialism. Hegels dialektik om Tes och antites.

Alla maktsymboler finns här som gällt. System som gällt och utprövats i social experiment. Även  vetenskapligt metoder i tortyr har utvecklat. Chockterapier som gör nationer tillmötesgående. Samverkan med såväl vän som motståndare att reglera framtid som gynnar intressen. Kontroll av alla genom NSA.

Historien visar även att makter har skapats för att bekämpas. Både sovjet- och nazibygget har skett med teknik, medel och lån från väst. Kalla kriget är byggt på skräck till kommunismen. På denna grund kunde USA upp en militär supermakt,

1954 fick president Eisenhower en topphemlig rapport från den pensionerade generalen James H. Dolittle. Dokumenten slog i huvudsak fast att om USA ska överleva som nation måste allt snack om fair play förpassas till historieböckerna. Nu gäller det att vinna eller försvinna.

Vi måste lära oss att med omstörtande verksamhet sabotera och krossa våra fiender genom smartare och mer sofistikerade metoder än de som används mot oss”, skrev Dolittle

Efter 911 gäller kriget mot världsterrorismen men  al-Qaida kom till med USA:s hjälp i samband med sovjetinvasionen i Afghanistan 1979-1984. Idag gäller skräcken för terrorismen att göra stater till vasallstater.

Nationen är helt hållet byggd på ideal från antiken och frimureri. Alla nationella byggnader bär på nyklassisk stil och maktspråk. Taket inramas i kolonner med “fasces”. Capitolium är som antikt och romerskt tempel.

Statyhallen

TrumanDe rättrognas karriär säkres genom sociala klubbar som tillhör en övergripande frimurarloge. Var stat har en. Medierna i världen blir megafoner för nya ideal ur frontidens herravälde.. En dödskult för i ny värden och antisociala relationer.

Grand Lodge of Alabama, Grand Lodge of Alaska, Grand Lodge of Arizona, Grand Lodge of Arkansas, Grand Lodge of California m.fl

USA:s  grundare har även hämtat sin inspiration ur vårt eget demokratiska experiment, Alla samhällsområden är indränkta för den nya ordningens kontroll.

Extremismens funktion är att angripa nationalstatens självständighet i den geopolitiska maktkampen om jordens resurser. 45 milj tvingas på flykt i massomställning. Nationer leds till att bli vasallstater till USA.

ETT URÅLDRIGT UPPROR FRÅN BEGYNNELSEN

sauron-ISIS

Film, forntid och verklighet talar samma språk. ISIS var i forntidens Egypten. Modern till Horus som är ögat i världspyramiden.

ISIS som den falska kvinnan. Moder till sonen för världsmakten. Ökat som finns pyramidens topp. Idag NSA:s övervakning.

Dollar-bak

 

RELIGIONSFÖRSTÖRELSE

Det amerikanska världsbygget leder till forna Egyptens mytologi.

I pyramidens topp finns Horus öga, som ser allt. Horus moder är Isis, som är modersgudinnan och beskyddaren över de döda.

Antitesen till Jungfru Maria, Gudsmoder och livets moder som är Himlens drottning. 

NATIONSTERROR OCH SOCIALA KONFLIKTER

ISIS står idag för den Islamska Staten i Irak och Syrien är som en dödsängel som dräper. De accepterar inga andra mer än dem själva för en total kontroll till vilket pris som. Tänkande sprider sig som en löpeld.

På kort tid har den Islamiska staten (ISIS) gått från att vara en marginaliserad upprorsgrupp till att kontrollera stora landområden och locka krigare från 80 länder.

Rådande världspolitik rider på religion och sociala konflikter för nationell och demokratisk nedbrytning

Vi vet idag USA själv skapade al-Qaida.Vem strider mot vem?

Irakkriget löste inte en återuppbyggnad. Tonvis med krigsmaterial har lämnats kvar. Shia strider med Sunni som har eskalerat konflikten. ISIS har nu svarat och erövrat stor mängder vapen och tar oljefält som ger stora intäkter. Två rivaler slåss mot varandra. Oerhörda massaker sker. Terroraktivister ansluter. Officerare till Saddams  armé och Baatpartiet ansluter sig. De är kunniga och leder militära operationer. ISIS är inriktat på att bilda en ny stat. Ett kalifat tvingar alla att lyda. En psykos sprids att första hand döda andra. Inte bara ett regionalt hot utan även i andra länder.

IS-&-TANKS

PARISDÅDET – AV VEM DÅ FRÅGAS?

Terroristattack som dödade 12 personer på onsdagen 7/1 i Paris var en falskflaggad operation “som syftar till att stötta upp Frankrikes vasallstatus till Washington.” Detta säger dr Paul Craig Roberts, som var verkat tidigare i Finansdepartementet i Reagan administrationen och som biträdande redaktör för Wall Street Journal.

“De misstänkta kan vara både skyldig och lejda. Kom bara ihåg alla terroristplaner skapas av FBI som för terrorismen utgår det verkliga hotet riktar mot amerikaner “, skriver han.

