Vårt mål. Vårt centrum. Vår Gud

Gud Fadern sände sin enfödde Son till jorden som blev människa. Offerlammet för vår frälsning. Messias kom som lovats och levde på jorden som en människa.

Ett liv för andra. Ett förbund för evig tid. Våra överträdelser tog Han på sig. Blev slagen  för vår missgärningar.

Betalade ett pris med sig Själv för att förlåta, ge liv och frånta skuld som gällde mänskligheten. Ett pris att göra oss fria för det tillkommande livet.

Bibelns skrifter visar på en Oövervinnerlig makt som räddar och älskar om vi tror.

Förnekelsen i historien visar på olycka. Vi lever i ett vägval. Gud vill rädda vän som fiende. De rättfärdiga tror och kan bära kors för att rädda andra i bön, barmhärtighet och fasta.

Kristus är vårt hopp i denna tid och värld. Ett Gudomligt arv väntar på oss. Att bli Guds döttrar och söner. Vårt mål är Himlen som vårt Sanna hem.

Allt skedde under Påsken med Korsfästelsen och Kristi uppståndelse. Genom den heliga Mässan (Nattvarden) kommer Kristus till oss i Brödet och Vinets gestalt.

Gud i oss. Kyrkans innersta väsen

VartCentrumDen osynlige Guden blir synlig. Den oåtkomlige Guden blir åtkomlig. Denna Gudomliga måltid att ta emot Kristi kropp och blod är ovärderlig. I sann tro tar vi emot Gud i oss. Att födas på nytt. En förening. Gud lever i oss för ett evigt liv.

“Kom som du är”, är budskapet. “Här är jag”, kan vi svara. Gud vill bota oss. Älskar oss mest av alla. Älskar syndarna men hatar synd. Vi behöver inte vara helgon.

I alla Kyrkor genom alla tider närvarar Gud  i det heliga Sakramentet. En helig levande Kraft.

Varje gång vi ser det Allraheligaste Sakramentet, så blir vår plats i Himlen upprest för alltid. /Heliga Gertrud

Att uppleva en en tusenårig glädje till mänsklig ära, är inte mer värd än en timmes gemenskap och tillbedjan med Jesu närvaro i det Allraheligaste sakramentet.  /Pader Pio

Den största kärlekshistorien någonsin genom alla tider  finns i den tunna och vita Hostian. /Ärkebiskopen Fulton Sheen

Ja denna kärlekshistoria är så ofattbar stor.

Reborn-001Ja den botar människor andligen och även kroppsligen. I kommuniteten Cenacolo i Medjugorje sker detta.

Svårt sjuka blir botade. AIDS-smittade har botats. Missbrukare blir friska och lever ett nytt liv utan piller. Inte några utan alla till 100 % som fullföljer.

Det sker just med tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet, Mässan och genom Rosenkransen som botmedel. Efter en tid, ett par månader, blir de helade. Ett nytt liv  börjar. Den kan börja arbetar på plats.

Mycket utveckling sker med byggen på denna pilgrimsort och de bildar även familj. I olika hem bor män och kvinnor. De möts och förenas i tro och glädje. En pånyttfödelse i all mening.

Guds längtan efter vår själar är ofantlig och är ett ännu ett lidande om vi går fel eller  förloras.

Vår tid är som en cirkel kring Jesu liv. Guds kärlek och smärta

Så ingår vi i Kristi kropp. Varje mänskliga vilja i vårt hjärta är hakade i Jesu Heliga Hjärta likt tusentals tunna silvertrådar med en liten fiskkrok i slutändan. Varje handling påverkar. Att lindra om vi följer och hör.

Varje brist vi begår sliter tag i Jesu Hjärta. Drar vi oss bort från Gud, drar kroken i Jesu Hjärta. Alla splittring sliter. Fornkyrkan och Påsken var Ett i begynnelsen.

Detta förorskar ett väldigt andligt lidande för Kristus. Ett oändligt hav av andlig smärta till det Kristi kärlekssmärta efter sina själar. Vår köttsliga natur märker inte detta men i skärselden kommer den andliga smärtan att erfaras.

