FRÅN MASSDÖD TILL NYTT LIV

AstroidenFör forskare, kemister, paleontologer och arkeologer är jorden ett arkiv av forna händelser. Genom studier av fossil och ämnen i jordens urtid kan en historia rekonstrueras. Livet på jorden har skett i språng. En fas med evolution. Sedan en katastrof som start av en ny livsfas. “Katastrofen” är steg i planerad utveckling av “Byggmästaren” och Skapare av liv

Vid minst fem tillfällen har allt liv på jorden varit på väg att utplånas. Sedan kom nytt liv i nya högre former.

Forskarna kan nu förklara massdöden i jordens egen historia. Vad var det egentligen som hände för 66 miljoner år sedan mellan krita och tartiär. Alla jätteödlor försvann i ett enda slag.

En annan väldig förändring skedde för 250 miljoner år sedan. Tiden mellan krita och tartiär.

Jordens liv har inte skett i en gradvis och långsam förändring utan med väldiga avbrott och stora språng för livets utveckling till högre nivåer. Skapelseberättelsens dagar och nätter gör sig påmind. Dagar och nätter som epoker.

Finns det något vi kan lära oss, som vi kan ha nytta av idag, när antalet arter på jorden krymper och ekosystemen förändras i rasande takt? Den frågan ställdes i SVT 2. Men hur kunde nya livssprång komma.

Denna fråga togs aldrig upp.
http://www.svtplay.se/video/2899418/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-15

Vi kan samtidigt fråga oss om inte Bibelns skapelsedagar och nätter stämmer.

Den femte “natten” kom för 66 milj år sedan På den sjätte dagen fanns allt liv vi ser i hav, land och luft. Ett myller av liv med alla fröbärande arter, som ger grunden till allt levebröd. Den sjunde dagen var människans tid.

Den första samhällsbildningen sker i området runt Irak och floderna runt Eufrat & Tigris. I Jeriko på Västbanken har det bott människor i 11 000 år. Civilisationens vagga börjar för 9000 år sedan.

Adam och Eva var det första andliga paret som talade med Gud för 6000 år sedan. Genom dopet skulle människor bli döpta med vatten i ande.

Efter varje natt börjar ett nytt steg till en högre livsordning. Med alla de stora kräldjuren, havsvidunder och ödlorna gödslade och upparbetade jorden.  Det fanns en gång både växt- och köttätande jätteödlor. Flygande ödlor fanns och bar på fjädrar. Generna för nästa tid finns förberedda.

Flera gånger har livet varit på väg att utplånas. Allt kunde ske mycket snabbt och spåren finns kvar i bergen.

Vad krävs det för att utplåna allt liv på jorden?

De två största gåtorna till de två senaste massutrotningarna för 66 resp 250 miljoner år sedan i permatiden.

För 66 miljoner år sedan fanns dinosauriernas värld och allt mikroliv som gett kol och olja. Allt liv kom att försvinna plötsligt. Ett mörker rådde över jorden.

KT-BORDER

I jordens kalk- och lerlager finns arkiv med skelett och fossilier

Forskare, kemister, paleontologer och arkeologer har granskat jordens historia. Vår tid idag med alla ny livsformer började för ca 66 milj år sedan. Dinosaurierna försvann. De la grunden till dagens fåglar

Det är allmänt troligt bland paleontologer att de första fåglarna uppstod från små, fjädrade dinosaurier. Övergången skr steg för steg. De tidigaste fåglarna hade inte tillräckligt starka fjädrar för att ta sig till luften genom att flapping sina vingar och var i bästa fall glidflygplan.

An artist rendering of the earliest fossil bird Archaeopteryx.
REUTERS/Todd Marshal/Handout

De moderna fåglarna har fjädrar med en stark central axel som är ihålig för att minska vikten, hade den tidigaste kända fågeln Archeopteryx och en förfader fåglar med fjädrar som var mycket tunnare och svagare. Archeopteryx levde under den sena juraperioden, omkring 140 miljoner år sedan.

Vi kan igenkänna likheter i kroppsdelar.

 

 

En ny epok skulle komma.

En astroid kom som var ca 1 mil bred slog ned med en hastighet i 80 000 km/tim mot jorden.

På 1970-talet upptäcktes ett jordlager som saknade alla former av amöbor, snäckor eller pollen.

Med dem kan åldern i sedimenten bestämmas. Däremot fanns ovanligt höga halter av grundämnet iridium. Detta grundämne kom en astroid.

Slog ned i Yukatan i Mexico. En enorm förödelse spreds över jorden. Gigantiska flodvågor. Glödande materia slungades ut och brände jorden. Stoft förmörkande jorden i åratal från solljus.

Yucutanastroiden

leaf66milj

Ett förkalkat blad som är över 66 miljoner år gammalt.

Globalkollaps2För 66 milj år kom sedan ett frodig liv med lövträd, vattendrag, fiskar, sköldpaddor, små däggdjur små och stora dinosaurier.

et är allmänt troligt bland paleontologer att de första fåglarna uppstod från små, fjädrade dinosaurier.