Han sade att den franska ekonomin lider av USA:s sanktioner mot Ryssland. “Varven påverkas av att inte kunna leverera ryska order på grund av Frankrikes vasallstat status till Washington, och andra aspekter av den franska ekonomin håller negativt av sanktioner som Washington tvingade dess Natomarionettstater att gälla för Ryssland.”

Dr Roberts uppgav att Frankrikes president Francois Hollande sade i veckan att sanktionerna mot Ryssland bör upphöra. Detta innebär för USA att “Frankrike bär på en för stor utrikespolitisk självständighet gentemot Washington.”

Han tillade att CIA tydligen har återväckt den policy som gällt Europa efter VK II när den amerikanska underrättelseverksamheten utförde attacker i europeiska stater för att skylla på kommunismen (kalla kriget).

Han noterade att “attacken mot Charlie Hebdo var ett ”insider” jobb. Det gällde personer som NSA identifierat som fientliga mot västs krig mot muslimer och som då kom att utförare detta ”insider-jobb”, skapat för att föra Frankrike tillbaka följa Washingtons pekfinger”.

http://www.presstv.ir/Detail/2015/01/10/392443/CIA-carried-out-Paris-attack-Roberts

FORNTIDENS LÄROR KOM GENOM MYSTERIESKOLOR

Världshistorien innehåller från begynnelsen en strid mot kristendomen. 6 riken har gällt. Det 7:nde är nu. Ett 8:ned återstår en kort tid.

 1. Det assyriska och sumernas rike
 2. Egypten
 3. Babylonien
 4. Persien
 5. Grekland
 6. Rom
 7. Den nya romarriket. Det anglo-amerikanska

KAMPEN MELLAN GOTT OCH ONT

Hur kunde fortidens folk formulera övernaturliga kunskaper som blir det rakt motsatta den kristna utveckling.  Forntidens mytologien kom genom olika mysterieskolor. Dessa har funnits i olika former i tidiga kulturer. Parallellt finns över världen två natur i Ljus och Mörker. Dessa har gällt samtidigt i en kamp om människors liv.

Mysterieskolorna kom utvecklades genom perversa och esoteriska riter för att komma kontakt med övernaturliga. Metoder genom ett dödsliknande tillstånd. Även människooffer kunde ingå. Denna hemliga kunskap skulle i fel händer skapa en enorm skapa. Denna dödliga kunskap sker idag som vi fått kärnkraft och genmanipulering.  Eller teknik som gör maskiner “levande” som drönare och robotar. Människor vill här göra sig allsmäktiga.

Detta inflytande kom att sträcka sig de första kulturerna i Mindre Asien, till Egypten, den nya världen och Europa. Den har funnits i olika former i Persien, Babylonien, Judéen, Kreta, Grekland, Rom och Mexiko.  Den har funnits i England som druidläran och i Norden som Asatron.

BullI modern tid sker detta i sekterism och hemliga brödraskap som ett gift in i samhällskroppen. Falskt blir sant. Gott blir ont i en ny etik. Marknaden lyfts upp som det överordnade och guldkalven.

Allt skildrar  en Kristen antites. Antikrist, som vill göra allt till sin motsats.  Egypterns Osiris-Isis-mysteriet visar detta Alla dessa gamla kulturer skildrar senare världsriken som gått under.

DE KRISTNA FÖRBUNDEN

 Bredvid antikens och alla riken som gällt finns den kristna processen till våra dagar.Gamla Testamentet förutsäger Messias ankomst. Nya Testamentet bekräftar.

Den kristna utvecklingen sker parallellt med forna riken i olika Gudsförbund på jorden. Förbundet kom att brytas ett efter ett. Varje gång drabbas vi av olyckor

 1. Adam och Eva. Äktenskapets förbund. De kunde samtala med Gud. Deras andliga gåvor var stora. De skulle verka för mänskligheten som en prästkung och -drottning. Ett litet antal människor levde då efter istiden. Vi att förbundet brast. Hela ansvaret föll på människor i valet om gott och ont. Det blev en svår nöt.
 2. Noak. Det nya människosläktet och hushållet
 3. Abraham. Det nya stamträdet
 4. Moses. Tolv stammar. Folkförbund
 5. David. Nations förbund
 6. Kristus. Ett evigt och universellt förbund genom Kyrkan och det heliga Offret

UPPENBARELSEBOKENS TID RÅDER.

Jungfru Marias till gäller när Uppenbarelseboken går i uppfyllelse. Hon är den Sanna kvinna som födde Frälsaren. Hon är en Moder och vill hjälpa oss. Hon gett oss en kedja som fängslar det onda som är Rosenkransen De två Hjärtans seger.

Det här inlägget postades i fascism, ISIS, Myter, Natiomalism, Nationalidentitet, NVO, Ny tid, Nyliberalism, Postdemokrati, Självständighet, Strategisk utveckling, Syrien, Terrorism, Väffärdsstaten, Välfärd. Bokmärk permalänken.