I varje helig Mässa idag närvarar Golgata. Tiden är likt en cirkel kring Jesu liv med Hans korslidande och övriga lidanden. Jesus är som mittpunkten i denna cirkel. Våra liv ligger på samma avstånd från Jesus som på Hans tid, oavsett i vilken epok vi lever i.

/Sr. Seraphim, From “Jesus’ suffering”, The Ecumenical Journal of True Life in God, Issue 37, May 2003, pp. 18-20

 

Min Vassula, känn Mitt Heliga Hjärta, det har aldrig varit så sönderslitet och gjort så ont som i denna mörka tid… Ändå, hur mycket större är inte Min smärta över att se så många själar vara på väg mot den eviga elden; förstå Mitt barn, att ditt lidande inte är någonting i jämförelse med Mitt….” (Budskap SLIG den 5 juli 1989).

 

Kan vi föreställa oss vad som hände på Golgata?

Golgata betyder huvudskalle. Ett tänkande som format världen och tiden.

Guds moder Maria berättar för heliga Birgitta vad hon upplevde vid Korset i slutet:

… Det femte spjutet som genomborrade mitt hjärta var hans hårda, grymma död.

De spjut. av vilka mitt hjärta kändes genomborrat voro lika många som de ådror, ur vilka hans dyrbara blod strömmade ut.

.

Ådrorna i hans händer och fötter voro ju genomstungna, och smärtan i de genomstungna senorna steg otröstligen upp till hans hjärta och från hjärtat åter till senorna, och emedan hans hjärta var utmärkt friskt och starkt (ty det var sammanfogat av den bästa natur), kämpade livet och döden inbörodes, och såförlängdes livet under desto bittrare plågor.

 

Men när döden nalkades och hjärtat brast av den outhärdliga pinan, då skälvde alla hans lemmar till, och huvudet, som var bakåtböjt, höjde sig något; de halvslutna ögonen öppnades nästan till hälften, och likaså öppnades hans mun, så att den blodiga tungan syntes.

 

Fingrarna och armarna, som voro liksom förlamade, utsträcktes.  Men när han givit upp andan, föll huvudet ned på bröstet, händerna sjönko något litet ned från spikhålen, och fötterna hade sålunda en tyngre börda att bära.

.

Då domnade mina händer, ögonen förmörkades och ansiktet bleknade som på en död människa, öronen hörde intet, munnen kunde icke tala, fötterna vacklade och min kropp föll till marken….

/ Heliga Birgitta, Himmelska Uppenbarelser, kap 27.

The Bible

 

Löftet om Uppståndelsen

Människans liv består i sin existens av kropp, själ och ande. I fysisk död skiljs kropp och ande åt. Kroppen sönderfaller. Men Kristus finns kvar och lever i anden i vår själ om vi sagt ja.

Vi skall då uppstå till kropp, själ och ande i det nya riket som skall komma. Jesus blev präst och har svurit en ed som Han inte skall bryta: Du är för evigt präst. (Heb 7:22). Vad betyder detta? Döden sätter ingen gräns för Hans tjänst. Den gamla människan blir en ny i den nya Skapelsen. Allt byggs nytt med Kristus.

Under sitt liv på jorden uppsände Jesus  med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda Honom från döden, och Han blev bönhörd därför att Han böjde sig under Guds vilja.

mary-at-the-crossGenom detta kom segern över döden och materian. Jesus kom åter till liv i fysisk gestalt och visade sig för 500, som den nya människan innan Han steg upp i Himlen. Den nye Adam. Han skall återkomma för det nya. Det gamla tiden kommer att upphöra.

Även den nya Eva lever och visar sig i vår tid och är Maria (Upp 12: 1-2). Allt det gamla är förlöst. Hon är krönt i Himlen som Himlens och Fredens drottning.

Kristus är så vägen, sanningen och livet. Tron på Kristus bringar evigt liv. Mässan förenar oss med Gud. I tron verkar den Helige Andes livgivande kraft.

Löftet gäller alla. Kom som där är.  Gud vill rädda och förlåta.

 

Det här inlägget postades i Fred, Frihet, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Människan och värdet, Maria, Medjugoreje, Mirakler, Ny tid, Påsk, Påsken, Personlig utveckling, SLiG, Världsbilden, Vassula. Bokmärk permalänken.