Inga skelett finns ovan K/T-gränsen. De är borta. 50 – 60 % av alla arter försvann efter nedslaget. Allt liv ca 100 mil från nedslagsplatsen utplånades snabbt. De stora djuren hade gjort sin uppgift omdana betingelser

En kedjereaktion med heta bränder över jorden.

Allt sot som hittas visar att hela världen stod i brand. Rök fyllde atmosfären. Svavel föll ned överallt. Solen förmörkades.

En global ekologisk kollaps blev följden. Surt regn tog död på växtligheten. Ozonskiktet förstördes som skyddar mot strålningen. Någon ny anpassning kunde inte ske till de nya villkoren.

Vulkanutbrottet i Sibirien för 250 miljoner år sedan. Skarven mellan perm och trias

En tidigare sådan  “natt” har skett tidigare genom massiva vulkanutbrott i Sibirien för 250 mij år sedan i övergången fram Perm till Trias. Svarta asklager markerar en utrotning.

Tidpunkten har kunnat fastställas genom närvaron av mängden zirkonkristallerna i naturen från vulkanerna. En ädelsten som bildas i vulkanens magma. Naturens klocka med ett sönderfalla av uran till bly. Proportionerna studeras av forskarna. En annan ledtråd är halten av koldioxid ökar i atmosfären under denna tid.

De stora utbrottens effekt får global effekter. Ett lavatäcke lika stort som Europa rann ut över Sibirien. Stora mängder gas och koldioxid fyllde atmosfären. Utdöendet av liv tog 60 000 år. Atmosfären innehöll även höga halter av svavel, fluor, klor och koldioxid gömda i kristaller från vulkanen. Detta orsakade permatidens död.

Vulkanen-i-SibirienAllt sker på nytt igen. Ett nytt skapelsesteg. Likt ett mirakel. Vår tids natur bildas.

Mylleravliv

Den sjätte skapelsedagen begynte kan vi läsa i 1 Mose. En gigantisk mångfald av livsformer började efter denna utslagning.. Den mångfald har aldrig varit så stor som nu. Evolutionen om detta ger inget svar. Ett språng har sket till nytt liv. Det kan ske igen.

Människans tid

Människans tid skulle komma och förvalta jorden. En mörk tidsera har gällt. Forskare spår att planeten har ett problem framför sig  Inte av meteoriter eller vulkaner utan av människan själv med industrialismens utbredning. Miljön förändras snabbt i en global omfattning.

Nyatidensmiljo

Stora skogsområden har försvunnit. Med dem en rad arter. Andra livsmiljöer krymper. På 1940-talet finns ca 400 000 lejon på savannen. Idag är det mindre än 10 %.
Hotadelejon

Nya storstäder tar plats med all dess försörjning. Befolkningen väntas öka med 3 miljarder till 2050. Arterna isoleras från varandra. Klimatet förändras och kan inte finna sina nya hem.

bigcity Stora mängder växthusgaser utvecklas likt det stora vulkanerna. Näringskedjor bryts. Tallarna i nationalparkerna som skulle rädda t.ex björnen dör bort. Med dem frön som är en föda.  Barkborarna växer i antal och förkväver träden pga ett varmare klimat. De tar sig upp på högre höjder. En skog kan dö ut på 7-10 år. En förändring på ett par grader förändrar livsvillkor.

JordtempCO2-halten stiger och i slutet av vårt århundrade kan temperaturen ökat med 5-6 grader. Mer CO2 försurar haven och påverkar kemins balans.Rikedomen på arter hotas.

Havsmiljon

Skalen till koraller, snäckor, musslor eller ostron kan inte byggas upp. Det märks i norra Stilla havet som varna. 25 % fiskarterna hotas om korallreven dör. Ca 10 % av fiskbeståndet i världshaven faller bort. CO2-halterna kommer att motsvar perm/trias-tiden i slutet av detta århundradet.

Hur stor påverkan har människan?

Mindre eller mer än perm/trias? När forskare beräknar och jämför så sker det snabbare. 12 gånger fortare än normalt.

  • 25 % av alla däggdjur hotas
  • 50 % av alla kräldjur och fiskar
  • 75 % av alla arter är borta om 200 år

 

Livskorridor

Den nya tiden. Kristus-tiden.

En ny övergång gäller. Hur kommer det att ske?

För framtiden behövs ett fredlig samspel som ger livsutrymmen för jordens liv och arter. Bygga korridoren med sammanhängande miljöer.

Men är människan ensam? Så många förnekar men vi vet även av forskare att den fysiska världen saknar referenspunkten.

Allt är här relativt. Det visade Einstein med sin relativitetsteori. Platon såg vår värld som en projektion från en osynlig idévärld. Vi ser att efter död kommer nytt liv.

Av  Bibeln vet vi och av nutida uppenbarelser att Kristi återkomst är nära somkommer att  lägger en ny grund. Ett fredsrike skall ersätta det forna. Alla makt i Kristi händer. Ett ny fredsstad – ett nytt Jerusalem. 

Det här inlägget postades i Klimat, Människan, Miljöpolitik, Skapelsen. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *